Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. február 2024 | Roman, Romana
| 3°C

Spravodajstvo

Mesto aj kraj sú pripravení na zimnú údržbu

Zima sa blíži a cestári v mestskej aj krajskej pôsobnosti už zverejnili plány zimnej údržby. Vozidlá aj tony posypových materiálov sú pripravené. Prácu cestárov môžu obyvatelia sledovať aj online.

30.11.2023 | 12:13

Zimná sezóna je závislá od klimatických podmienok, oficiálne však trvá od 1. novembra 2023 do 31. marca 2024. Zimná údržba komunikácií sa vykonáva za účelom zmierňovania poveternostných vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a chôdze pri zvýšenej opatrnosti s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.

Údržba v meste

Mesto sa stará o údržbu približne 260 kilometrov cestných úsekov a približne 160 kilometrov chodníkov. Zimná údržba sa vykonáva podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií na základe intenzity a smerovania dopravy. Prioritne sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, ktorých celková dĺžka je 84,3 km (190 km údržby), druhé v poradí dôležitosti sú cesty nižšieho významu, prevažne komunikácie vo vnútroblokoch mestských sídlisk s dĺžkou 83,7 km (167,4 km údržby) a nakoniec sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta (89,4 km, čo predstavuje 170,8 km údržby). Popritom sa vykonáva údržba chodníkov, ktoré tvoria dĺžku siete približne 160 km, pričom údržba sa realizuje podľa ich vyťaženia a dôležitosti.

„S blížiacim sa zimným obdobím prichádza aj zmena počasia, na ktorú sa každoročne dôsledne pripravujeme. Poveternostné podmienky sa práve v tomto období rýchlo menia, preto by som chcel požiadať obyvateľov mesta o toleranciu a prispôsobenie pohybu na komunikáciách s ohľadom na aktuálny stav. Samozrejme, naším zámerom je vynakladať maximálne úsilie, aby bola zabezpečená plynulá cestná premávka a bezpečnosť na chodníkoch. Udržiavacie práce sa uskutočňujú podľa dôležitosti komunikácii,“ vysvetlil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Viac ako tisíc ton materiálu

O cestné komunikácie a chodníky v meste Žilina sa stará firma Žilinské komunikácie, a.s., ale aj externí dodávatelia, pracovníci mesta a aktivační pracovníci. Využívaná technika v počte 28 kusov pozostáva z veľkých a malých sypačov s radlicami, traktorov, nakladačov a v prípade potreby je k dispozícii aj ľadorez. Na cestné komunikácie ako aj chodníky je pripravených 850 ton chemického posypového materiálu a 550 ton inertného materiálu, ktoré sa budú priebežne dopĺňať v prípade potreby. Na základe schváleného Operačného plánu bude zimná starostlivosť o cesty a chodníky zabezpečená do 31. marca 2024, skutočné trvanie zimnej údržby sa však môže zmeniť v závislosti od poveternostných podmienok.

Všetko je online

Obyvatelia môžu prácu cestárov sledovať aj online. Na webovej stránke mesta je zverejnený Operačný plán zimnej údržby 2023/2024. Práce budú zverejňovať aj priebežne, ako aj koľko majú autá najazdených kilometrov, okruhov a aj druh vykonanej údržby či koľko posypového materiálu spotrebovali. „Práce počas zimnej údržby môžu občania sledovať na internetovej stránke v reálnom čase. Vďaka GPS monitoringu vozidiel je možné vidieť, v ktorej časti mesta sa pohybujú (https://zilina.gisplan.sk/). Novinkou je doplnenie mechanizmov údržby ako aj všetkých externých dodávateľov, ktorí sa budú podieľať na údržbe,“ hovorí Katarína Gazdíková, vedúca Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Žilina. Po začatí zimnej údržby bude k dispozícii aj dispečersko-spravodajská služba na telefónnom čísle 041/5091 523.

„Vodičov prosíme, aby nezabúdali na príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktorý sa týka zastavenia a státia vozidiel na pozemných komunikáciách. Vodiči musia ponechať voľný jazdný pruh pri obojsmernej komunikácii minimálne 6 metrov a pri jednosmernej komunikácii minimálne 3 metre s ohľadom na šírkové rozmery mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu, kde šírka radlice je 3,2 metra a previs pred vozidlom až 2 metre. Pri nezodpovednom parkovaní dochádza ku zdržovaniu pri výkone zimnej údržby a v niektorých prípadoch aj k vynechaniu úseku,“ upozorňuje Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia.

Kraj je pripravený

Správa ciest ŽSK vykonáva zimnú údržbu 1 416 km ciest II. a III. triedy, 493 km ciest I. triedy (na základe zmluvy o údržbe so SSC) a 17,5 km R3 na základe zmluvy o údržbe s NDS (obchvat Oravského Podzámku, obchvat Trstenej obchvat Hornej Štubne).

Do údržby ciest sa tento rok zapojí 249 zamestnancov Správy ciest ŽSK a 177 mechanizmov, vrátane siedmich nových posypových vozidiel. V teréne kraja tak bude 108 sypačov s radlicou, 5 snehových fréz, 17 traktorov s radlicou, 6 šípových pluhov, autogréder, 2 nakladače, 3 traktory sypačov a 8 nákladných vozidiel.

Predpokladá sa využitie 53 900 ton posypového materiálu, z toho 20 700 ton chemického posypového materiálu a 33 200 ton inertného materiálu (kamenná drvina). Najviac posypového materiálu každoročne vynakladá SC ŽSK vzhľadom na klimatické podmienky v regiónoch Liptov (14-tisíc ton) a Orava (13,5-tisíc ton).

Novinky v zimnej údržbe

Vozidlový park Správy ciest sa tento rok rozšíril o sedem nových univerzálnych posýpacích vozidiel v celkovej hodnote 2,1 milióna eur, ktoré sa budú využívať predovšetkým v zimnom období na horských prechodoch. Posýpacie vozidlá budú využívané aj v letnom období na prevoz obaľovanej zmesi za tepla, ktorá sa používa pri odstraňovaní výtlkov.

Na zmierňovanie a odstraňovanie prekážok v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené zimnými klimatickými a poveternostnými podmienkami Správa ciest ŽSK využíva 50 meteorologických staníc, ktoré sú rovnomerne rozložené po celom Žilinskom kraji. „Správa ciest ŽSK robí vždy maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť ciest. Pri výkone zimnej údržby však musíme dodržiavať technické predpisy a operačný plán zimnej údržby a zabezpečovať zjazdnosť ciest od najvyššej kategórie, po tú najnižšiu, ktorou sú cesty III. triedy,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

V Žilinskom kraji je viacero nebezpečných úsekov, pri ktorých je potrebné v zimnom období zvýšiť opatrnosť. Rovnako sú aj úseky, kde z hľadiska ich významu pre životné prostredie je chemický posyp vylúčený, čo sťažuje ich údržbu.

V prípade problémov týkajúcich sa zimnej údržby, môže verejnosť kontaktovať dispečing právy ciest ŽSK. Stav ciest a vývoj počasia je možné sledovať na stránke www.zjazdnost.sk.

Autor: - r -

Foto: archív ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod