Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Školstvo

Jazyková škola v Žiline sa zapája do projektov

V školskom roku 2016/2017 sa na Jazykovú školu usmialo šťastie v podobe troch schválených projektov. Už druhýkrát sa škole podarilo získať finančný grant na 8 mobilít jednotlivcov z Erasmus+ fondov EÚ. Projekt s názvom Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov bol schválený na obdobie jún 2017 – máj 2019.

14.09.2017 | 12:19

Toto leto vycestovali traja učitelia na dvojtýždňové vzdelávacie pobyty do Spojeného kráľovstva. Prijímajúcou vzdelávacou organizáciou bola škola Bell. Vzdelávacie pobyty sa uskutočnili v Bell Teacher Campus, Homerton College v Cambridge, ktorý každoročne v lete počas 6 týždňov hosťuje najmä učiteľov anglického jazyka z celého sveta.

Učitelia, ktorí boli zapojení do projektu, si vybrali kurzy zamerané na rôzne oblasti metodiky a didaktiky anglického jazyka. Toto leto sa nieslo v znamení kurzov Teaching Exam Classes, nakoľko Jazyková škola pripravuje poslucháčov na medzinárodné skúšky FCE a CAE a jej snahou je rozšíriť ponuku kurzov o prípravné kurzy na IELTS testy. Ďalším vybraným kurzom bol kurz s názvom Language and Methodology Refresher. Jazyk sa neustále vyvíja a trendy v jazykovom vzdelávaní sa menia. Učiteľ cudzieho jazyka musí držať krok s týmto vývojom, vzdelávať sa a pracovať na svojom profesijnom raste. Tretím kurzom bol kurz s názvom Becoming a Teacher Trainer, nakoľko mobility sa zúčastnila riaditeľka školy, ktorá je zodpovedná za adaptačný proces začínajúcich učiteľov na škole, za kontrolno-hospitačnú činnosť a tzv. „koučovanie“ učiteľov.

Všetky vzdelávacie kurzy boli na vysokej odbornej a organizačnej úrovni. Vzdelávanie sa konalo dvojfázovo, dopoludnia povinný hlavný kurz účastníka a popoludní si účastníci mali možnosť vybrať z voliteľných prednášok, workshopov a seminárov, napr. Ako učiť počúvanie s porozumením, Británia po Brexite, Ako učiť výslovnosť, Ako motivovať žiakov, Oprava chýb atď. Absolvovaný vzdelávací pobyt je jednoznačne veľkým prínosom pre vysielajúcu organizáciu a najmä pre rozvoj učiteľa a jeho kompetencií.
Okrem rozvíjania si profesijných kompetencií pobyty umožnili učiteľom nadviazať kontakty s kolegami z iných krajín, vymeniť si skúsenosti a konfrontovať sa s inou realitou. Ďalej sa učitelia obohatili o cenné skúsenosti, s ktorými sa môžu podeliť so svojimi kolegami a poslucháčmi v kurzoch.

Druhým schváleným projektom bol projekt Revitalizácia jazykového laboratória na Jazykovej škole v Žiline. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou darcov: Nadácia Kia Motors Slovakia a Občianske združenie Priatelia cudzích jazykov, ktoré bolo zriadené pri Jazykovej škole. Hlavné ciele projektu boli premena nefunkčného zastaraného laboratória na modernú učebňu s novým materiálno-technickým vybavením, vytvorenie vhodného pracovného prostredia na inovačné metódy a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese.

Tretím schváleným projektom bol projekt Revitalizácia lavičiek na chodbách Jazykovej školy. Cieľom bolo získať finančné prostriedky na výmenu lavičiek na chodbách školy. Projekt v rámci kampane Gesto pre mesto bol vybraný Raiffeisen bankou do verejného hlasovania. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí zaň hlasovali. Termín ukončenia projektu je október 2017.

A tak so začiatkom školského roka má Jazyková škola novú modernú učebňu, v ktorej môžu učitelia diseminovať získané poznatky a skúsenosti zo vzdelávacích kurzov v Cambridge a unavení poslucháči oddychovať počas prestávok na nových lavičkách na chodbách.

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod