Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. november 2020 | Milan
| 1°C

Zaujalo nás

Finančne zdravé služby

07.06.2016 | 08:43

Dňa 19. 5. 2016 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Kia Motors Slovakia uskutočnil I. ročník workshopu Finančne zdravé služby.

 


Workshop bol venovaný mladým ľuďom, ktorí si takouto formou overili svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Súčasnosť prináša problémy zadlženia, ktoré môžu vyústiť až k osobnému bankrotu. A práve zlé  rozhodnutie ovplyvní život mladých ľudí do budúcnosti. Základom je správne a zodpovedné rozhodnutie vo svojom súkromnom a profesijnom živote.

 


Úlohou študentov bolo nájsť inovatívne možnosti riešenia prípadovej štúdie:


„Spropagovať spôsob nákupu osobného auta značky KIA. Cieľová skupina mladí ľudia –marketingový nástroj.“


Študenti boli vylosovaní do náhodných tímov.
Tejto aktivity sa zúčastnilo 11 stredných škôl:
1. Gymnázium, Javorová 5, Rajec ( Martin Pauliny, Tomáš Valenta, Katarína Ursíková)
2. Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina ( Dominik Košťál, Dominik Kračko, Anna Popelková)
3. Osemročné gymnázium, Varšavská 1, Žilina (Ivana Drábová, Miroslava Kasašová, Zlatica Pecháčová)
4. Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina (Terézia Torousová, Dominika Figurová, Nicol Némová)
5. Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina (Veronika Káčeríková, Marek Portašík, Róbert Kresánek)
6. Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina (Dominika Hoferová, Martin Sudek, Alžbeta Šobichová, Richard Frátrik)
7. Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18 Žilina (Mária Chodelková, Lenka Ďurkovská, Denis Kafčák)
8. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin (Peter Štarke, Branisav Weiss, Natália Dutková)
9. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica ( Kristína Brezániová, Alžbeta Molnárová, Kristína Kyselová)
10. Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina (Jakub Bednárik, Milan Pagáč, Natália Cabadajová)
11. Dopravná akadémia, Rosinská cesta, Žilina (Tatiana Pagáčová, Soňa Krčmáriková)

 

 

Odbornú porotu tvorili:
Ing. Róbert Gazdík, vedúci sekcie na Účtovnom a finančnom oddelení, Kia Motors Slovakia
Ing. Viera Šukalová, EUR Ing.,Ph D., Katedra ekonomiky Fakulta PEDaS  Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Jaroslav Kubáň, riaditeľ pobočky Tatra banky v Žiline.
Ing. Janka Kostolná, vyučujúca ekonomických predmetov Dopravná akadémia v Žiline
Základný kritériom hodnotenia bola originalita, kreatívnosť, nápaditosť.
 

 

Víťazmi sa stali.:
1. miesto: Tím č. 3:

Nicol Némová – Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina
Alžbeta Šobichová – Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina
Ivana Drábová – Gymnázium, Varšavská, Žilina

 

2. miesto: Tím č. 5  

Lenka Ďurkovská – Súkromná stredná škola podnikania, Saleziánska 18, Žilina
Terézia Torousová – Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina
Martin Paulíny - Gymnázium, Javorová 5, Rajec

 

3. miesto: Tím č. 8  

Veronika Káčeriková – Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina
Martin Sudek – Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina
Denis Kafčák – Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina

 

 

Naše poďakovanie patrí:
Spoločnosti Kia Motors Slovakia za poskytnutie priestorov, podporu pri organizácii a poskytnutie cien pre výhercov

Ing. Márii Vitovej, PhD, zástupkyni pre odborné vzdelávanie  za organizačné zabezpečenie akcie
Ing. Monike Fabiniovej, odbornej  konzultantke k finančnej gramotnosti z Dopravnej akadémie Žilina
Študentom:
Adriánkovi Kováčovi, III.BP za moderovanie
Pavlovi Pivkovi, III.BP za moderovanie
Jakubovi Romšákovi, III.BP za technické spracovanie
Diane Puterovej, III.BP za organizačné zabezpečenie
Júlii Niníkovej, III.BP za organizačné zabezpečenie

 

 

Už teraz sa tešíme na druhý ročník Finančne zdravé služby

 

 

Mgr. Mária Sikorová a Ing. Martina Čelková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod