Žilinský Večerník

13. júl 2024 | Margita
| 19°C

Zaujalo nás

Na vzácnom rašelinisku rastie aj mäsožravá rastlina

Šujské rašelinisko, ktoré miestni obyvatelia nazývajú Čierne blato, je považované za územie európskeho významu. Je domovom nielen vzácnych druhov rastlín, ale aj zvierat.

29.03.2019 | 13:00

Počuli ste už o Šujskom rašelinisku? Ide o prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany prírody, ktorá sa nachádza medzi obcami Šuja a Rajecká Lesná v časti zvanej Trstená (kataster Rajeckej Lesnej). Jeho rozloha je 10,8 hektára a od roku 1983 je vyhlásené za chránené územie. „Rašeliniská predstavujú lokality, na ktorých sa od skončenia doby ľadovej hromadil odumretý organický materiál bez prístupu vzduchu. Ide hlavne o zvyšky machorastov (napríklad rašelinníky, ktoré dali pomenovanie rašeliniskám), rôzne druhy tráv a iných rastlín. Po dostatočne dlhom čase z týchto zvyškov vznikne rašelina, neskôr aj zemina, ktorá má tmavočiernu farbu, preto sa nazýva aj Čierne blato,“ vysvetľuje botanik Jozef Limánek zo Správy Národného parku Malá Fatra.

Keďže rozloha rašelinísk býva veľmi malá, rastliny aj živočíchy, ktoré sa tu vyskytujú, sú vzácne. Ako vysvetľuje botanik Jozef Limánek, špecifické podmienky na rašeliniskách, ako je nízky obsah živín, kyslé PH a trvalé zamokrenie, formujú druhové zloženie fauny a flóry. Na jar tu napríklad kvitne fialovo kvitnúca prvosienka pomúčená alebo mäsožravá rastlina – tučnica obyčajná. Rozmanitosť vzácnych druhov rastlín dopĺňa kruštík močiarny a vstavačovec májový, ktoré patria do čeľade vstavačovité (orchidey).

„Zo živočíchov je to jašterica krátkohlavá, jašterica živorodá, kunka žltobruchá, ropucha bradavičnatá, rosnička zelená, skokan hnedý či užovka obojková. Bol tu zaznamenaný výskyt 54 druhov vtákov, z toho 11 aj hniezdiacich a 9 druhov hlodavcov,“ hovorí Jozef Limánek. Žiaľ, na väčšej časti tohto chráneného územia sa prejavujú negatívne faktory zapríčinené čiastočným odťažením rašeliny, zmenou vodného režimu a upustením od obhospodarovania, ktoré sa tu v minulosti vykonávalo. Problémy robí bujnejúca trstina či náletové dreviny. „V minulosti aj v súčasnosti prebiehajú na území výskumy a pravidelné kontroly zo strany Správy NP Malá Fatra a externých monitorovateľov,“ dodáva botanik zo Správy NPMF.

Na Šujskom rašelinisku pracovníci národného parku každoročne organizujú brigády, počas ktorých s pomocou dobrovoľníkov a nadšencov pre prírodu odľahčia územie od časti tŕstia a drevín. Vyčistiť vzácnu slatinu plánujú aj v tomto roku, a to v obvyklom čase od konca júna do polovice júla. Podobných chránených území sa na Slovensku nachádza viac. Ťažiskom výskytu rašelinísk sú horské a podhorské oblasti ako Horná Orava, Tatry, ale napríklad aj Záhorie. Rašeliniská sa však môžu vyskytovať aj na riečnych naplaveninách a svahových prameniskách.

Foto: SNPMF

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod