Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Kultúra

Gregor zachytáva Žilinu cez hľadáčik fotoaparátu

Na radnici mesta otvorili výstavu fotografií Žilinčana Mira Gregora.

24.11.2017 | 09:07

Pri príležitosti ocene­nia za čestného obča­na mesta Žilina otvorili na radnici výstavu fo­tografií Mira Gregora. Osemdesiatšesťročný Žilinčan Miro Gregor preto mestu daroval 27 analógových a 26 digitálnych fotografií v rámoch. Miro Gregor bol dvorným fotogra­fom nášho mesta. Vydal tri publiká­cie o Žiline, ktoré zachytávali archi­tektúru, ľudí, mestský ruch, krajinu či portréty. Ako sám povedal: „Pokiaľ išlo o Žilinu, fotil som všetko.“ Miro Gregor sa umeniu venuje od roku 1950. Svoje profesionál­ne smerovanie spojil s fotografiou a v tejto oblasti ako výtvarný fo­tograf dosiahol mnohé úspechy doma i v zahraničí. Každá jeho snímka je premys­lená. „Fotografia je dvojrozmer­ná, vy jej musíte dať tretí rozmer – kompozíciou, svetlom, zdôraz­nením a tak ďalej,“ prezradil Miro Gregor.

Podľa slov výtvarného teoretika Václava Zykmunda: „Miro Gregor dbá na maximálnu plošnosť. Záu­jem sa sústreďuje na pratvar a jed­notu reality.“

Okrem autoportrétov, krásnych snímok zachytávajúcich život mes­ta či okolitej prírody vyniká v jeho tvorbe aj odveký motív – ženské telo. Na radnici tak nechýbajú ani jeho akty. Všetky sú čiernobiele a sám autor prezradil: „Táto fotogra­fia je prvou, ktorú zverejnili v Čes­koslovensku. Bolo to v literárnom týždenníku. Ako grafik som využí­val čisté obrysové línie. Pri aktoch nesmelo byť vidieť tváre, tak som to nafotil tak, ako to môžete vidieť tu.“

„Miro Gregor používa ostré svetlo a ženské tvary sa mu redu­kujú na čiernu a bielu. Len málo­kedy medzi týmito pólmi u neho jestvujú medzistupne a len cel­kom výnimočne ho zaujme „tretí“ rozmer. Avšak obrysové línie, me­dze vlastného a vrhnutého tieňa, sa vinú povrchom jeho fotografií s takou samozrejmosťou, s akou more vytvára profily skál a bre­hov,“ vyjadril sa istého času k jeho dielam Václav Zykmund. „A ešte navyše, fotograf, ktorý má nespor­ný zmysel pre výtvarný poriadok plochy, krúži svojimi obrysovými líniami po ploche fotografické­ho papiera a dopracúva sa takého zjednodušenia a skratky, že pri jeho fotografiách tiež možno ho­voriť o línii symbolizujúcej prí­rodné procesy. Avšak táto sym­bolizujúca vlastnosť jeho ostro ohraničeného čiernobieleho sveta nie je svojím výtvarným poňatím meditáciou nad čiastkovými ale­bo vzájomne izolovanými proces­mi (resp. izolovane videnými), ale zasa nad totalitou reality. Hlavnú zásluhu na tom má monumentál­nosť Gregorovho videnia, ktorá tkvie vo veľkolepej koncepcii, po­tlačujúcej ten druh detailu, ktorý býva zvyškom malorysého natura­lizmu,“ doplnil.

Krásne fotografie Mira Gregora si môžete prísť pozrieť na Radnicu mesta Žilina do 30. novembra počas pracovných dní medzi 8. – 15. h.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
27 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod