Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 12°C

Tlačové správy

Informácie o technickom stave poškodenej bytovky na Bratislavskej ulici

Krízový štáb mesta Žilina predložil primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi správy o technickom stave požiarom poškodenej bytovky na Bratislavskej ulici v Žiline, ako aj o aktuálnej situácii ľudí, ktorí dom doteraz obývali. Stav bytového domu je na základe statického posúdenia alarmujúci.

24.10.2016 | 15:56

Bytový dom na Bratislavskej ulici po požiari nie je možné užívať bez sanácie, konkrétne by bola potrebná výmena strešnej konštrukcie, opravy konštrukcií v mieste dažďových zvodov, zosilnenie v základovej škáre, vyčistenie suterénnych priestorov, aby nepokračovala kontaminácia muriva agresívnym prostredím a oprava suterénneho muriva a muriva prízemia.

Keďže obyvatelia bytového domu si tento stav spôsobili sami a nevytvárali si fond opráv, mesto Žilina nemôže pristúpiť k jeho oprave, táto by totiž bola fakticky hradená z peňazí ostatných Žilinčanov. Dom sa s najväčšou pravdepodobnosťou asanuje, pretože oprava domu by bola finančne náročná a nehospodárna. Obyvatelia tohto domu vytvorili voči mestu Žilina dlh, ktorý vrátane príslušenstva dosahuje hodnotu 557 000 eur.

Mesto Žilina v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytne obyvateľom iba nevyhnutnú a okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou.

“Nikto z obyvateľov domu nemá platnú nájomnú zmluvu, preto si ubytovanie budú musieť zabezpečiť svojpomocne. V nevyhnutnom prípade môžeme v rámci povinností samosprávy poskytnúť ľuďom dočasné ubytovanie v stanoch, ktoré budú opäť umiestnené na Bratislavskej ulici. Títo obyvatelia nemajú ani nárok na pridelenie mestského nájomného bytu. Na štvrtok 27. októbra 2016 o 10.00 hod. som zvolal mimoriadne mestské zastupiteľstvo, aby poslanci odsúhlasili vytvorenie „finančnej rezervy“ na krytie výdavkov spojených s mimoriadnou situáciou. Samozrejme, že tieto výdavky mesta budeme žiadať následne refundovať,“ dodal Igor Choma.

Foto: Mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod