Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. jún 2023 | Xénia
| 7°C

Školstvo

Noc v škole opäť prekvapila

Študenti SŠKP Gymná­zia Kráľovnej pokoja v Žiline sa 30. novem­bra opäť po roku spoločne stretli na obľúbenom podujatí s názvom Noc v ško­le.

10.01.2019 | 12:58

Celá akcia sa niesla v duchu témy Postav sa do trhliny, kedy študenti cez modlitbu príhovoru zapĺňa­li trhlinu tým, že sa modlili za svojich blízkych, kama­rátov alebo sa snažili trh­linu zaplniť predsavzatia­mi, že niekomu s niečím pomôžu. Popritom im aj pán kaplán P. Gera vysvetlil podstatu modlitby, ale aj to, ako sa má človek modliť. Noc v škole prinies­la aj mnoho ďalších akti­vít a súťaží, do ktorých sa mohli študenti zapojiť, za­žiť veľa zábavy a popritom sa vzájomne spoznávať a nadväzovať nové priateľ­stvá. Vymysleli ich učitelia A. Hančinská, G. Králiková a žiacka rada. Medzi tieto aktivity patrili napríklad výroba záložiek do kníh pre našich najmenších prváčikov, kreatívne chvá­ly, vymydlenie mydla, po­norky, vybíjaná či volejbal a mnoho ďalších. Sme radi, že sa opäť táto akcia stretla s veľkým a pozitívnym ohlasom a ve­ríme, že takto o rok sa bu­deme môcť na Noci v škole opäť spoločne zabaviť.

Zdroj: Gabriela Králiková

Foto: archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod