Žilinský Večerník

21. jún 2024 | Alojz
| 20°C

Spravodajstvo

O oddychovú zónu v Zádubní má záujem súkromník

V prímestskej časti Zádubnie sa minulý týždeň rozhodovalo, či mesto predá pozemok okolo potoka súkromníkovi. Pozdĺž Liešovského potoka by mala pritom podľa územného plánu viesť verejná cyklotrasa.

27.05.2014 | 08:19

V prímestskej časti Zádubnie sa minulý týždeň rozhodovalo, či mesto predá pozemok okolo potoka súkromníkovi. Pozdĺž Liešovského potoka by mala pritom podľa územného plánu viesť verejná cyklotrasa.

ŽILINA-ZÁDUBNIE. Na stretnutie v Zádubní prišli poslanci a zástupcovia mesta, ale aj okolo 50 občanov mestskej časti, aby sa vyjadrili k plánovanému predaju pozemku súkromníkovi. Ich názor je jednoznačný – sú proti tomu, aby sa im týmto spôsobom znemožnil prístup k oddychovej zóne pri potoku, kde chodia na prechádzky. Stotožnili sa tak s názorom poslankyne Anny Smikoňovej, ktorá je proti predaju pozemku. Občania sa domnievajú, že ide o významný biokoridor, ktorý by mal ostať v pôvodnom stave – mal by tam teda byť prírodný ekotop, nie nadštandardná architektúra.

Mesto plánovalo pozemok predať s úmyslom udeliť naň vecné bremeno z dôvodu, že v územnom pláne je pozdĺž tohto potoka plánovaná cyklotrasa. Na jej realizáciu musia mať k dispozícii aspoň dĺžku 7 m. Občania sa však obávajú. „Nemôžeme si byť istí, že keď sa pozemok predá, bude vlastník rešpektovať vecné bremeno. Už teraz sú na susedných pozemkoch nevysporiadané vzťahy, sú ohradené a neprístupné. My veríme na cyklotrasy, a na to, že i tadiaľto v blízkej budúcnosti povedú,“ tvrdia.

Stredajšie stretnutie dospelo k rozhodnutiu, že mesto neodsúhlasilo predaj tohto pozemku. „Odpredaj uvedeného pozemku nevzišiel z iniciatívy mesta Žilina, ale od niektorých obyvateľov Zádubnia, ktorí mali v záujme predmetný pozemok odkúpiť. Mesto v takýchto prípadoch postupuje transparentne prostredníctvom verejnej súťaže s elektronickou aukciou, ktorej predchádzalo prerokovanie tohto účelu s obyvateľmi Zádubnia. Vzhľadom na to, že na zhromaždení obyvatelia vyjadrili zásadný nesúhlas s odpredajom predmetného pozemku, nebude mesto v tomto procese ďalej pokračovať a pozemok zostane aj naďalej mestský. Vo všeobecnosti platí i naďalej zásada, že ak niekto podá na mesto Žilina písomnú žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti, budeme sa tým zaoberať štandardným spôsobom – formou verejnej súťaže,“ uviedol k veci hovorca mesta Pavol Čorba.

Veronika Cvinčeková
Snímka autorka

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod