Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

Názory na nové kvetináče v centre sa rôznia, prekážajú najmä peším  

Zeleň v meste asi  uvíta každý. Nové kvetináče, ktoré sa objavili v uliciach, však vzbudili rôzne reakcie. Viacerí nám potvrdili, že vadia najmä peším, ale aj cyklistom.  

10.11.2022 | 11:28

Do redakcie nám napísal Michal zo Žiliny. Nepáčia sa mu mohutné kvetináče, ktoré mesto nainštalovalo na viaceré miesta po meste. „Som rád, keď sa niečo v meste vynovuje. Ale tieto kvetináče mi nejako nesedia s prostredím. Sú veľké a rozmiestnené chaoticky. Nechápem ani termín umiestnenia, keďže ide zima ale čo mi vadí viac, že pri nich stále figurujú aj staré kvetináče,“ povedal o nedostatkoch, ktoré postrehol. Pripomeňme, že odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina začali v uplynulých dňoch s inštaláciou novej mobilnej zelene na vytypované miesta v rámci mesta. V nových 118 kvetináčoch budú vysadené trvalkové kompozície aj vzrastlé dreviny.

DVE FÁZY ROZMIESTNENIA

V prvej fáze, ktorá trvala do 14. októbra, bola zeleň umiestnená na deviatich miestach, napríklad na Štúrovej ulici, pred základnou školou a na zastávke MHD R. Zaymusa, na Ulici Antona Bernoláka, na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana, pri nemocnici, na Ulici Vojtecha Spanyola, pri hlavnej stanici a na Hornom vale. Práce budú neskôr pokračovať do 30. novembra. Súčasťou inštalácie je odstránenie starých kvetináčov nachádzajúcich sa v lokalitách, kde pribudne nová mobilná zeleň. Staré kvetináče mesto premiestni do lokalít, kde predtým chýbali, čím dôjde k navýšeniu mobilnej zelene.   

„Termín bol zvolený z dvoch dôvodov. Išlo jednak o ukončenie procesu verejného obstarávania. Bez toho nebolo možné projekt realizovať. Na druhej strane, výsadba je vhodná v agrotermínoch na jar a na jeseň. Keďže v kvetináčoch budú umiestňované aj cibuľoviny, pre ne je jediným vhodným obdobím práve jeseň,“ vysvetľuje Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina a s tým, že súčasťou inštalácie je aj odstránenie starých kvetináčov nachádzajúcich sa v lokalitách, kde pribudla alebo pribudne nová mobilná zeleň. Staré kvetináče mesto premiestni do lokalít, kde predtým chýbali, čím zároveň dôjde k navýšeniu mobilnej zelene,“ povedal o ďalšom použití.

VIACERÉ PROJEKTY

Nákup a inštaláciu novej mobilnej zelene mesto realizuje v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  V rámci projektu za celkom 1,3 mil. eur realizuje mesto mnohé aktivity, napríklad početnú výsadbu líniových stromov, znovuvysadenie časti lesa v Zástraní, vybudovanie parčíku pred mestským úradom či zelenej strechy na budove. V polovici septembra žilinská samospráva otvorila v rámci projektu revitalizovaný Park sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark.  

Vďaka grantu samospráva nakúpila aj časť potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy A. Kmeťa. Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení.   

Na názor sme sa opýtali aj ľudí prostredníctvom príspevku na našej FB stránke. „Výsadba aj ihličnatých drevín je dôležitá, no to rozmiestnenie a situovanie tých kvetináčov je nešťastné, nevhodné a chaotické, to majú byť prekážky pre peších? Umiestnite ich esteticky a tak, aby nebránili voľnému pohybu chodcov,“ myslí si jeden z komentujúcich. „Ja osobne dúfam, že to je len dočasné riešenie pred komplexnou rekonštrukciou na daných miestach a výsadbou trvalej zelene. Jedine vtedy by to dávalo zmysel, lebo toto je neestetické, a ešte aj nefunkčné,“ znie ďalší komentár. Našli sa aj miernejší čitatelia. „Myslím si, že môžu byť. Len nech tam ľudia nenechávajú odpad ako v tých starých kvetináčoch.“

ĎALŠIE OPATRENIA

Zmena klímy sa v prostredí Žiliny prejavuje najmä zvyšovaním teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok či striedaním suchých a krátkych daždivých období „Časť projektových opatrení sa preto venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná či vybudovaním zelenej strechy na budove mestského úradu. Spolu s ňou by počas realizácie projektu mal pred mestským úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách,“ priblížil zámery radnice Miškovčík.

 

 

Autor: Alexandra Janigová

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod