Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2021 | Valéria
| 14°C

Šport

Hokejová mládež jablkom sváru politikov. Budú mať ľad stále zadarmo?

K 30. septembru 2020 skončila Mestskému hokejovému klubu mládeže Žilina nájomná zmluva, podľa ktorej užívali mladí hokejisti priestory zimného štadióna a priľahlej tréningovej haly za symbolické euro ročne. Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa mal tento nájom predĺžiť do konca roka 2022 alebo 2023, no nestalo sa tak. Jedna strana hovorí o vyhodení mladíkov z ľadu, druhá o nastavení spravodlivej podpory pre všetky športy a žilinský primátor situáciu nateraz upokojuje formou dočasnej nájomnej zmluvy. Politické kocúrkovo v meste s hokejom napísalo znova novú kapitolu.

06.10.2020 | 10:00

MLÁDEŽ MÁ HORŠIE PODMIENKY NEŽ MUŽI

Veľké sklamanie z postoja 12 poslancov, ktorí nepodporili návrh pokračovať v symbolickom nájme za 1 euro, neskrýval poslanec a zároveň aj predseda dozornej rady žilinskej mládeže Róbert Kašša. „Boli sme toho názoru, že nič nebude brániť predĺženiu tejto zmluvy (za doterajších podmienok), keď sa o nej rozhodovalo počas posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Napokon, tieto podmienky fungovania sme schválili už na júnovom zastupiteľstve v materiáli „Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31. 12. 2023“. Poslanci v ňom pred prázdninami odhlasovali, že MsHKM získa trojročné prechodné obdobie, počas ktorého bude mať klub mimoriadne plnenia zo strany svojho zriaďovateľa – mesta, v doterajšej podobe: finančné vo výške 60-tisíc €/ročne a nefinančné vo forme potrebných hodín ľadovej plochy a zázemia. Po skončení tohto prechodného obdobia sa klub zapojí do štandardnej dotačnej schémy ako všetky ostatné športové kluby v meste, pričom nebude mať žiadne iné výhody. To, čo sa ale schválilo v júni, už v septembri neplatilo.“Jablkom sváru vraj bola absencia komunikácie. „Do materiálu o prenájme boli totiž neopodstatnene zakomponované aj požiadavky na štatutára MsHKM, aby do určitého dátumu pripravil predaj spoločnosti, inak dôjde k jej likvidácii. Bez predošlej dohody s vedením klubu, bez akejkoľvek diskusie s rodičmi malých hokejistov, bez odbornej diskusie, bez potrebnej prípravy podobnej tej, aká bola v prípade predaja klubu seniorov MsHK Žilina, a. s. Chápem snahu o „športovú spravodlivosť“, o „rovnosť príležitostí pre všetkých“ a plne ju podporujem. Ale dostali sme sa do veľmi zvláštneho štádia štvania športových klubov medzi sebou. Opakujem a zdôrazňujem, že ja osobne som tiež za čo najspravodlivejšiu podporu všetkých športových klubov v našom meste. Bodaj by sme do športu, zvlášť mládežníckeho, nalievali oveľa viac percent z mestského rozpočtu, ako je to teraz. Aj keď hlavným mecenášom športu by mal byť štát prostredníctvom športových zväzov. Na zreteľ však treba brať aj odlišnú finančnú náročnosť jednotlivých športových aktivít.“ Kašša upozorňuje, že výsledok hlasovania poslancov vytvoril pre žilinskú hokejovú mládež horšie podmienky, než majú seniori. „Počas posledného zasadnutia poslanci prekvapujúco nepodporili predĺženie nájomnej zmluvy. Chýbali k tomu snáď jeden alebo dva hlasy. Mestský hokejový klub mládeže tak od 1. októbra nemá zmluvný vzťah k existenčne potrebným priestorom. Nastala tým paradoxná situácia, že deti a mládež majú dnes od mesta horšie podmienky ako hokejový tím dospelých, ktorý je navyše v súkromných rukách. O jednom aj o druhom rozhodli tí istí mestskí poslanci. Deťom a mládeži nateraz nastavili horšie podmienky ako profesionálom. Vzniknutú situáciu sa snažíme riešiť, hádam sa to podarí dostatočne rýchlo a so šťastným koncom.“

APEL NA SPRAVODLIVÉ FINANCOVANIE

Skupina 16 poslancov (Vladimír Randa, Zuzana Balogová, Barbora Birnerová, Ján Pažický, Igor Habánik, Dominik Hriník, Marek Richter, Miriam Šuteková, Ľubomír Bechný, Ján Ničík, Peter Ničík, Dušan Maňák, Iveta Martinková, Ľuboš Plešinger, František Talapka a Ondrej Šoška) na druhej strane barikády má na túto skutočnosť odlišný pohľad. „Na sociálnych sieťach sme obviňovaní, že chceme vyhnať mladých hokejistov zo zimného štadióna a podobné nezmysly. Nie je to pravda. Chceme len spravodlivé financovanie všetkých športových klubov v Žiline! Nikto z nás nemá problém s uzatvorením nájomnej zmluvy pre klub mládežníckeho hokeja MsHKM. Je však skupina poslancov, a nie je nás málo, ktorá si myslí, že medzi športovými klubmi v Žiline panuje dlhé roky veľká nespravodlivosť. A rovnaký postoj majú aj športoví funkcionári z iných športov,“ napísali nám do redakcie v spoločnom vyhlásení, pričom problém vidia v určitom zvýhodňovaní hokeja pred inými športmi. „Jeden klub v meste, MsHKM, dostáva bezplatne priestory na fungovanie, trénovanie – ľady v hodnote státisícov eur ročne. Toto všetko zadarmo a k tomu 60-tisíc € ako garantovanú dotáciu z rozpočtu mesta. Ostatné športové kluby, basketbalisti, volejbalisti a iní, si platia nájmy a prevádzkové náklady v rozmedzí 10 – 24 eur za 1 hodinu! Zároveň tieto kluby dostávajú dotácie maximálne v rade tisícov eur. Tieto kluby oprávnene cítia nespravodlivosť a žiadajú nás, poslancov, aby sme to konečne riešili.“ Podobne ako samotný primátor, tak ani títo poslanci nechcú vyhnať deti zo zimného štadióna. Budúcnosť by mala podľa nich byť o spoločnej dohode. „Táto prominentná pozícia MsHKM vyplýva z toho, že je klubom, ktorý 100 % vlastní mesto. Pre funkcionárov je to roky pohodlný stav. Výsledky MsHKM v zháňaní sponzorov a grantov sú tak oproti súkromným klubom neporovnateľné. Dnes teda tí poslanci, ktorí chceli schváliť nájomnú zmluvu pre MsHKM na 2+1 rok, žiadali aj stanovenie záväzného termínu, do ktorého sa všetky aktivity klubu prevedú na organizáciu, kde nebude mať mesto majetkový podiel a stane sa tak rovnocenným klubom s ostatnými. Mládež môže ďalej pokračovať a klub sa bude môcť zapájať do systému športových dotácií. Bohužiaľ, naša požiadavka nebola vypočutá, a tak sa schválenie nájmu zablokovalo. Mrzí nás, že pravdu o tom, že klub bude musieť postupne z mesta odísť a stať sa rovnocenným s ostatnými, nechcú predstavitelia mládežníckeho hokeja verejnosti otvorene povedať. My sme nechceli dávať hlavu do piesku a na rokovaní mestského zastupiteľstva sme podali 2 kompromisné návrhy, kde by sa bola schválila aj nájomná zmluva a aj sa stanovil termín oddelenia klubu od mesta. Bohužiaľ, ani jeden návrh nebol akceptovaný. Myslíme si, že aj v tomto bode sa riešenie nájde. Stačí si len spolu sadnúť za rokovací stôl a nájsť riešenie, ktoré konečne prinesie spravodlivosť do financovania žilinského mládežníckeho športu.“

ZASIAHOL AJ PRIMÁTOR

Pre upokojenie situácie ponúkol riešenia aj samotný primátor Žiliny Peter Fiabáne. „Následky nezhôd medzi poslancami sa mladých športovcov nedotknú. Z pozície primátora som zabezpečil dočasnú nájomnú zmluvu, mládežnícki hokejisti môžu na štadióne naďalej normálne trénovať. Rovnako zvolám k tejto téme mimoriadne zastupiteľstvo do 15 dní, kde situáciu definitívne vyriešime. Tiež sme absolvovali stretnutie vedenia klubu aj zástupcov rodičov, kde som im predstavil návrh dlhodobého riešenia tejto situácie. Nezabúdajme, že cieľom tohto vedenia mesta je konečne nastaviť spravodlivé financovanie športu v Žiline. Toto od nás aj od poslancov očakávajú daňoví poplatníci, žilinské športové kluby a k tomu smerujú aj zmeny v hokeji, v seniorskom aj mládežníckom. Tí poslanci, ktorí pozitívne zmeny v žilinskom mládežníckom hokeji dnes blokujú a tým spôsobili aj túto zbytočne nepríjemnú situáciu, si musia uvedomiť, že nastavenie spravodlivých podmienok podpory športu nemá zmysel odkladať. Celá žilinská športová verejnosť, vrátane mňa, od nich očakáva konštruktívny postoj, nie strkanie hlavy do piesku.“

 

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod