Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

10. apríl 2020 | Igor
| 8°C

Zaujalo nás

Malá Fatra hlási nízku populáciu vlka dravého, mačku divú sa opäť nepodarilo spozorovať

Podľa výsledkov zimného monitoringu veľkých šeliem 2020 žijú na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma len dve desiatky vlkov.

18.02.2020 | 13:45

Začiatkom januára 2020, v sobotu 11. január, sa konal v poradí už piaty ročník monitoringu na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranné pásma (cca 46 000 ha). Spoločne v tento deň vyrazilo do terénu až 125 osôb. Mapovatelia prešli spolu 57 trás v celkovej dĺžke až 470 km.

„Snehové podmienky počas monitoringu boli oproti predchádzajúcemu ročníku oveľa prívetivejšie, nakoľko vo výške cca 1 000 m n. m. bolo približne 30 – 40 cm snehu, čo bolo približne o 100 – 150 cm menej ako počas IV. ročníka. Sneh sa nachádzal aj na nižšie položených lokalitách, čo bolo pre monitoring kľúčové.Trasy boli dlhé od 3 km do takmer 15 km," informoval Tomáš Flajs z Národného parku Malá Fatra.

Málo vlkov

Podľa výsledkov zimného monitoringu boli na území národného parku boli opäť potvrdené 2 vlčie rodiny. Traja vlci sa pohybovali v širšej oblasti Šútova, pričom jedna skupina mapovateľov zistila dvoch jedincov, na susednej trase boli už vlci traja.

„Podľa veku stopy a smeru pohybujúcich sa jedincov šlo o rovnaké jedince. Ďalší vlci boli zistení v oblasti Malého Kriváňa v počte štyroch jedincov. Spolu boli zistení na 2 lokalitách, na prvej lokalite boli ale stopy v snehu viac dní staré, na druhej boli stopy staré len niekoľko hodín. Každoročne sa počas zimného monitoringu nájdu pobytové znaky aj po vlkoch pohybujúcich sa buď jednotlivo, alebo v dvojiciach. Dvaja jedinci boli potvrdení v oblasti Suchého a Jedľoviny (zistené hneď tromi skupinami mapovateľov), ďalšia vlčia dvojica bola zdokumentovaná v oblasti Malého Rozsutca," uviedol Tomáš Flajs.

V oblasti Ochranné pásma NP Malá Fatra bola šestica vlkov zistená v oblasti Oravskej Magury.

„Túto vlčiu rodiny zdokumentovalo v oblasti 100 km2 až 6 mapovateľov, čo svedčí o neskutočnej pohyblivosti vlkov. V tejto oblasti bola potvrdená aj ďalšia vlčia dvojica. Jeden vlk bol zistený v masíve Lysice nad Istebnianskou dolinou, pričom sa jednalo o vlka pravdepodobne z vyššie uvedenej vlčej rodiny. V ochrannom pásme na severnej hranici územia boli zistení len dvaja vlci až nad obcou Belá. Niekoľko dní po monitoringu boli ale v oblasti stopovaní aj vlci z tzv. Kysuckej rodiny. Táto rodina nemala v posledných rokoch ľahké napredovanie, nakoľko sa tu opakovane zisťovali jedince výrazne krívajúce, príp. vlci dlhodobo absentovali v oblasti, čo mohlo mať za následok nelegálny lov," poznamenal pracovník Správy Národného parku Malá Fatra.

Celkovo bolo podľa jeho slov v ochrannom pásme zaznamenaných len 10 vlkov, na území národného parku 11 jedincov.

„Pre územie o veľkosti takmer 46 000 ha sú tieto čísla veľmi malé a na základe nielen výsledkov z monitoringu, ale aj podrobného výskumu početnosti šelmy v území aj odzrkadľujú skutočný stav vlčej populácie v skúmanej oblasti."

Záhadná mačká divá

Rys ostrovid bol v národnom parku potvrdený len na troch lokalitách. Podľa výsledkov od mapovateľov sa ďalšie jedince nepodarilo zistiť. Počas monitoringu v roku 2018 aj 2019 boli na území parku zistené 4 jedince.

„Na území ochranného pásma bol rys zdokumentovaný na 8 lokalitách. Podľa veku stôp, smeru pohybu a blízkosti jednotlivých lokalík išlo podobne ako na území národného parku len o 3 jedincov. Naproti monitoringu z roku 2019, kedy boli zistených až päť jedincov, sa počas tohtoročného monitoringu nepotvrdil výskyt v oblasti Domašínskeho meandra a širšej oblasti Terchovej," dodal Tomáš Flajs.

Mačku divú sa, žiaľ, mapovateľom zimného minotoringu opäť nepodarilo bezpečne identifikovať v celej sledovanej oblasti. 

Autor: - r -

Zdroj: SNPMF

Foto: SNPMF

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod