Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. október 2020 | Šimon, Simona
| 5°C

Spravodajstvo

Neľahká premena Žiliny: Chceme z nej urobiť „príťažlivú krásku Váhu“

Od zvolenia hlavného architekta mesta Rudolfa Chodelku prešiel viac ako polrok. Útvar hlavného architekta (ÚHA), ktorého vznik vlani odsúhlasili mestskí poslanci, má už tím. Zisťovali sme, kto je jeho súčasťou, ale aj to, aké kroky už začali odborníci podnikať.

18.09.2020 | 14:45

Hlavného architekta mesta Rudolfa Chodelku zvolili vo februári. Od tohto momentu sa toho podľa neho udialo pomerne dosť. „Vstúpil som do štruktúry mestského úradu, aby som s pomocou vedenia mesta začal napĺňať predstavu o tom, čo by malo byť hlavnou činnosťou ÚHA. Začiatok bol skôr v rovine rozhovorov o konkrétnych činnostiach, o tom, ako bude útvar reálne fungovať. S vedením mesta a vedúcimi jednotlivých odborov sme sa snažili nájsť optimálny spôsob medziodborovej komunikácie. Začal som prípravou personálneho obsadenia, čiže boli vyhlásené transparentné výberové konania na jednotlivé pozície odborných referentov,“ hovorí šéf útvaru.

Náročné obdobie

Dôležitým krokom bola na začiatku príprava rozpočtu, keďže útvar je samostatnou rozpočtovou organizáciou, či príprava priestorov na Hornom vale. „Tu bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, vyhlásiť verejné obstarávanie na realizátora stavebných úprav. Bolo to pomerne zložité obdobie, nakoľko ho výrazne ovplyvnila pandémia. A to nielen z hľadiska prepadu verejných financií. Ale aj touto cestou chcem poďakovať vedeniu mesta, že aj v takej zložitej situácii som mal ich plnú podporu. A rovnaké pochopenie som našiel v mestskom zastupiteľstve. Stavebné úpravy priestorov sa v týchto dňoch končia, čakajú nás ešte úpravy interiéru, výber nábytku. Pevne verím, že onedlho už budeme sídliť v priestoroch, ktoré budú patrične reprezentovať Útvar hlavného architekta,“ približuje Rudolf Chodelka.

Moderná metropola

„Ďalšou úlohou, ktorej som sa, priznám sa, trochu obával, bolo nadviazanie optimálnej spolupráce so stavebným úradom. Pretože pri tejto činnosti asi najskôr budú viditeľné výsledky v procese skvalitnenia vizuálneho vzhľadu mesta. Nechcem byť neskromný, ale myslím si, že sa podarilo nadviazať vzájomnú komunikáciu na naozaj dobrej úrovni. Zaviedli sme pravidelné pracovné stretnutia, kde sa snažíme pri vzájomnom rešpekte komunikovať o „živých“ stavebných zámeroch. Rovnako som sa aktívne zapojil do procesu prípravy kandidatúry Európskeho hlavného mesta kultúry Žilina 2026. Je to nesmierne zaujímavé, no zároveň náročné, pretože tu vidím obrovský potenciál v naštartovaní procesu premeny Žiliny v naozaj modernú kultúrnu metropolu Slovenska,“ vysvetľuje hlavný architekt.

Veľký záujem

Útvar má troch odborných referentov pre architektúru a urbanizmus a referenta koncepcie mestskej zelene. V organizácii pracuje aj asistentka a ekonómka, ktoré zabezpečujú bežný chod útvaru. „Úlohou referentov je spracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry, vydávanie územno-plánovacích informácií v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami, vydávanie vyjadrení a stanovísk. Teda odborne a svedomito spracovávať tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja mesta,“ špecifikuje Rudolf Chodelka. Úloh je podľa neho množstvo a aj práce majú pred sebou veľa. „Ale musím pochváliť svojich kolegov, pustili sa do práce naozaj s vervou. A či bolo ťažké obsadiť pozície? Ťažké bolo odpovedať záujemcom o prácu, že ich nemôžeme všetkých prijať. Záujem o prácu na útvare bol naozaj veľký. Pretože aj príležitosť je to veľká.“

Tím rozšíria

Útvar hlavného architekta funguje oficiálne od júla. „Od tohto dátumu pracujeme ako kolektív, vydávame stanoviská, rozbiehame architektonické súťaže, pripravujeme podklady pre vznik koncepčných materiálov. Pri výbere pracovníkov útvaru, aspoň sa to tak javí, sa podaril zaujímavý mix skúseností, doplnený o mladé a moderné názory. A preto ma pohľad do budúcnosti napĺňa optimizmom, že sa nám podarí naštartovať procesy pozitívnej premeny Žiliny,“ dopĺňa Rudolf Chodelka. Súčasné zloženie tímu však podľa neho nie je konečné. „V blízkej budúcnosti ÚHA vyhlási výberové konania na ďalšie pozície. Tu najviac očakávam od pozície referenta pre smart agendu. Mal by priniesť návrh koncepcie mesta v oblasti Smart City. Bude komunikovať aj s obcami v okolí mesta, hľadať možné synergie pri vytvorení smart mestského regiónu. Toto je obrovská téma.“

Útvar založil pre lepšiu komunikáciu nielen s odbornou verejnosťou vlastný Facebook a pripravuje aj webovú stránku.

Nový Bulvár

A aké majú plány do blízkej budúcnosti? „Chceme spustiť prípravu procesu aktualizácie územného plánu a jeho záväzných častí, kde by sa nastavili jasnejšie princípy a pravidlá reflektujúce na doterajšie skúsenosti (napr. chýbajúci index maximálnej zastavanosti, index podielu spevnených plôch, index vodopriepustnosti, výšková zonácia vybraných funkčných plôch a podobne). Chceme pripraviť materiály, ako napríklad Manuál tvorby verejných priestorov a premietnuť ho do VZN mesta. Mojou víziou je pripraviť pôdu pre vznik „A8“ - „Klub hlavných architektov krajských miest“ ako platformy na vymieňanie skúseností s rozvojom miest. Chceme, už v nových priestoroch, organizovať diskusie, workshopy a konferencie o tom, kam sa má mesto vo svojom rozvoji uberať. Priviesť tak verejnosť k participácii na veciach verejných. V týchto dňoch bude vyhlásená verejná architektonická súťaž na novú podobu časti Bulváru. Pracovne to voláme „Nový Bulvár“ – je to priestor Ulice A. Bernoláka od OC TEMPO a Galérie Silvia po začiatok lávky ponad Mostnú ulicu. Tu sme sa rozhodli pre netradičnú formu súťažného dialógu, kde od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia. A radi by sme vyhlásili aj architektonicko-výtvarnú súťaž na objekt na Mariánskom námestí na pripomenutie 700. výročia, čo Žilinu navštívil uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou a udelil mestu najstaršie v súčasnosti známe výsady a 640. výročie privilégia pre žilinských Slovákov,“ rozpráva Rudolf Chodelka.

Kráska Váhu

Hlava útvaru priznáva, že majú veľkú zodpovednosť, no rovnako veľká je aj podpora, ktorá prichádza z mnohých strán. „Snažíme sa pripraviť všetky veci tak, aby sme uspeli v neľahkom procese  premeny Žiliny na „príťažlivú krásku Váhu“. Len ak chceme mať z našej  Žiliny mesto, kde sa nám bude dobre žiť, potrebujeme všetci obyvatelia prispieť svojím dielom. Pretože samotný útvar nestačí. Plne si uvedomujem, že očakávania sú obrovské, a že sme pod drobnohľadom aj zopár neprajníkov. Ale uvedomenie si, že sa spolupodieľam na premene nášho mesta, ma napĺňa silou a odhodlaním hľadieť do budúcnosti. Budúcnosti, kde bude Žilina na špičke rebríčka z pohľadu kvality života.“

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod