Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2020 | Mikuláš
| 10°C

Spravodajstvo

Koho sa bojí primátor Fiabáne? Sporný pozemok na Solinkách terčom veľkej kritiky

Po nepodpísaní uznesenia o kúpe bývalého areálu Zberných surovín na Solinkách od primátora Žiliny Petra Fiabáne sa strhla poriadna politická prestrelka. Jedna strana tvrdí, že tento pozemok je pre mesto strategický aj za vyššiu cenu, než je znalecký posudok. Druhá strana zas vidí zmysel v tom, aby mesto konalo v prvom rade maximálne hospodárne.

11.11.2020 | 19:40

Poslanci na mestskom zastupiteľstve súhlasili so zámerom mesta, že cena bude 373-tisíc eur za predmetný pozemok. Mesto si dalo vypracovať znalecký posudok, ktorý určil cenu 273-tisíc eur, čo vyhodnotili niektorí poslanci ako nehospodárny jav a pozemok sa predražil o 100-tisíc eur. Prinášame stanoviská mesta i oslovených poslancov k danej kauze.

 

PREČO NEDOŠLO K PODPISU?

V reakcii na naše viaceré otázky mesto Žilina cez svojho hovorcu zhrnulo svoje vyjadrenia nasledovne: „Odmietame politizáciu témy, dôvod nepodpísania je, že všeobecná hodnota areálu Zberných surovín na Solinkách podľa znaleckého posudku a trhová cena určená realitnou kanceláriou boli oveľa nižšia ako cena schválená uznesením mestského zastupiteľstva, je to preto pre mesto zjavne nevýhodné,“ povedal Vladimír Miškovčík. „Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom mimoriadnom zasadnutí 19. októbra prijalo uznesenie č. 194/2020 k Nakladaniu s majetkom – kúpe nehnuteľností (areál Zberných surovín, Solinky), ktoré sa primátor mesta rozhodol pre naplnenie zákonných podmienok nepodpísať. Podľa zákona o obecnom zriadení môže primátor mesta pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote určenej na podpis, t. j. 10 dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom. Mesto Žilina dalo za účelom zistenia všeobecnej hodnoty areálu Zberných surovín na Solinkách vypracovať znalecký posudok a tiež požiadalo o určenie trhovej ceny realitnú kanceláriu RED. Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku vypracovaného znalkyňou Ing. Adrianou Meliškovou 26. septembra bola v hodnote 273 569,78 eura. Trhová hodnota nehnuteľnosti bola určená realitnou kanceláriou RED 9. júla spolu vo výške 235 625 eur. Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku a trhová cena určená realitnou kanceláriou boli oveľa nižšia ako cena schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 194/2020, sa primátor domnieva, že prijaté uznesenie je pre mesto zjavne nevýhodné, a preto ho nepodpísal,“ dodal.

 

BOL BY TO PRIJATEĽNÝ KOMPROMIS

Nečakanému kroku primátora nerozumie šéfka poslaneckého klubu zaZA Miriam Šuteková. „V oblasti je navrhnutá kruhová križovatka, ktorá už tak dlho čaká na svoju realizáciu, že v budúcnosti nemusí kapacitne stačiť. Bude potrebné vypracovať nový projekt s napojeniami. Kúpou tohto pozemku by mesto rozhodne zvýšilo svoje možnosti na riešenie dopravnej situácie. Získaním pozemku by eliminovalo aj prípadné neadekvátne požiadavky ostatných vlastníkov pozemkov, ktorých bude mesto musieť osloviť.“ Žilinský primátor ozrejmil, že suma schválená poslancami je privysoká a je to nehospodárny krok. „Rozprávame sa o predaji tohto pozemku najmenej mesiac. Pýtam sa, až teraz sa primátor dozvedel, že ide o nevýhodnú, nehospodárnu kúpu? Že cena pozemku je vyššia ako cena, ktorú určil znalec, to vieme od začiatku. Pýtam sa, prečo potom išiel do zastupiteľstva takýto návrh? Prečo sme o tomto bode vôbec rokovali?“ Miriam Šuteková vníma túto kúpu ako kompromis pre zámery i záujmy mesta, no aj strategickú polohu. „Toto nie je umelo vytvorený obchod, ktorý sme plánovali. My sme dostali reálnu ponuku na kúpu a bolo potrebné zareagovať na základe zváženia všetkých pre a proti. Vyhodnotili sme to ako prijateľný kompromis.“ Taktiež upozornila na dôležitý moment. „Mesto a poslanci by sa mohli vyhnúť akýmkoľvek pochybnostiam o výhodnosti kúpy pozemku, aby sme mali vypracovanú vlastnú koncepciu nakladania s majetkom. Mali by sme poznanie o tom, aké pozemky mesto vlastní, ktoré je pre nás strategické a aký typ pozemkov potrebujeme pre náš rozvoj a naopak, ktorých sa ako mesto môžeme zbaviť. Je výsmechom, že nám pod pojmom koncepcia predložilo vedenie mesta – bezobsažný dokument za 5-tisíc eur.“ Do budúcnosti má predsedníčka poslaneckého klubu zaZA zmiešané pocity. „Nevieme, čo sa udeje. Je možné, že Zberné suroviny znížia cenu, čo by bolo fajn. Ak však kúpi pozemok niekto iný, stratíme vyjednávaciu pozíciu pri ďalších projektoch. Hlavne pri výstavbe plánovanej križovatky, čo bude obrovská chyba. Pre mňa je podozrivé, akú veľkú energiu vynaložili niektorí poslanci na prekazenie tejto kúpy. I to, že primátor cúvol pred vlastným materiálom schváleným poslancami, hovorí veľa.“

 

MUSIA SA SPRÁVAŤ HOSPODÁRNE

Na druhej strane barikády je skupina poslancov, ktorí za návrh kúpiť predmetný pozemok nezahlasovali. „Od začiatku sme deklarovali záujem o kúpu tohto pozemku, čo by riešilo problém parkovania na tomto sídlisku cez vybudovanie parkovacieho domu. Avšak spravujeme verejné financie a musíme sa správať hospodárne. Som presvedčený, že cena by mala korešpondovať aspoň z veľkej časti so znaleckou hodnotou a odhadom trhovej ceny. Žiaľ, v tomto prípade bola cena o 100-tisíc eur nad týmito hodnotami. Pre mňa to je krajne nevýhodná kúpa pre mesto Žilina, sám som poprosil primátora, aby nepodpísal toto uznesenie. Musíme hľadať iné riešenia, nie za každú cenu kupovať o 100-tisíc predražený pozemok,“ uviedol pre Žilinský večerník Martin Kapitulík, predseda finančnej komisie a šéf poslaneckého klubu Silná Žilina. Rovnako je Kapitulík aj poslancom práve za Solinky a pre občanov vidí vlastné riešenie celého sporu. „V zmysle územného plánu aj podľa hlavného architekta mesta sa nedá postaviť veľký obytný dom či obdobná stavba. Môže tam byť drobná stavba, parkovací dom či niečo podobné. Obyvatelia nemusia mať obavy, že tam vyrastie niečo veľké. Viackrát som deklaroval zámer výstavby zelených parkovacích domov na sídliskách, čo je cesta pre vyriešenie problémov s parkovaním, hoci to musí byť postavené na racionálnych základoch. Nemôžeme mestskými zdrojmi vykupovať od kadejakých oligarchov za predražené peniaze ich nevydarené projekty.“

Jozef Juriš, šéf klubu Iná Žilina, upozornil na iný rozmer tejto kauzy. „Naše nesúhlasné stanovisko treba vidieť v dvoch rovinách. Uvedomujeme si, že stanovenie výšky ceny pozemku je relatívny pojem a v klasickom obchodnom vzťahu ide o vôľu dvoch subjektov, teda kupujúceho a predávajúceho. My sme však poslanci a nenarábame so súkromnými, ale s verejnými financiami. Na kúpu pozemku je potrebný znalecký posudok, ktorý stanoví jeho cenu. Kúpou pozemku nad rámec tohto posudku by vznikol precedens a mohlo by to byť považované za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Rovnako nás mrzí, že poslanci, tvrdošijne obhajujúci kúpu tohto pozemku, si nedali ani tú námahu, aby sa s nami stretli a spoločne prebrali uvedenú kúpu, ako aj riešenie výkupu pozemkov v iných lokalitách,“ hovoril pre náš týždenník predseda poslaneckého klubu Iná Žilina. „Už v minulosti sme totiž kúpili pozemok na Solinkách približne za 2 500 000 eur, ktorý dodnes slúži ako venčovisko. Teraz sme mali kúpiť ďalší pozemok, aby sme vyriešili parkovanie na jednej ulici. Ako k tomu prídu občania v prímestských častiach, ktorí si musia sami kúpiť pozemok, vybudovať stojisko a ešte aj každoročne platiť daň. Nechceme nič iné, ako spravodlivosť pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov v rámci všetkých volebných obvodov. Chceme si sadnúť so všetkými poslancami a riešiť aj iné problematické pozemky na území mesta, nielen tie solinkárske. Obyvatelia Budatína chcú napríklad získať pozemok pri kostole, kde developer plánuje bytovú výstavbu, ďalší občania chcú späť do mesta pozemok na Bulvári, iní chcú vysporiadať park na Rosinkách, ktorý je tiež v súkromných rukách, vyriešiť treba vstup na nový cintorín a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Pokiaľ bude ochota poslancov zo Soliniek sadnúť si za rokovací stôl, dohodnúť sa a nielen politikárčiť, potom verím, že nájdeme spoločnú reč, ako získať do rúk Žilinčanov aj pozemok na Solinkách, aj pozemky v iných lokalitách,“ pokračoval.

KAŽDÝ POZEMOK JE STRATEGICKÝ

V špecifickej situácii sa ocitol pri hlasovaní o kúpe tohto pozemku nezaradený poslanec Patrik Groma. Ten apeloval, že pre konflikt záujmov hlasovať nebude. Zaujímalo nás, prečo preferoval tento postoj. „Dôvod je jasný. Môj brat dostal ponuku na odkúpenie po odstúpení mesta, preto som nehlasoval pre konflikt záujmov. Mám aktualizáciu od brata, že dostal ponuku, nakoľko podniká s druhotnými surovinami. Ak by to aj kúpil, tak deklaroval, že zachová tento priestor taký, aký je,“ vysvetlil pre našu redakciu. Bývalý viceprimátor Žiliny súčasného primátora v kúpe pozemku podporil. „Myslím si, že primátor urobil obrovskú chybu, že to nepodpísal. Podľa mňa sa bál, že ho budú poslanci lynčovať za to, že by to kúpil o 100-tisíc eur drahšie. Mal to urobiť, ja by som ho v tomto podporil. Každý pozemok v meste je strategický, čím viac ich bude mesto vlastniť, tým viac bude mať do budúcnosti lepšiu pozíciu na rokovanie či zmenu územného plánu. Mesto by malo nakupovať pozemky. Vždy hovorím, že znalecké ceny nekopírujú trhové, ako napríklad nám znalec ohodnotil pozemok na Malom Diele za 11 eur, ktorý sme my predali na základe môjho návrhu za 200 eur za meter, čo je dnes bežná cena v tejto lokalite. Znalecké ceny nám len hovoria orientačnú cenu daného pozemku a v tejto predmetnej lokalite sa hýbu pozemky za meter štvorcový od 200 do 300 eur.“

Viac svetla ešte vniesol pohľad Romana Kružliaka, člena finančnej komisie a majiteľa jednej z realitných kancelárií v Žiline. „Cena pozemku je podľa mňa primeraná. Ak by sme počítali aj s nulovou hodnotou stavby, tak bežná cena za meter štvorcový pozemku je 209 eur/m2 vrátane DPH. Daná lokalita je z pohľadu možnosti využitia pre mesto strategická, pozemok sa nachádza v zastavanom území, je ako súčasť sídliskovej zástavby sídliska Solinky. Porovnávacou metódou na možnosti trhu je cena obvyklou. Z hľadiska územného plánu sú uvedené pozemky atraktívne a povoľujú široké možnosti využitia. Rešpektujem pohľad znalca (273-tisíc eur je suma znaleckého posudku – pozn. red.), napriek tomu sa prikláňam k výhodnosti kúpy majetku z pohľadu mesta pri celkovej cene 373-tisíc eur.“

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: Ľubomír Rendár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod