Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. november 2022 | Kornel
| 2°C

Zdravie a životný štýl

Jazdou na kolobežke proti zdravotným ťažkostiam

Trpíte bolesťami chrbta či kĺbov a neviete, ako sa rozhýbať, zlepšiť si kondíciu a súčasne sa pritom aj zabaviť? Zabudnite na predsudky a vyrazte na cesty s kolobežkou, ktorá vám pomôže v boji proti zdravotným problémom.

26.08.2018 | 14:04

Nezáleží pritom na tom, či ste za­čiatočník alebo ostrieľaný špor­tovec. Pri správnej jazde na kolobežke sa zapája celé telo – nohy, brucho, chr­bát či ramená a v porovna­ní s bicyklom pri správnom postoji nezaťažuje chrbti­cu. Princíp správneho po­hybu na kolobežke spočí­va v dynamickom odraze z odrazovej nohy a v prud­kom posune paží a ramien smerom vpred. Po odraze sa telo narovná naspäť do vzpriamenej polohy a dôjde tak k uvoľneniu svalových zadných a brušných partií.

SVETOVÉ ODPORÚČANIA

Možno si kladiete otáz­ku, čo pomáha pri boles­ti chrbta? Odpoveďou je kondícia kĺbov končatín. Pozitívne účinky jazdy na kolobežke v súčasnosti tl­močia aj mnohí zahranič­ní lekári, o kolobežke ho­voria ako o univerzálnej rehabilitačnej pomôcke či výbornej možnosti chud­nutia, stabilizácie a ko­ordinácie končatín. Ra­kúsky vedecký pracovník Dr. J. Wiesauer uvádza, že kolobežka je ideálna reha­bilitačná pomôcka po ope­ráciách a po zraneniach kolenných a členkových kĺ­bov, teda v čase, keď už be­hanie nie je možné. Podľa odborného lekára na špor­tovú ortopédiu a chirurgiu Dr. Karl-Heinz Kristena zas kolobežka po ortopedickej stránke spĺňa najlepšiu dy­namickú formu tréningu, ktorá zlepšuje stabilizáciu trupu a panvy, koordináciu končatín a spevnenie bruš­ného a zadného svalstva. Iba máloktorá športová ak­tivita to totiž dokáže tak ako jazda na špeciálnej kolobežke.

ROZHÝBAŤ SA A ZOSTAŤ V POHYBE

Pravidelné kolobežkova­nie si pritom môžu dopriať všetky kategórie s najrôz­nejším zdravotným sta­vom, jazdiť na výnimočnej kolobežke sa dokážu nau­čiť deti, dôchodcovia či ľu­dia po operáciách kolien, panvy a chrbtice. „Nedo­chádza k žiadnym otrasom, šetríme chrbticu aj kĺby a celé telo súčasne aktívne naťahujeme,“ hovorí Ma­rek Kostka zo spoločnos­ti KOSTKA, vďaka ktorej sa kolobežkový boom dostal v posledných mesiacoch už aj na Slovensko. O po­zitívach dokážu hovoriť aj profesionálni športovci, jazdy na kolobežkách prak­tizuje dokonca aj sloven­ská biatlonová reprezentá­cia, ktorá na nich trénuje v letnom období. „Jazda na kolobežke je veľmi vhodná práve na posilnenie a tva­rovanie svalov dolných končatín, jej efektívne vy­užitie nachádzame aj pri aktívnom znižovaní nadvá­hy,“ dopĺňa špecialista na liečebnú a športovú rehabi­litáciu MUDr. Kamil Ramík. Štúdia medzinárodnej aso­ciácie IKSA tiež hovorí, že na kolobežke zo seba vydá­me o 30 % viac energie ako pri cyklistike. Ďalšie zdroje tvrdia, že 50-minútové ko­lobežkovanie dokáže na­hradiť dvojhodinovú jazdu na bicykli.

P-1856

Zdroj: - zh -

Foto: Juraj Čerňanský

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod