Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 19°C

Spravodajstvo

Kontajnery im naskladali rovno za domy

Obyvatelia Bratislavskej ulice sú pobúrení. Medzi bytovkami im v krátkom čase vyrástlo skladisko nákladných kontajnerov.

24.11.2014 | 14:30

Obyvatelia Bratislavskej ulice sú pobúrení. Medzi bytovkami im v krátkom čase vyrástlo skladisko nákladných kontajnerov.
 

ŽILINA. Životná úroveň na Bratislavskej ulici v Žiline je po minulom týždni horšia ako zlá. Obyvateľom totiž rovno za bytovkami vyrástlo kontajnerové „depo“. Najhoršie je na tom asi 64-ročný Jozef Baláž, ktorý sa priamo z okna pozerá na plechovú stenu. „Cloní mi to tu. Po celý deň musím v byte  svietiť,“ nešťastne hovorí. 
 

Bývanie pod ľudskú úroveň

O zámere, že im tu navozia obrovské plechové kontajnery, vraj obyvateľov nikto neinformoval. „Nikto nám nič neprišiel oznámiť. Čo sme tu, dobytok?“ pohoršene sa pýta.

Stavebné povolenie na výstavbu tohto „dočasného úložiska kontajnerov“ vydalo spoločnosti Rail Cargo Operator – CSKD, ktorá prevádzkuje terminál kombinovanej dopravy na Bratislavskej ulici v Žiline, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pozemky si spoločnosť prenajala od mesta a ŽSR. „Mesto zmluvou zo dňa 6. 5. 2014 prenajalo pozemky s výmerou 595,12 m2 spoločnosti Rail Cargo Operator – CSKD, s. r. o. Pozemok je teda prenajatý, pričom prenájom bol riadne prerokovaný a odsúhlasený mestským zastupiteľstvom,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Aj keď si mesto bolo vedomé, do akej situácie sa tým tunajší obyvatelia  dostanú, hodnotí to ako správny krok. Nájomca sa totiž v zmluve zaviazal, že celý areál najprv dôkladne vyčistí, čo sa aj stalo. „Pričom bolo vyvezené veľké množstvo odpadu, ktorý tam navozili obyvatelia a odstránením niektorých porastov tiež došlo k celkovému presvetleniu priestorov v celej lokalite,“ povedal hovorca. Žilina získala  aj bonus – o priestor sa konečne niekto stará. „Pred rokom tam bola v podstate divoká skládka medzi obytnými domami,“ doložil.

Mesto vidí výhody, obyvatelia Novej Žiliny zas príležitosť, aby sa tu stalo nejaké nešťastie. Cez plot, ktorý je už deravý, preliezajú malé deti. „Čo keď sa tu niečo na nich zrúti?“ zúfalo sa pýta Jozef Baláž.
 

Nie je to detské ihrisko

Spoločnosť, ktorá tu kontajnery uskladnila, tvrdí, že splnila všetky podmienky stanovené v zmluvách a areál považuje za bezpečný. Obyvatelia by mali mať na zreteli, že ide o cudzí pozemok, a teda vstupovať naň je zakázané. „Jednoduchší by bol dozor a vysvetlenie podmienok vstupu svojim deťom a mladistvým,“ poznamenal Juraj Medera z Rail Cargo Operator – CSKD, s. r. o. Ako nás informovali obyvatelia Bratislavskej ulice, po tom, ako sa o udalosť začal zaujímať Žilinský večerník, najvrchnejší kontajner spred domu p. Baláža odstránili.

„Ak občania na Bratislavskej ulici pociťujú zhoršenú kvalitu života, je potrebné, aby sa najprv obrátili na spoločnosť Rail Cargo Operator – CSKD, ktorá momentálne predmetný priestor spravuje,“ odkázal hovorca mesta.

-ms-, snímka autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod