Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. apríl 2019 | Valér

Kultúra

Dopoludnia na Stanici budú od septembra opäť patriť najmenším

Výtvarné umenie či hudba – tomu rozumejú aj tie najmenšie detičky. V kultúrnom centre pre ne pripravili i v sezóne 2018/2019 obľúbené Pidipondelky a Muzilienky.

10.09.2018 | 12:55

Program Stanice Ži­lina-Záriečie pre batoľatá (deti vo veku cca 1 – 3 r.) spolu s rodičmi je koncen­trovaný do pondelkových dopoludní. „Skladáme ho striedaním dvoch cyklov, jeden z nich má ťažisko v hudobnom, druhý vo vý­tvarnom umení,“ priblížil Peter Hapčo, PR manažér kultúrneho centra.

Každý párny pondelok patrí Muzilienke, čo je na Stanici hosťujúca hudobne orientovaná dielňa s pohy­bovými i dramatickými prv­kami, vychádzajúca z au­torského konceptu lektorky Martiny Krušinskej.

Každý nepárny týždeň lektori Stanice organizu­jú Pidipondelok – vytvá­rajú atraktívne prostredie, v ktorom sa dá umenie uchopovať rôznymi spô­sobmi, zažívať ho a spolu­tvoriť. Na programe Pidi-pondelkov sa podieľa lektor výtvariek Juraj Gábor. Je možné absolvovať iba jeden z cyklov samostatne alebo celok za zvýhodnenú cenu.

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (sep­tember – december) a zim­no-jarný polrok (január – jún). Na oba cykly sa ráta s uzavretou skupinou, pre­to je potrebné prihlásiť sa a zaplatiť vždy dopredu za celý blok lekcií.

Párne pondelky, ktoré patria Muzilienke, býva­jú vždy v časoch od 9. do 10. h a od 10.30 do 11.30 h. Pidipondelky, ktoré bý­vajú vždy v nepárne pon­delky, sú v časoch od 9. do 10. h a od 10.45 do 11.45 h. Najbližšie začínajúca se­zóna je nasledovná: Muzi­lienky sa začínajú 17. sep­tembra a Pidipondelky 24. septembra. Dozvedieť sa o dostupnosti kurzov, poprípade viac informácií, ale tiež prihlásiť svoje ra­tolesti môžete u Márie Eliá­šovej na [email protected] alebo telefonicky, či osob­ne.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív Stanice

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
10 °C
13 °C
13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod