Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. september 2020 | Michal, Michaela
| 13°C

Spravodajstvo

Kunerad rozdeľuje odvolanie riaditeľky: Rodičia sa boja zániku školy, starostka krotí obavy

Do našej redakcie sa nám ozvali rodičia detí, ktorí sú z celej situácii v obci Kunerad značne frustrovaní. Podľa nich spor riaditeľky a starostky, ktorý vyvrcholil až odvolaním riaditeľky základnej školy, vytvoril nevraživú atmosféru v obci. Sú to len chabé dozvuky skupinky sklamaných rodičov alebo vinu nesie výlučne starostka?

29.07.2020 | 17:35

NEVYPOČULI PETÍCIU RODIČOV

Už v minulom čísle sme vás informovali o spore v dedine Kunerad. Aktuálny stav je taký, že základná škola je už bez riaditeľky Márie Martinkovej, ktorá bola zo svojej funkcie odvolaná. S týmto stavom sa ťažko zmieruje väčšina rodičov. „Je to nespravodlivé, že pani riaditeľka musela odísť z funkcie. Na podnety ostatných rodičov som bol iniciátorom petície aj spolu s kolegom. V priebehu jednej nedele sme pochodili rodičov a radi nám ju podpísali. Dúfali sme, že personál sa udrží ako je v petícii písane, teda sa zachová celý pedagogický personál, ktorý pracoval do 30.mája 2020. Pani starostka Kavecká si s Radou školy túto petíciu od nás nebrali do úvahy,“ prezradil pre náš týždenník iniciátor petície i obecný poslanec v Kunerade Miroslav Kudela. V petícii, ktorú dostal k nahliadnutiu Žilinský večerník , je podpísaných 59 rodičov so súhlasným stanoviskom za zachovanie riaditeľky i pedagogického zboru, čo predstavuje 75 percent súhlasu s touto petíciou zo strany rodičov detí v Základnej škole Kunerad. Kudela upozorňuje, že Rada škola rozhodla v pomere troch hlasov ku jednému (tá ma dokopy 5 členov – pozn. autora)  za odvolanie riaditeľky, no podľa neho bol tento stav dávno vopred zinscenovaný zo strany starostky. „Jedna členka Rady školy je riadne na PN, no hlasovala. Paradoxom je, že ďalšia členka je tiež na PN, no ani nedostala pozvánku, aby sa mohla zúčastniť. Každému musí byť jasné, že sa z toho urobilo také väčšie dopredu dohodnuté divadielko.“ Kudela má v nasledujúcom školskom roku v škole dve deti, nielen on má obavy o zabezpečenie kvalitného vyučovacieho procesu. „Riaditeľka pracovala v škole 17 rokov, celý tím už bývalých zamestnancov fungoval výborne a za posledných 8 rokov dosahovali výborné výsledky.“ To nám potvrdil aj bývalý riaditeľ a pedagóg ZŠ v Rajeckých Tepliciach Peter Knotek, ktorá je spádovou školou pre okolité obce. „Žiaci prichádzajúci zo  ZŠ Kunerad do našej školy spĺňajú výkonnostné štandardy dané svojich schopností, zúčastňujú sa na rôznych vedomostných súťažiach, kde sa spolu s ostatnými žiakmi umiestňujú na popredných miestach.“


 

HROZÍ AŽ ZATVORENIE ŠKOLY

Fakty v Kunerade sú viac než jasné. Obec hľadá momentálne novú riaditeľku dve učiteľky a v septembri začne nový školský rok. Avšak niektorí rodičia plánujú spraviť rezolútne riešenia. „Určite moje dieťa nenastúpi do prvého ročníka našej základnej školy, ak tam nebude pani riaditeľka Martinková, ktorá mala učiť prváčikov. To sa už zrejme nestane a budeme to riešiť formou umiestnenia detí v Rajeckých Tepliciach. Takto ako ja uvažuje aj ďalších minimálne šesť rodičov. Dosť ma to hnevá, lebo posledné roky sa škola dostala na výbornú úroveň,“ prezradil nám razantným hlasom rodič i taktiež poslanec v obci Peter Škorvánek a k nemu sa pridal aj spomínaný Miroslav Kudela aj Tomáš Horník. „Ľudia sú rozčarovaní, veľa rodičov čaká, aké bude nové zloženie pedagogického zboru a dajú svoje deti do inej školy na okolí. Reálne hrozí, že vzniknú spojené ročníky a škola môže aj zaniknúť. Boli by sme tomu neradi, lebo skutočne toto sú žabomyšie vojny, len už dávno presiahli tento rozmer. Nie je možné, aby toto sa dialo so školu v tak malej dedinke, ktorá presiahla niečo viac ako tisíc obyvateľov.“

DIVADIELKO? ČISTÁ NEHORÁZNOSŤ

Zisťovali sme od Moniky Kaveckej stanovisko k predmetnej petícii. Starostka vysvetľuje prečo na danú petíciu zo strany rodičov nereagovala. „Petícia nespĺňala právne náležitosti, chýbali adresy členov petičného výboru, riadne označené petičné hárky a podobné, pre niekoho drobnosti, ale ,bohužiaľ.   Na to, aby sme mohli petíciu akceptovať, musí spĺňať všetky právne náležitosti podľa zákona 85/1990 o petičnom práve. Člen petičného výboru prevzal od obce výzvu na odstránenie nedostatkov petície. Opravená petícia na obecný úrad ešte nebola doručená, takže otázky rodičov ohľadom petície by mali byť smerované petičnému výboru.“ Rovnako aj hlasovanie Rady školy nebolo podľa Kaveckej zinscenovaným divadielkom, čo tvrdia rodičia. „Členovia Rady školy boli rovnako oslovení, ako boli oslovovaní aj pri predchádzajúcich zvolaniach Rady školy. Predsedníčka rady školy rozposlala pozvánky rovnakým členom ako bývala pani riaditeľka rozposielala pri predchádzajúcich zasadaniach. Na otázku PN, by som azda odpovedala len toľko, že pokiaľ to nebolo podľa lekára v rozpore s liečebným režimom, nevidím problém v tom, že niekto prišiel na zasadanie Rady školy. Príde mi však nehorázne, že niekto si dovolí tvrdiť, že to bolo zinscenované divadielko. Rovnako nehorázne mi prišlo aj správanie istých členov petičného výboru, ktorí prišli deň pred zasadnutím Rady školy za predsedníčkou a ukazovali jej petíciu so slovami, aby si dobre rozmyslela, ako bude hlasovať. Členovia Rady školy hlasovali na základe ich vlastných názorov na danú vec v tajnom hlasovaní, a akékoľvek tvrdenie opaku mi príde ako urážanie ich osôb.“


 

ŽIADNA NOVÁ SITUÁCIA PRE RODIČOV

Kľúčový bude konečný výsledok, teda aby rodičia mohli svoje deti dať do základnej školy v obci. Kavecká si nemyslí, že obava o zániku školy je oprávnená. „Nemyslím si, že by sa rodičia mali báť zániku našej školy. Záujem o pozíciu učiteľky v našej škole je celkom veľký, práve prebiehajú pohovory so záujemcami. Rovnako bude aj výberové konanie na riaditeľku. Všetkým nám ide o to, aby bol zabezpečený vyučovací proces k spokojnosti detí a ich rodičov. Hoci, budú v nasledujúcom školskom roku učiť deti aj nové pani učiteľky, deti a rovnako aj rodičia sa budú stále stretávať aj s pani učiteľkami, ktoré tam zostali a rovnako aj s bývalou pani riaditeľkou, ktorá bude naďalej pracovať v škole ako pani učiteľka. Čiže rodičia nebudú postavení pred úplne novú situáciu. Chcela by som rodičov poprosiť, aby dali šancu novému zloženiu pedagogického zboru, zmena nebýva vždy zlá a nové pani učiteľky môžu priniesť do našej školy veľa zaujímavých možností.“

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív ZŠ Kunerad

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod