Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. máj 2020 | Petronela, Petrana
| 7°C

Knižná

Fotomosty Žiliny vypravili do sveta tri sudičky

Svetlo sveta uzrela kniha, ktorá prepája historickú Žilinu s tou súčasnou.

15.03.2018 | 15:24

Prepojenie starej his­torickej fotografie a súčasnej fotografie mesta Žilina. O tom sú snímky Ľuboša Plešinge­ra, ktoré tvoria základ knihy Fotomosty Žiliny. K nápadu prepojiť život niekdajšej a sú­časnej Žiliny prišiel po tom, ako navštívil jednu výstavu v Maďarsku. „Asi pred pia­timi rokmi som videl takto nafotenú Budapešť,“ povedal autor snímok a knihy. „Začal som zháňať staré fotografie Žiliny a vybral som si také, z ktorých sa dalo nafotiť to isté miesto aj dnes.“ Vo svojich fotografiách teda autor úspešne prepá­ja históriu a súčasnosť mes­ta Žilina po architektonic­kej, civilizačnej aj empatickej stránke. „Empatickej hlavne preto, že sa na fotke stretli ľudia, ktorí sa nikdy nemohli stretnúť, pretože prešlo me­dzitým aj 100 rokov. To je pri­daný bonus tých fotografií,“ prezradil Ľuboš Plešinger.

NOVÝ POHĽAD NA MESTO

„Na fotografiách spája au­tor objekty, ulice, udalosti, no predovšetkým staré s novým, a to veľmi pre­cíznym spôsobom. Nasky­tuje sa nám tak pohľad na naše mesto a jeho jednot­livé časti. Je to nový, ne­obvyklý pohľad na Žilinu,“ prehovoril historik Peter Štanský. Fotografie v knihe krásne dopĺňajú jeho tex­ty o udalostiach spojených s daným prostredím, no tiež poetické a prozaické texty slovenských spisova­teľov, Žilinčanov – Ľubomí­ra Feldeka a zosnulého Jan­ka Frátrika. „Zmyslom Plešingerovej fotografie je vtiahnuť Ži­linčanov do histórie mes­ta, poučiť a informovať ich o šikovnosti našich pred­kov a predstaviť krásnu, bohužiaľ, niekedy aj stra­tenú architektúru Žiliny,“ dodal.

TRI SUDIČKY

Kniha Fotomosty Žiliny teda poukazuje na fakt, že vývoj nie je možné zasta­viť, ale je možné sa poobhliadnuť do histórie a po­rovnať atmosféru vtedajšie­ho a terajšieho života objek­tov a ľudí nášho mesta. Ľuboš Plešinger krstil svoju knihu v Rosenfeldo­vom paláci. Pre krst si vybral až tri sudičky. Fotomosty Žiliny vyslali do života pri­mátor mesta Igor Choma, vydavateľ publikácie Jaro­slav Horečný a autor textov Peter Štanský. Knihu spolu pokrstili miniatúrami histo­rických fotografií Žiliny. „Že­lám jej krátky život, aby sa rýchlo rozchytala a neležala v skladoch,“ poprial svojmu „dieťaťu“ samotný autor.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív Rosenfeldovho paláca/Marek Jančúch

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod