Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2021 | Valéria
| 14°C

Z regiónu

Nemocnica vyhodnotila spokojnosť pacientov. S prieskumom INEKO si protirečí

Žilinská fakultná nemocnica začala koncom minulého roka s distribúciou dotazníkov spokojnosti pacientov. Reagovala tak na výsledky každoročného hodnotenia INEKO, v ktorom sa nemocnica pravidelne umiestňuje na posledných priečkach.

19.03.2019 | 16:00

Nemocnica v Žiline dotazníky spokojnosti prikladá do prepúšťacích správ pacientov už niekoľko mesiacov. Od ľudí, ktorí mali počas hospitalizácie skúsenosť so službami nemocnice, chce totiž získať reálny obraz o tom, ako sú spokojní s poskytovanou nemocničnou starostlivosťou. V minulosti boli dotazníky k dispozícii na webovej stránke nemocnice a počas hospitalizácie, v súčasnosti ich môžu pacienti vyplniť až doma a následne odovzdať do schránok na nemocničných oddeleniach.

Žilinská nemocnica sa v poslednom hodnotení slovenských nemocníc, ktoré každoročne uskutočňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), umiestnila na 9. mieste. Najhoršie skóre dosiahla práve v ukazovateli spokojnosti pacientov. Nemocnica v tom čase upozornila na to, že pri hodnotení nie je oslovovaná dostatočná vzorka pacientov. „V našej nemocnici sa vyhodnotilo len 190 dotazníkov a pri počte až približne 30-tisíc hospitalizácií, ktoré sme u nás za minulý rok zrealizovali, je to naozaj slabá výpovedná hodnota,“ argumentoval pred niekoľkými mesiacmi riaditeľ nemocnice Igor Stalmašek.

V uplynulom roku fakultná nemocnica oslovila dokopy 2741 respondentov, ktorí jej udelili hodnotenie 92,13 %. Najväčšiu spokojnosť vyslovili pacienti z oddelenia neurológie (97,81 %), Liečebne dlhodobo chorých (97,11 %) a pediatrickej ortopédie (96,03 %).

Stále má medzery

Dotazníky pokrývajú osem základných oblastí, ktoré sa podľa žilinskej nemocnice orientujú na spokojnosť s prístupom zdravotníkov, kvalitou ubytovania či jedla, čakacou dobou, atmosférou prostredia oddelenia, rešpektovaním súkromia a intimity, poskytnutím informácií a zlepšením zdravotného stavu.

„Otázky sme prispôsobili tým, ktoré pacientom kladú aj priamo poisťovne, aby sme vedeli jednotlivé prieskumy objektívne porovnať. No zatiaľ čo poisťovne oslovia z jednej nemocnice okolo 100 až 200 pacientov, u nás je to desať- až dvadsaťnásobne viac. Nepovažujeme preto rôzne medializované hodnotenia za relevantné,“ vysvetlil generálny riaditeľ nemocnice.

Z ôsmich sledovaných oblastí dotazníka boli pacienti žilinskej fakultnej nemocnice najviac spokojní s rešpektovaním súkromia a intimity či s prístupom a správaním lekárov a sestier. „Najnižšie hodnotenie opýtaní pridelili spokojnosti s kvalitou stravy, zlepšením zdravotného stavu po prepustení a kvalitou ubytovania,“ doplnila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka, FNsP Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod