Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 7°C

Zdravie a životný štýl

Kŕčové žily odstraňujú aj rádiofrekvenčnou metódou

Na oddelení chirurgie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline v rámci cievnej chirurgie operujú kŕčové žily najmodernejšou metódou použitím rádiofrekvencie.

23.11.2017 | 10:58

„Je to metóda, ktorá je pre pacienta podstatne šetrnejšia, menej zaťažujúca, nakoľko odpadá klasická anestézia a pacient sa rýchlejšie dostane do bežného ži­vota, pričom sa skráti jeho pobyt v nemocnici,“ uviedol primár oddelenia chirurgie Juraj Váňa.  Na túto operačnú techniku sú vhodné dve tre­tiny pacientov trpiacich porušením žilového systému. O vhodnosti rozhoduje cievny chi­rurg na základe sonografického vyšetrenia.

„Zákrok realizujeme v rámci jednodňovej chi­rurgie, keď pacient strávi na oddelení len pár hodín a po výkone ide domov. Lekár pomocou ultrazvuku umiestni do postihnutej žily cez malý otvor v koži po vodiči špeciálny katéter. Ten je poháňaný energiou s rádiovou frekven­ciou, ktorá zahrieva žilovú stenu. Dodávaním tepelnej energie sa žilová stena stiahne k sebe a dochádza k úplnému uzatvoreniu žily,“ vy­svetľuje cievny chirurg Oto Vincze. Priamo po výkone nie je pacient pripútaný na lôžko ako po štandardnom operačnom zákroku a dôleži­tá je pre neho chôdza. Príznakmi žilového ochorenia trpí takmer polovi­ca populácie. „U mužov do 35 rokov má symptó­my 11 %, v prípade žien až 20 %. Po päťdesiatke je to až polovica pacientov a nad 70 rokov až 75 % ľudí,“ spresňuje Oto Vincze. Ročne absolvuje ope­ráciu kŕčových žíl v žilinskej fakultnej nemocnici 200 pacientov. Vďaka použitiu rádiofrekvenčnej metódy predpokladajú na chirurgii nárast. „Ľudia z estetického hľadiska nechcú mať na nohách kŕčové žily a chcú sa o seba starať. Z medicínske­ho hľadiska môže dôjsť zanedbaním napríklad k vytvoreniu vredu predkolenia,“ uzavrel Juraj Váňa

Zdroj: - vj -

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod