Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Kedy bude chodník na Kvačalovej?

Obytný súbor Kvačalova bol dostavaný v roku 2006. Odvtedy jeho obyvatelia čakajú na dobudovanie chodníka k zastávke MHD. Popri hlavnej ceste chodia na vlastné riziko. Dnes sú pripravení bojovať – už aj petíciou.

23.01.2017 | 13:41

Tento problém sa vlečie už pekných pár rokov. Po výstavbe obytného súboru v Závodí sa oby­vatelia nemôžu dočkať vybudova­nia chodníka vedúceho od byto­viek k zastávke MHD a od zastávky pár metrov k už existujúcemu chodníku k depu DPMŽ. „Nakoľ­ko chýba chodník pozdĺž hlavnej cesty, kadiaľ chodia všetci obyva­telia obytného súboru, t. j. aj deti, starí ľudia a nakoniec i obyvatelia Hájika, je tento stav už neúnosný. Čaká sa na tragédiu, aby sa zača­lo niečo riešiť? Je zázrak, že sa na tomto úseku ešte nič nestalo, autá tu jazdia ako na pretekoch – na­priek 40-tke – a políciu som tu ešte nevidel. Údajne sa malo pri­stúpiť k výstavbe chodníka v roku 2016 a stále nič. Vraj sa má začať až v roku 2018, čo je pre nás ne­prijateľné a asi pristúpime k pe­tícii, ak sa to nebude riešiť,“ tvrdí miestny obyvateľ pán Melo.

Termín výstavby chodníka ešte nie je známy. Mesto prakticky čaká na stavebné povolenie a, čo je nemenej dôležité, financie. „Sa­mozrejme, mestu záleží na tom, aby na danom mieste nedošlo k žiadnej tragédii. Chodník preto plánujeme vybudovať. Momentál­ne je podaná žiadosť o stavebné povolenie na príslušnom staveb­nom úrade. Čakáme na vydanie tohto povolenia a potrebujeme ešte nájsť finančné prostriedky v rozpočte. Až potom pristúpime k realizácii chodníka,“ spresnil ho­vorca mesta Pavol Čorba.

Chodník pred bytovkami bol podmienkou pre výstavbu samot­ného súboru. Ten chýbajúci, vedú­ci k zastávke MHD, nie je. „Keďže tento problém s chodníkom sa ťahá už niekoľko rokov, pravdepodobne došlo k pochybeniu už pri výstavbe obytného domu súkromným deve­loperom. Dôkazom toho, že mesto má záujem situáciu vyriešiť, sú kroky, ktoré podniklo na výstavbu chodníka,“ podotkol hovorca.

Pôjde teda o investíciu mes­ta. Rozpočtové náklady chodní­ka spolu s dvoma lávkami a ve­rejným osvetlením činia dokopy 98 000 eur.

NEJDE O NEHODOVÝ ÚSEK
V úseku obytného súboru Kvača­lova je určená najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/h. „Okresný do­pravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a ply­nulosťou cestnej premávky v meste Žilina vykonáva na Kvačalovej ulici nepravidelný výkon služby zame­raný aj na kontrolu rýchlosti jazdy v tomto úseku. Predmetný úsek Kvačalovej ulice nie je evidovaný ako nehodové miesto,“ informovala nás policajná hovorkyňa Jana Ba­logová. Za posledný rok, v období od 1. januára 2016 do 18. januára 2017, tu polícia eviduje jednu do­pravnú nehodu bez následkov na zdraví. „Príčinou tejto doprav­nej nehody bol nesprávny spôsob jazdy. Na tejto nehode však nemal účasť žiadny chodec,“ dodala.

Ďalším problémom pre miest­nych je neexistujúci priechod pre chodcov vedúci cez cestu k rodin­ným domom a na tunajší cintorín. „Riešenie priechodu pre chod­cov na Kvačalovej ulici v úseku obytného súboru je v kompeten­cii mesta Žilina ako príslušného správcu komunikácie. Na umiest­nenie a vyznačenie priechodu pre chodcov je potrebné dopravným projektantom spracovať projek­tovú dokumentáciu, ktorá musí byť následne predložená na od­súhlasenie na Okresný doprav­ný inšpektorát okresného riadi­teľstva PZ v Žiline,“ uviedla Jana Balogová.

Zriadenie priechodu pre chod­cov musí však okrem iného spĺňať to, že musí viesť cez cestu z jedné­ho chodníka na druhý.

Foto: Roman Melo

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
16 °C
22 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod