Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. august 2019 | Ľudovít
| 17°C

Kultúra

Najlepší z najlepších vystavujú svoje architektonické diela

Odkedy získala Považská galéria umenia v Žiline cenu CE•ZA•AR 2010 v kategórii Obnova a rekonštrukcia budov, každý rok sa v galérii prezentujú diela architektúry. Tento rok sa koná už 8. ročník.

26.02.2019 | 12:02

Podujatie Me­siac architektú­ry sa začalo v roku 2011 prezentá­ciou všetkých prihlásených a ocenených architekto­nických diel v súťaži Slo­venskej komory architektov CE • ZA • AR 2010, keď v kategórii Obno­va a rekonštrukcia bu­dov získala Považská galéria umenia v Žiline cenu za rekonštrukciu pod­krovia pre stálu expozíciu diel Vincenta Hložníka. Jeho zámerom je populari­zovať význam architektú­ry v rámci kultúrneho pro-stredia regiónu.

ARCHITEKTONICKÉ DIELA

V aktuálnom ročníku Me­siaca architektúry galéria opäť predstavuje prihláse­né a ocenené architekto­nické diela v súťaži Sloven­skej komory architektov CE • ZA • AR 2018, ale aj prihlásené a ocenené diela v súťaži Spolku architek­tov Slovenska Cena Dušana Jurkoviča 2018. „Súčasťou prezentácie Spolku archi­tektov Slovenska je aj vý­stava laureáta Ceny Emi­la Belluša 2018 architekta Petra Brtku, autora Det­ského mestečka v Trenčí­ne-Zlatovciach, ktoré bolo v roku 2018 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiat­ku,“ povedal Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline, ktorý pri­pravil koncepciu výstavy spolu s architektom Duša­nom Voštenákom.

DOMÁCI ARCHITEKTI

„Tento rok tu máme aj jed­nu špecialitu,“ prezradil Dušan Voštenák, „k minu­loročnému 150. výročiu na­rodenia architekta Dušana Jurkoviča v rámci podujatia Mesiac architektúry SAS uvádza aj výstavu Dušan Samuel Jurkovič – Nové po­znatky a pohľady v koncep­cii Petra Žalmana a Vladi­míra Haina.“ Okrem toho, na výstave možno vidieť aj tvorbu do­mácich architektov – Mar­tina Paveleka a Romana Trizuliaka. „Prekvapením je výsta­va karikatúr slovenských architektov, kolegov od La­dislava Rožánka,“ doplnil na záver Milan Mazúr. Výstava, ktorá vytvára priestor na profesionálnu komunikáciu, motiváciu a podporu tvorby v archi­tektúre v rámci regiónu, ale aj Slovenska, bude otvo­rená do 10. marca.

Zdroj: - kk -

Foto: Autorka a Tomáš Mecka

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
August 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Nedeľa    25. August 2019
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
zilinskyvecernik_monitor_prod