Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 7°C

Zdravie a životný štýl

Fyzická aktivita preberie telo k životu

Dermatovenerologička a majiteľka kliniky DERMAPOINT v Žiline MUDr. Mária Petrášová prezrádza, aké sú trendy v skrášľovaní, prečo môže byť dokonalosť zničujúca a prečo je niekedy lepšie ísť si zabehať.

23.12.2018 | 11:27

Krása hrá v našich živo­toch významnú úlohu. Všetky sa chceme páčiť, chceme byť krásne. Čo pre vás znamená krása?
V estetickej medicíne máme celé učebnice o krás­nych tvárach, čo má byť kde uložené na tvári, ako máme postupovať pri zákrokoch, aby sme dosiahli čo najlep­šiu dokonalosť, a predsa je v praxi všetko inak. Podľa mňa sa pravá krása skrý­va v našom vnútri. Každý človek vyžaruje niečo, či už radosť, šťastie, dobro­srdečnosť alebo i negatív­ne emócie. Všetko, aj dob­ré aj zlé, sa odrazí na tvári. Krása je o zdravom sebave­domí a akceptovaní samej seba.

Práve nedostatok seba­vedomia nám občas brá­ni v pozitívnom vnímaní samej seba.
Je to ťažké. Sama s tým zá­pasím a viem, že ešte mu­sím popracovať na svojom vnútri. Ale je to na dob­rej ceste. Niektoré moje klientky sú naozaj krás­ne, ale nemajú to zadar­mo. Stojí ich to veľa síl, estetických zákrokov, hodín vo fitnescentre, u kaderníka a podobne. Všetko nedokonalé za­kryjú, no i tak nevyzerajú šťastne. Niečo im k doko­nalej kráse chýba. A potom príde do ambulancie pl­noštíhla žena, vysmiata, s ladnými pohybmi, spo­kojná sama so sebou, ktorá má ďaleko k doko­nalej kráse. Stačí však, aby prehovorila a zra­zu si poviete, aká je krás­na. Krása je ako vánok. Včera bol vzor krásy Ange­lina Jolie a dnes chodia ku mne dievčatá s obrázkami Kim Kardashian.

Aké sú najčastejšie požia­davky vašich zákazníčok?
Väčšinou túžia mať väčšie oči, väčšie ústa a štíhlejšiu postavu, čo sú celkom nor­málne a krásne predstavy. Aj ja by som to chcela a ešte krásne ryšavé dlhé kučeravé vlasy. Upraviť tvár dokáže­me, oveľa ťažšie je poopra­viť dušu. Krása ženy rovná sa vyrovnanosť, spokojnosť so sebou samou. Žiaľ, takých žien ku mne veľa necho­dí, i preto sa stala zo mňa za tie roky celkom dobrá psychologička.

Hoci sa hovorí, že dokona­losť je nudná, vo svojich predstavách sa jej snažíme priblížiť a nedokonalos­ti, čo i len malé, nás desia. Prečo je to tak?
Do značnej miery je to ovplyvnené dnešnou mo­dernou dobou. Okolie na nás tlačí z každej strany, aby sme boli dokonalí. Obchod s krásou je prudko prospe­rujúci biznis, a pritom podľa prieskumov muži a ženy vní­majú dokonalú krásu rozdiel­ne. Muž by chcel mať vedľa seba Kim Kardashian a žena by chcela vyzerať ako Jennifer Aniston alebo Emma Watson. Takže čo je vlastne dokona­lé? Novým trendom modelin­gu je, naopak, nedokonalosť. Či už ide o medzierku medzi zubami, veľký nos, odstávajú­ce uši. Čím ste staršia a múd­rejšia, je pre vás ľahšie sa v tom zorientovať. Pre mladé dievčatá je to v dnešnej dobe ťažké. Uveria tlaku z okolia a sú presvedčené, že čím viac sa priblížia dokonalosti, tým budú šťastnejšie.

Máte svoje medze, za ktoré v skrášľovaní už nejdete?
Samozrejme, hlavne tam, kde už niet cesty späť. My sme tu na to, aby sme že­nám pomáhali, a nie im spôsobovali trápenie. Vi­dela som už veľa nešťast­ných žien po nevydarených zákrokoch.

Aké sú najnovšie trendy vo svete krásy a čo nás čaká budúci rok?
Myslím si, že budeme po­kračovať v trende sestier Kardashianových.

Ktoré ošetrenie bolo v roku 2018 vaším TOP a prečo?
Existujú tri veľmi dobré zákroky s výborným efek­tom – aplikácia botulotoxí­nu, výplňových materiálov a liftujúcich nití. Pri správ­nej kombinácii a v rozum­nej miere dokážu vymode­lovať peknú tvár.

Okrem estetického skráš­ľovania ste aj zástanky­ňou pohybu. Stane sa, že namiesto botoxu od­poručíte klientke pre­chádzku v lese ako liek na vrásky?
A viete, že áno? Ale­bo ju pošlem zabehať si a porozmýšľať o tom, či daný zákrok naozaj chce a či ho vôbec potrebuje. Alebo jej poradím, nech si radšej kúpi pekné topán­ky. Maličkosť, ktorá poteší a vyčaruje úsmev. A usmia­ta tvár je krásna.

Aká ste vy? Radšej preven­cia alebo radikálne rieše­nie problému?
So mnou je to ťažké. Pra­cujem na tom, aby som na­šla pokoj vo svojom vnút­ri. Vtedy aj moja tvár vyzerá lepšie a určite popracujem aj na prevencii. Prevencia je základ, ako predchádzať problémom. Pri svojej práci musím vyzerať prirodzene. Zahraničné firmy, pre kto­ré pracujem, si to vyžadujú. Radšej vráska navyše, ale pri­rodzený vzhľad.

Čo všetko by mala vedieť o svojej pleti každá žena?
Mala by vedieť, aký má typ pleti. Či je citlivá, su­chá, mastná alebo zmiešaná a podľa toho si kupovať koz­metiku. Po tridsiatke treba brať do úvahy aj vek a prispô­sobiť tomu výber produktov. A nezabúdať, že veľa slnka a cigariet a málo spánku pleti naozaj škodí.

Ktorá z „babských“ rád na tému ako vyzerať mlado naozaj funguje?
Neviem, či je babská, ale je moja. Keď sa vám zdá, že vy­zeráte škaredo a staro, choď­te si zašportovať. Keď sa vrá­tite a pozriete sa do zrkadla, zistíte, že to nie je až také zlé, ako sa zdalo pred hodinou. Naozaj to funguje, mám to odskúšané.

P-2068

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod