Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. január 2021 | Vincent
| 5°C

Tlačové správy

Mesto sa zbavuje autovrakov

V meste Žilina sa na verejných par­koviskách nachádzajú autovraky, ktoré blokujú miesta pre ak­tívne využívané autá, ktorých majitelia majú mnohokrát problém za­parkovať v blízkosti ich obydlia. Prosíme obyva­teľov mesta, aby nepo­jazdné dlho odparkované autá nahlasovali. Na výber majú tri spôsoby, a to te­lefonicky: 041/562 11 66, e-mailom [email protected] alebo osobne na príslušnom okrsku Mest­skej polície Žilina.

08.06.2017 | 15:23

Pri nahlasovaní je po­trebné uviesť adresu, na ktorej sa autovrak na­chádza, typ, farbu a poznávaciu značku vozidla, ak ju má. Nahlásené auto musí byť bez platnej tech­nickej a emisnej kontroly. V prípade, ak má vozidlo štátne poznávacie značky, úrady upovedomia maji­teľa, aby si ho odtiahol. V opačnom prípade, keď autovrak je bez poznáva­cích značiek, bude auto­maticky odtiahnutý.
 
Správca komunikácie au­tovraky odťahuje na par­kovisko určené Okresným úradom Žilina, kde sú od­stavené minimálne 1 rok (areál Dopravného pod­niku mesta Žiliny). Ak si ich majiteľ neprevezme, berie si ich na výcvik stredná hasičská škola a následne idú na zošrotovanie. V minulosti bol tento problém oveľa rozsiahlej­ší, zlepšenie nastalo po tom, keď okresný úrad začal dávať pokuty za nedodržiavanie pravidel­ných technických a emisných kontrol majiteľom vozidiel.

„Na základe podnetov od občanov bol naposledy odtiahnutý autovrak červenej farby Volkswagen Passat z Tulskej ulice na Vlčinciach. Máme v pláne odtiahnuť aj ďalšie autovraky. Prosíme však občanov o strpenie, pretože samotnému odtiahnutiu predchádza zdĺhavý a komplikovaný proces. V prvom rade je podľa zákona povinný takéto vozidlo odstrániť jeho majiteľ. Ak to neurobí, prichádza na rad nútené odstránenie, pri ktorom hradí náklady majiteľ. Mesto Žilina musí poslať najprv výzvu majiteľovi vozidla, aby vrak odstránil. Ak to do 30 dní od doručenia zásielky neurobí, môže auto mesto odtiahnuť na určené parkovisko. Problém je však najmä to, že autovraky sú podľa zákona odpad, a preto je potrebné dodržiavať aj túto prísnu legislatívu,“ dodal zástupca primátora Patrik Groma.

Doposiaľ v roku 2017 bolo zistených 46 autovrakov, z toho po výzve bolo 11 odstránených majiteľom, odtiahnutých mestom bolo 7 vrakov a v riešení ich ostáva 28, ktorým bola zaslaná výzva na odstránenie. Ak aj po zákonnej lehote zostanú vozidlá na mieste, mesto pristúpi k ich okamžitému odtiahnutiu.

Foto: Mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod