Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 18°C

Spravodajstvo

Najbližšie dni ukážu, kde vznikne kompostáreň

Rozhodne o tom verejná súťaž. V Považskom Chlmci, kde mala pôvodne stáť, veria, že namiesto odpadu bude pokračovať okolo Hričovskej priehrady po Divinku vysnívaná cyklotrasa.

01.06.2015 | 12:36

Rozhodne o tom verejná súťaž. V Považskom Chlmci, kde mala pôvodne stáť, veria, že namiesto odpadu bude pokračovať okolo Hričovskej priehrady po Divinku vysnívaná cyklotrasa.
 

ŽILINA-POVAŽSKÝ CHLMEC. Od 1. 1. 2013 pribudla obciam povinnosť zabezpečiť zber a zhodnocovanie všetkých biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) podľa príslušnej smernice EÚ. Na spracovanie takéhoto druhu odpadu mala slúžiť kompostáreň v Považskom Chlmci, na ktorú vydal bývalý Krajský stavebný úrad v Žiline (dnes Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky) územné rozhodnutie v roku 2012.

Voči tejto stavbe však aktívne vystupovalo OZ Budúcnosť Považského Chlmca a na Krajskom súde v Žiline podali odvolanie. V novembri 2014 krajský i Najvyšší súd SR rozhodnutie o platnom územnom konaní zrušili a vrátili na okresný úrad. Koncom januára tohto roka stavebný úrad potvrdil, že navrhovateľ stavby nepožiadal o predĺženie právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Považskom Chlmci.
 

Predpoklad je 800 ton odpadu ročne

Dnes je takmer zrejmé, že kompostáreň v Považskom Chlmci nebude. O tom, kde by mala vzniknúť, rozhodne verejné obstarávanie na spracovateľa BRO. Mesto ju vyhlásilo 18. mája a ponuky mali záujemcovia poslať do štvrtka minulého týždňa na mestský úrad.

Predmetom zadávania zákazky je spracovanie BRO z územia mesta Žilina, a to najmä pokosenej trávy, pozbieraného lístia a rastlinného tkaniva pochádzajúceho z ošetrovania drevín v zmysle platnej legislatívy, napríklad kompostovaním, energetickým zhodnotením, nie však skládkovaním. Mesto predpokladá, že bude potrebné spracovať zhruba 800 ton ročne. Dovoz odpadu na spracovanie zabezpečí verejný obstarávateľ, teda práve mesto. Uchádzač, ktorý vyhrá zákazku, by mal presvedčiť najnižšou cenou za 1 tonu odpadu a podmienkou tiež je, že sa nemôže nachádzať ďalej ako 15 km od Žiliny. Pri uvedenom objeme odpadu za rok a vzdialenosti spracovávateľa radnica počíta s predpokladanou investíciou do 24-tisíc eur aj s dopravou. „Dopravu bude zabezpečovať správca zelene. Keďže doprava bude účtovaná mestu Žilina, nebolo možné z hľadiska finančnej náročnosti rozširovať ešte viac okruh v okolí mesta Žilina aj z dôvodu rentabilnosti,“ spresnil hovorca mesta Pavol Čorba.

Výsledok verejného obstarávania sa mesto bude snažiť zverejniť na svojej stránke ešte v deň vyhodnotenia.
 

Verí, že budú mať pokoj

Predsedníčka OZ Budúcnosť Považského Chlmca Anna Smikoňová ešte ako bývalá poslankyňa mestského zastupiteľstva dala v roku 2013 návrh, ktorý v niektorých slovenských mestách už vtedy úspešne fungoval. Prostredníctvom verejnej súťaže by mesto našlo dodávateľa, ktorý by pravidelne zbieral zelený odpad od fyzických osôb platiacich daň z nehnuteľností. Práve v Považskom Chlmci, kde sa nachádzajú záhradkárske oblasti a zelený odpad dobrovoľníci často nachádzali pohodený v plastových vreciach pri Váhu, by takýto projekt uvítali. Poslanci vtedy jej návrh nepodporili.

Keď sme pred dvomi rokmi riešili túto tému, mesto trvalo na tom, že momentálne nemá inú alternatívu riešenia BRO ako vybudovanie kompostárne v Chlmci.

Čo hovorí na zámer mesta predsedníčka združenia dnes? „Ak dobre tomu rozumiem, vedenie mesta rešpektuje rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorým potvrdil neplatnosť územného rozhodnutia na stavbu Regionálne centrum spracovania BRO v Považskom Chlmci. Verím, že s tým už budeme mať v Považskom Chlmci pokoj a namiesto odpadu bude pokračovať okolo Hričovskej priehrady po Divinku vysnívaná cyklotrasa s „Mamutovým odpočívadlom“. Verejným obstaraním určite nájde mesto Žilina vhodného spracovateľa zeleného odpadu a záhradkári konečne kvalitný kompost. Odvoz kuchynského odpadu zo škôl a škôlok je zabezpečený, ešte by som uvítala, keby našej prírode pomohli s použitým kuchynským olejom,“ podotkla Anna Smikoňová.
 

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

 

Pozri aj Komentár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod