Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. jún 2019 | Blanka

Zdravie a životný štýl

Odpadky po prívalových dažďov plávajú do Vodného diela

Ľudia sú často svedkami toho, ako na hladine Vodného diela plávajú odpadky. Napriek tomu sa tu v lete prevádzkujú vodné športy a koná triatlon. Čitateľ sa pýta, či táto voda spĺňa hygienické normy.

25.08.2014 | 14:26

Ľudia sú často svedkami toho, ako na hladine Vodného diela plávajú odpadky. Napriek tomu sa tu v lete prevádzkujú vodné športy a koná triatlon. Čitateľ sa pýta, či táto voda spĺňa hygienické normy.
 

ŽILINA. V tretí augustový víkend sa uskutočnil ďalší ročník športových pretekov s názvom Garmin Žilinský triatlon. Súčasťou výkonu súťažiacich je okrem behu a presunu na bicykli aj preplávanie  vyznačenej trasy vo Vodnom diele. Čitateľ sa však zaujíma, či je voda dostatočne čistá a hygienicky nezávadná. Často v nej totiž vída odpadky a obzvlášť po tohtoročných búrkach bola zanesená nečistotami.

Ako nás informovala vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline Oľga Loncková, pracovníčky úradu odobrali vzorku vody z Vodného diela Žilina na laboratórne vyšetrenie 7. augusta. „Vzorka vody vo vyšetrených ukazovateľoch fyzikálno-chemickej a mikrobiologickej analýzy vyhovovala vyhláške ministerstva zdravotníctva na kvalitu vody na prírodnom kúpalisku. Boli vyšetrené aj ťažké kovy kadmium, olovo, ortuť, arzén a fenoly s minimálnymi nameranými hodnotami,“ uviedla.

Kontrolu kvality vody na Vodnom diele vykonáva RÚVZ v rámci štátneho zdravotného dozoru niekoľko rokov bez zistených výkyvov. Nie je však vyhlásené ako voda určená na kúpanie. Zoznam vyhlásených prírodných kúpalísk zistíte na webovej stránke RÚVZ SR Bratislava. V Žilinskom kraji to je Liptovská Mara, lokalita Liptovský Trnovec.
 

Musia čistiť každý deň

Zber a likvidácia odpadov zachytených v nádrži je bežná prevádzková činnosť, ktorú na Vodnom diele vykonáva Vodohospodárska výstavba (VV). „Počas roku 2014 sme zatiaľ odstránili z Vodného diela 21 ton odpadu,“ informuje Martina Špániková z oddelenia vzťahov s verejnosťou správcu diela.

Po kalamitnej situácii, ktorá vznikla 21. júla, sa ku vtokovému objektu doplavilo veľké množstvo naplavenín. „Začali sme s intenzívnym odstraňovaním priplavených nečistôt. Počas upratovania sme vyviezli 23 veľkokapacitných kontajnerov odpadu. Naplaveniny, ktoré doslova upchali hladinu na vtokoch po búrke z 21. júla, boli pomocou univerzálneho čistiaceho stroja odstránené z vodnej hladiny,“ opisuje.

Kvalitu a čistotu tečúceho toku však nemožno úplne garantovať. Nečistoty sú podľa pracovníčky VV do nádrže Vodného diela priplavované nepretržite. „Priebežne ju preto musíme čistiť každý deň. Na odstraňovaní nečistôt pracujú zamestnanci VV a s čistiacimi prácami pomáhajú aj brigádnici a členovia rybárskeho zväzu. Do budúcna počítame aj so zapojením škôl v okolí,“ uvádza Martina Špániková a na záver dodáva: „Žiaľ, ľudia sú nedisciplinovaní a ukladajú odpady na brehy potokov alebo hádžu priamo do vody, a pri prívalových dažďoch sú splavované tokmi a zachytávané práve v údolných nádržiach, ako je naša. Aj napriek tomu, že Vodné dielo nie je producentom odpadu, tak v zmysle príslušnej právnej úpravy má za povinnosť tento odpad vyzbierať a zlikvidovať.“
 

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
24 °C
19 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod