Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. máj 2020 | Ferdinand
| 5°C

Z regiónu

Hričovský kanál vypustia, dôvodom je revízia

S vyprázdňovaním Hričovského kanála chce prevádzkovateľ začať v polovici augusta. Dôvodom je plánovaná revízia, ktorá sa vykonáva každých 15 až 20 rokov.

07.08.2019 | 11:25

Energetická sústava Hričov-Mikšová-Považská Bystrica, ktorá je súčasťou Vodnej stavby Hričov, bola uvedená do prevádzky v roku 1963 za účelom využitia hydroenergetického potenciálu rieky Váh. Prevádzkovateľ, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ohlásil v týchto dňoch jej revíziu. V súvislosti s údržbou, ktorá sa vykonáva každých 15 až 20 rokov, bude celý kanál od Hričova až po Považskú Bystricu vypustený.

„V zmysle schváleného manipulačného poriadku je naplánovaná a predpísaná periodická revízia kanálovej sústavy. Bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránením nánosov – sedimentov z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou Považská Bystrica,“ informuje hovorca SVP Marián Bocák.

S prácami začnú budúci týždeň

Práce na údržbe by sa mali začať v pondelok 12. augusta. Kanál sa bude vyprázdňovať postupne, hladina vody sa bude znižovať cca o 10 centimetrov za hodinu. Podľa hovorcu štátneho podniku by sa celá sústava mala vyprázdniť približne v priebehu 20 dní, všetko bude závisieť od klimatických podmienok. „Samotné práce na opravách sú naplánované od 2. septembra do 21. októbra. Od tohto dňa bude prebiehať opätovné plnenie sústavy. Dosiahnutie minimálnych prevádzkových hladín sa predpokladá 5. novembra,“ poznamenal Marián Bocák.

V súvislosti s vypúšťaním bude voda z horných úsekov Váhu nasmerovaná starým korytom Váhu pod Vodnú stavbu Hričov. Z toho dôvodu dôjde k zvýšeniu hladiny vody v tejto časti rieky. „Na základe tejto skutočnosti žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo starého koryta Váhu a pri kúpaní v tomto úseku. Taktiež v uvedených termínoch neodporúčame vstup počas prác na stavenisko a obzvlášť do kanálov vodnej stavby,“ upozornil hovorca SVP, š. p.

Revíziu Hričovského kanála prerokovali vodohospodári aj s rybármi. Spoločne deklarujú, že vypustenie kanála si nevyžiada masívny úhyn rýb. „Ryby sa za pomalého znižovania hladín bez problémov dostanú do nižšej sústavy. V prípade, že nejaké ryby uviaznu vo vypustenom kanáli budú Slovenským rybárskym zväzom lovené a prenášané do iných revírov,“ dodal Marián Bocák.

Hričovský kanál, dlhý 28,41 km, je súčasťou Vážskej kaskády, ktorú tvorí 22 priehrad a vodných elektrární. Systém vodných stavieb bol na Váhu budovaný nielen pre využitie hydroenergetického potenciálu našej najdlhšej rieky, ale aj z dôvodu častých záplav.

Autor: - m s -

Foto: Žilina Gallery

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod