Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. marec 2019 | Beňadik

Kultúra

Najlepší z najlepších vystavujú svoje architektonické diela

Odkedy získala Považská galéria umenia v Žiline cenu CE•ZA•AR 2010 v kategórii Obnova a rekonštrukcia budov, každý rok sa v galérii prezentujú diela architektúry. Tento rok sa koná už 8. ročník.

26.02.2019 | 12:02

Podujatie Me­siac architektú­ry sa začalo v roku 2011 prezentá­ciou všetkých prihlásených a ocenených architekto­nických diel v súťaži Slo­venskej komory architektov CE • ZA • AR 2010, keď v kategórii Obno­va a rekonštrukcia bu­dov získala Považská galéria umenia v Žiline cenu za rekonštrukciu pod­krovia pre stálu expozíciu diel Vincenta Hložníka. Jeho zámerom je populari­zovať význam architektú­ry v rámci kultúrneho pro-stredia regiónu.

ARCHITEKTONICKÉ DIELA

V aktuálnom ročníku Me­siaca architektúry galéria opäť predstavuje prihláse­né a ocenené architekto­nické diela v súťaži Sloven­skej komory architektov CE • ZA • AR 2018, ale aj prihlásené a ocenené diela v súťaži Spolku architek­tov Slovenska Cena Dušana Jurkoviča 2018. „Súčasťou prezentácie Spolku archi­tektov Slovenska je aj vý­stava laureáta Ceny Emi­la Belluša 2018 architekta Petra Brtku, autora Det­ského mestečka v Trenčí­ne-Zlatovciach, ktoré bolo v roku 2018 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiat­ku,“ povedal Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline, ktorý pri­pravil koncepciu výstavy spolu s architektom Duša­nom Voštenákom.

DOMÁCI ARCHITEKTI

„Tento rok tu máme aj jed­nu špecialitu,“ prezradil Dušan Voštenák, „k minu­loročnému 150. výročiu na­rodenia architekta Dušana Jurkoviča v rámci podujatia Mesiac architektúry SAS uvádza aj výstavu Dušan Samuel Jurkovič – Nové po­znatky a pohľady v koncep­cii Petra Žalmana a Vladi­míra Haina.“ Okrem toho, na výstave možno vidieť aj tvorbu do­mácich architektov – Mar­tina Paveleka a Romana Trizuliaka. „Prekvapením je výsta­va karikatúr slovenských architektov, kolegov od La­dislava Rožánka,“ doplnil na záver Milan Mazúr. Výstava, ktorá vytvára priestor na profesionálnu komunikáciu, motiváciu a podporu tvorby v archi­tektúre v rámci regiónu, ale aj Slovenska, bude otvo­rená do 10. marca.

Zdroj: - kk -

Foto: Autorka a Tomáš Mecka

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Piatok    22. Marec 2019
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
22.3. 17:00 - 19:00 | Knihárska dielňa
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
6 °C
14 °C
11 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod