Žilinský Večerník

19. júl 2024 | Dušana
| 24°C

Tlačové správy

Mesto Žilina vyhlasuje mimoriadny stav z dôvodu úniku nebezpečnej látky

Mesto Žilina vyhlasuje mimoriadnu situáciu z dôvodu havárie kamióna s únikom nebezpečnej látky, ktorá mala spôsobilosť ohroziť život, zdravie a majetok. Rozhodol o tom krízový štáb priamo na mieste udalosti. Mimoriadny stav platí od pondelka 10. júna 2024 od 20.00 hod.

11.06.2024 | 15:34

Dňa 10. júna 2024 o 16.37 hod. bola na Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému Žilina nahlásená udalosť, že na vjazde do Žiliny na Košickej ulici sa nachádza kamión s ukrajinským evidenčným číslom, z ktorého návesu vyteká na vozovku neznáma žltá kvapalina. Na miesto boli ihneď vyslané zložky Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru. Následne boli informované a privolané aj zložky Inšpekcia životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik Povodie horného Váhu, oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu Žilina, krízové riadenie Okresného úradu Žilina, enviropolícia, finančná správa a Slovenská správa ciest Žilina.

V prepravných dokumentoch vodiča bola neznáma látka špecifikovaná ako technický olej s hmotnosťou 21,7 ton. Príslušné zložky zachytávali unikajúcu kvapalinu do zberných vaní a pomocou čerpadiel na nebezpečné látky ju ďalej prečerpávali do barelov v zásahových vozidlách. Vzhľadom na prepravovanú kapacitu materiálu, potrebu zabezpečenia veľkého počtu barelov na prečerpávanie unikajúceho oleja, jeho odvoz a uskladnenie, veliteľ zásahu požiadal odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina o bezodkladné doplnenie síl a prostriedkov.

„Z dôvodu úniku nebezpečnej látky z pretrhnutého obalu na návese kamióna vyhlásilo mesto Žilina v pondelok o 20.00 hod. mimoriadnu situáciu. Unikajúca kvapalina mohla ohroziť život, zdravie a majetok. V rámci opatrení boli vydané aj príkazy na vykonanie záchranných prác pre spoločnosti zabezpečujúce zberné barely, ich prepravu, poskytnutie súčinnosti pri prečerpávaní, následného odvozu a uskladnenia látky. Zasahujúcim zložkám sa podarilo prečerpať objem 19,8 ton prevážaných v návese,“ doplnil vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu v Žiline Lukáš Čerňava.

Aktuálne je podané trestné konanie vo veci následkov na životné prostredie a identifikácia rozsahu majetkovej ujmy. Inšpekcia životného prostredia vyhodnocuje odobraté vzorky z rieky Váh. Prečerpaný materiál je uskladnený pod colným dohľadom finančnej správy  a v rámci správneho konania sa čaká na vyjadrenie majiteľa vo veci ďalšieho nakladania s ním.

Autor: - r -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod