Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 11°C

Spravodajstvo

Herne v blízkosti škôl sú minulosťou

Na poslednom mestskom zastupiteľstve rozhodovali poslanci aj o herniach a ich umiestnení pri školách či iných zariadeniach. Otázkou hazardu sa zaoberali už niekoľkokrát.  Tentokrát dali stopku herniam v blízkosti vybraných objektov do 500 metrov.

02.10.2022 | 15:51

MENILA SA VZDIALNOSŤ

S návrhom, tak ako v minulosti, prišiel poslanecký klub ZA naše mesto a Poslanecký klub za ZA. „V meste Žilina sa aktuálne nachádza 29 herní a jedno kasíno. Tieto herne a kasíno sú často umiestnené vo veľmi blízkej vzdialenosti od škôl a školských zariadení. Spoločenské riziko toho, že mladí ľudia si po dovŕšení 18. roku života nájdu cestu do herne alebo kasína je tak veľmi vysoké. V záujme ich ochrany prijalo mesto Žilina všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakázalo umiestnenie herne vo vzdialenosti 200 metrov od škôl a školských zariadení, ako aj iných typov výchovných zariadení,“ píše sa v materiály.  Predkladateľmi návrhu boli Vladimír Randa a Marek Richter. „Máme stále herne v blízkosti škôl. Množstvo herní je naozaj enormné, keď sme jednotkou medzi krajskými mestami v počet herní, aj automatov. V Žiline pripadá jeden automat na 150 obyvateľov a jednu herňu na 2 800 obyvateľov.“ reagoval na zastupiteľstve poslanec Richter.

Pripomeňme, že vzdialenosť 200 metrov herne od školy bola  minulosti v tom čase zákonom definovaná ako pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do školy a vchodom do herne, teda tie dve budovy mohli byť veľmi blízko seba a napriek tomu spĺňať podmienku aspoň 200-metrovej vzdialenosti. Aj preto sa rozhodli predkladatelia zmeniť vzdialenosť na 500 metrov.

VEDIE TO K ÚPLNÉMU ZÁKAZU

Priestor na zastupiteľstve dostala aj hovorkyňa Asociácie zábavy a hier na Slovensku Dominika Lukáčová. Myslí si, že návrh znamená úplný zákaz hazardu v meste. Podľa nej vhodné priestory, ktoré sa nachádzajú nad 500 metrov od zariadení, ktoré sa uvádzajú v návrhu , v Žiline vôbec neexistujú. Okrem toho doplnila, že prevádzkovanie hazardných hier tento rok mali mestu priniesť 440-tisíc eur. O tie mestská pokladnica príde.

Mestskí poslanci aj napriek týmto argumentom vyjadrili hlasovaním súhlas s prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktoré zakazuje umiestňovanie herní vo vzdialenosti bližšej ako 500 metrov ku školám, školským zariadeniam, zariadeniam sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či zariadeniam pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovní mládeže. Návrh vznikol s cieľom ochrany detí a mládeže pred nežiadúcim vplyvom hazardných hier a podporilo ho celkovo 14 poslancov.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

ZA: Zuzana Balogová, Ľubomír Bechný, Barbora Birnerová, Peter Cibulka, Jana Filipová, Igor Habánik, Dominik Hriník, Dušan Maňák, Iveta Martinková, Ján Ničík, Ján Pažický, Ľuboš Plešinger, Vladimír Randa, Marek Richter, Miriam Šuteková, František Talapka

PROTI: Jozef Juriš

ZDRŽALI SA: Ondrej Šoška

NEHLASOVALI: Jozef Augustín, Branislav Delinčák, Patrik Groma, Ľudmila Chodelková, Róbert Kašša, Anton Trnovec

 

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod