Žilinský Večerník

21. apríl 2024 | Ervín
| -0°C

Z regiónu

Kraj chce v Bytči otvoriť nové priestory v poliklinike. Projekt je v záverečnej fáze

Poliklinika v Bytči na Ulici Sidónie Sakalovej je v správe Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Nachádzajú sa tu rôzne ambulancie a lekáreň. Jedno poschodie by však župa chcela využiť na sociálne účely.

30.03.2024 | 09:16

Časť budovy by mala prejsť rekonštrukciou a slúžiť ako sociálno-zdravotné zariadenie s kapacitou 24 miest. „Rekonštrukciou časti centra zdravotnej starostlivosti polikliniky Bytča, ktorá je majetkom ŽSK, tak vybudujeme samostatne regulovaný objekt, kde hlavným cieľom našich aktivít je zabezpečenie bezpečného prostredia sociálnych služieb s vysokým prevádzkovým štandardom, energetickou efektívnosťou a debarierizáciou. Kapacitne tak zabezpečíme 24 miest pre prijímateľov sociálnej služby v Špecializovanom zariadení, ktoré ako jediné v okrese Bytča poskytuje tento druh sociálnej služby. Zároveň tak vytvoríme podmienky pre aktívnejšiu starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby, čím zabezpečíme nielen rozvoj ich individuálnych schopností, ale vytvoríme aj priestor, v ktorom budú môcť participovať na svojom bežnom a nezávislom živote s podporou spoločnosti, nediskriminačnom princípe a s dôrazom na hlavné princípy ľudsko-právneho prístupu,“ vysvetľuje zámer Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Priestor v kaštieli nevyhovuje

Vytvorenie nových miest tak reflektuje potrebu zmeny terajšieho stavu poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti. Ide konkrétne o Centrum sociálnych služieb LÚČ v miestnej časti Bytča – Hrabové, ktoré sídli v kaštieli zo 17. storočia. Budova sa nachádza asi 5 km od centra mesta. „V tomto priestore nie je možné zabezpečiť dostupnosť komunitných služieb, vrátane vysporiadania sa s negatívami, akými sú debarierizácia, protipožiarna odolnosť stavby a nevyhovujúce interiérové podmienky. Prínosom nášho projektového zámeru je podpora v návrate prijímateľov sociálnej služby do prirodzeného sociálneho prostredia a spoločenského života s prihliadnutím na ich individuálne možnosti a potreby. A zároveň zabezpečiť podmienky pre využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovanie sociálnych kontaktov v komunite, ktoré sa svojím vzhľadom, polohou a kapacitou neodlišujú od bežného spoločenského štandardu,“ dodáva hovorkyňa.

Projekt nesie názov Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest a momentálne sa nachádza v záverečnej fáze projektovej prípravy. Kraj podal žiadosť na získanie stavebného povolenia. Projektový zámer schválilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a po získaní právoplatného stavebného povolenia bude podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Autor: Jana Očková, redaktorka

Foto: autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod