Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 14°C

Školstvo

Netradičný projekt v Žiline: učitelia motivujú svojich kolegov k učeniu

V nedeľu 13. októbra sa na Mestskom úrade v Žiline konala akcia v rámci projektu Učiteľov Žiliny známych pod skratkou UŽ. Projekt vedú učitelia nadšení pre svoje povolanie a jeho cieľom je toto nadšenie preniesť aj na ďalších kolegov.

31.10.2019 | 13:10

V nedeľu sa uskutočnilo už druhé stretnutie označené ako jesenná Pecha Kucha – Pred lavicou. K mikrofónu sa postavilo niekoľko učiteľov, ktorí takpovediac učia inak, školský psychológ, sociálny pedagóg, vychovávateľka a dobrovoľníci z projektu Green Life. Celkovo nám o nových či zaujímavých spôsoboch učenia a práci v škole prišlo porozprávať 11 pedagógov a ľudí pracujúcich s deťmi zo Žiliny a okolia.

Na prezentujúcich sa prišli pozrieť nielen kolegovia, ale aj riaditelia škôl a svojou prítomnosťou nás poctil i primátor mesta Žilina. Forma Pecha Kucha je spôsob prezentovania, pri ktorom má prezentujúci k dispozícii 20 fotiek, snímok, pričom pri každej snímke má 20-sekundový priestor na rozprávanie.

Projekt UŽ založili učitelia Michaela Cesneková, Ivana Dibdáková, Katarína Kenderová, Kristína Michálková zo Základnej školy Karpatská v Žiline, Janka Vongrejová zo Základnej školy Martinská v spolupráci s doc. Katarínou Bachratou, ktorá pôsobí na Žilinskej univerzite a poslancom mesta Žilina Dominikom Hriníkom vyučujúcim na Gymnáziu Kráľovnej pokoja.


Učitelia UŽ sa snažia poukázať na dôležitosť spôsobu vyučovania a výberu vyučovacích metód tak, aby sa deti učili nové fakty nielen tradičným spôsobom, ale tiež moderným spôsobom, ktorý im bude blízky. Rovnako chcú poukázať nielen riaditeľom škôl, aká dôležitá je podpora ich práce. Mať zaujímavú, zážitkovú hodinu totiž znamená množstvo domácej prípravy, študovanie rôznych materiálov a podporu riaditeľa školy v materiálnom zabezpečení.

Ako učitelia sa stretávame s množstvom školení, ktoré nie sú v praxi vždy využiteľné alebo sú už dávno začlenené do vyučovacieho procesu. Práca učiteľa neposkytuje veľa možností, ako sa inšpirovať a zároveň podeliť s netradičnými metódami vyučovania, a práve preto sme prišli s projektom UŽ a myšlienkou prezentácie formou Pecha Kucha.

Na základe dvoch nedeľných popoludní môžeme s hrdosťou konštatovať, že máme v Žiline a okolí veľa výborných pedagógov, ktorí prichádzajú s inovatívnymi nápadmi, ako obohatiť vyučovanie. Práca na tomto projekte nás stojí síce veľa času a úsilia, ale veríme, že týmto spôsobom ukážeme kolegom učiteľom a okoliu dôležitosť prispôsobiť formu vzdelávania potrebám dnešných žiakov. Zároveň vás týmto pozývame na jarnú Pecha Kucha – Pred lavicou, ktorá prinesie nových prednášajúcich s inšpiratívnymi témami.

Autor: - r -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod