Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. apríl 2020 | Richard
| -3°C

Zaujalo nás

Návrh, aby sobášili v Žiline všetci poslanci, neprešiel

Na decembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci rokovali aj o návrhu, aby v Žiline sobášili všetci poslaneckí zástupcovia mesta. Materiál však záverečným hlasovaním neprešiel, podporilo ho len 12 poslancov.

19.12.2019 | 10:00

Žiline momentálne civilne sobáši 6 z 31 poslancov. V Žiline si v tomto roku povedalo svoje áno 221 snúbencov. „Vzhľadom na problémy, ktoré počas roka vznikli a stávalo sa, že poverená zamestnankyňa mala problém zohnať sobašiaceho poslanca, dávame návrh na spravodlivé rozdelenie sobášiacich a návrh, aby sa každý poslanec nejakou mierou zaslúžil o dôstojný priebeh sobášov v meste Žilina s výnimkou rešpektovania práva uplatnenia výhrady vo svedomí,“ uvádza sa v dokumente, ktorý na ostatnom mestskom zastupiteľstve predložili poslanci Ľudmila Chodelková a Jozef Juriš.

INDIVIDUÁLNA VEC KAŽDÉHO POSLANCA
Prítomní poslanci predložený návrh nakoniec neschválili (12 za, 6 proti, 9 sa zdržali). „Predpokladala som, že návrh neschvália, keďže na zastupiteľstve nesobášiacich sa k nám sobášiacim pridal iba jeden poslanec, ktorý bol ochotný. Má logiku, prečo tí, čo nechcú sobášiť, boli proti alebo sa zdržali. Je mi ľúto, že majú takýto postoj,“ poznamenala k výsledkom hlasovania poslankyňa Ľudmila Chodelková.

Proti návrhu hlasovala aj poslankyňa a druhá zástupkyňa primátora Barbora Birnerová. „Návrh sa schválenie všetkých poslancov ako sobášiacich sme ako klub nepodporili z dôvodu, že je to vec individuálna a každý poslanec by mal mať právo sa rozhodnúť, či mu tento druh verejnej služby vnútorne vyhovuje. Každý máme nejakú formu verejnej služby a nemyslím si, že musia robiť všetci všetko. Medzi iné formy verejného pôsobenia patrí aj účasť v radách škôl, reprezentácia mesta na verejných podujatiach cez týždeň aj počas víkendu a pod. Podporu a pomoc zo strany sobášiacich poslancov pre mesto si veľmi vážim, nie je však nevyhnutné ju nárokovať od všetkých poslancov,“ vysvetlila svoj zamietavý postoj druhá zástupkyňa primátora.


SOBÁŠE V NEMOCNICI AJ DOMÁCNOSTIACH
Jedným z najdlhšie sobášiacich poslancov v Žiline je Dušan Maňák. Ten civilne sobáši už deviaty rok. „Keď som sa dobrovoľne rozhodol, že budem sobášiaci poslanec, dobre som vedel, že to pôjde na úkor môjho voľného času. Zároveň z mesta, z príslušného odboru, dostávame rozpis služieb na celý štvrťrok dopredu. V takom prípade si to viem zosúladiť s mojím voľným časom. Zároveň, ak by mi to náhodou aj kolidovalo, viem sa dohodnúť s kolegom sobášiacim poslancom a vzájomne si vymeniť termíny tak, aby nám to obidvom vyhovovalo. Väčší problém nastáva, keď je požiadavka sobášiacich na mimoriadny termín svadby, napríklad počas pracovných dní v týždni. Často ide aj o sobáše v nemocnici alebo v domácnostiach, ak to vyžaduje zdravotný stav jedného zo snúbencov. V týchto prípadoch má najväčší problém práve zamestnankyňa mestského úradu, ktorá má na starosti aj organizačné zabezpečenie svadby. Viem, koľko ju to stojí námahy, aby v takýchto prípadoch zohnala všetky potrebné osoby k jeho uskutočneniu,“ hovorí Dušan Maňák.

Aký je jeho názor na skutočnosť, že niektorí poslanci sobášiť nechcú? „Nie každý poslanec sa môže cítiť v takejto úlohe komfortne. Skôr som predložený návrh pochopil, ako snahu vyvolať diskusiu, aby sa počet poslancov, ktorých musí do funkcie sobášiacich schváliť mestské zastupiteľstvo, rozpravou k tomuto návrhu rozšíril,“ poznamenal sobášiaci poslanec.

Sobášiaci poslanci (I. štvrťrok 2020):

  • Dušan Maňák
  • Ľubomír Bechný
  • Peter Cibulka
  • Jana Filipová
  • Patrik Groma
  • Dominik Hriník

Autor: Michala Staníková

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod