Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Komentáre

Odpoveď Igora Chomu športovcom

Vážený pán poslanec Kašša, vážení športovci, dovoľujem si nesúhlasiť s Vaším tvrdením, že mesto Žilina nie je ani Vaše, ani moje. Je Vaše aj moje, tak ako je aj ktoréhokoľvek jeho obyvateľa - je jednoducho naše. A platí to, čo niekto múdry už dávno povedal: „... naše mesto sme nedostali od našich otcov, ale požičali sme si ho od našich detí.“ A ja sa tak k nemu rozhodne aj správam.

20.05.2014 | 09:49

Vážený pán poslanec Kašša, vážení športovci,
dovoľujem si nesúhlasiť s Vaším tvrdením, že mesto Žilina nie je ani Vaše, ani moje. Je Vaše aj moje, tak ako je aj ktoréhokoľvek jeho obyvateľa - je jednoducho naše. A platí to, čo niekto múdry už dávno povedal: „... naše mesto sme nedostali od našich otcov, ale požičali sme si ho od našich detí.“ A ja sa tak k nemu rozhodne aj správam.

Ďakujem za otvorený list, v ktorom vyzývate pána Georgea Trabelssieho - ako majiteľa športovej haly k spolupráci, aby zľavil zo svojich nárokov, ako aj mňa - primátora mesta Žilina, aby som začal rokovania s majiteľom haly o vrátení bývalého športoviska mestu.

Hneď v úvode však chcem dať do Vašej pozornosti ten fakt, pán poslanec Kašša, že rokovania na tému športovej haly som začal s jej majiteľom už v roku 2011. Mrzí ma, že ste to ešte nespozorovali i napriek tomu, že sme na rokovaniach Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorého ste súčasťou, na túto tému hovorili už niekoľkokrát, dokonca sme schvaľovali v marci 2013 aj jeden zásadný dokument. Sú spracované znalecké posudky, audity spoločností a do júnového zastupiteľstva bude predložený kompletný a rozsiahly materiál na prerokovanie poslancami.

Je všeobecne známe, že športová hala bola predaná súkromnej spoločnosti ešte v decembri 2006. A vlastníkom je už dlhé roky, až dodnes, pán Trabelssie. A bolo by isto na mieste, keby ste sa pýtali najskôr vlastníka haly, ako zveľadil tento svoj majetok, koľko doňho investoval, a tiež ako žilinská športová hala dnes slúži Žilinčanom, športovej i nešportovej verejnosti. Považoval by som za celkom logické a prirodzené, ak by ste smerovali túto výzvu tomu, kto nechal vedome „našu“ halu schátrať a zdevastovať. Tomu, kto dal vylámať palubovky, hľadisko, sedadlá, pódium, vnútorné rozvody, všetko vybavenie a zariadenie. Tomu, kto sa ešte aj chváli tým, že ju chce mestu „predať“ za cenu o 600 000 € nižšiu, ako ju kúpil – ale veď kúpil funkčnú halu, v ktorej sa konali ešte v roku 2007 majstrovstvá Európy vo volejbale! Tomu, kto sa dnes tvári, že vlastne mestu urobí dobre, hoci mu predá vybrakovanú halu v havarijnom stave, ktorej sa potrebuje zbaviť.

Ako primátora mesta Žilina ma udivuje postup pána Trabelssieho, keďže napriek predchádzajúcim stretnutiam, na ktorých bol zadefinovaný rámec vzájomných výmen majetkov (a tento bol schválený zastupiteľstvom) a predbežným dohodám za zruinovanú a neprevádzkyschopnú športovú halu požaduje ďalšie a ďalšie pozemky v centre mesta, a to v okolí starého Tesca, Sadu SNP a Hlinkovho námestia.

Je totiž celkom na mieste obava Žilinčanov, že podobne, ako spustla naša športová hala, ako spustli priestory SAD na Košickej, ako pustne a chradne autobusové nástupište pri stanici, ako pustne objekt Makyty, ako pustne objekt nedostavanej športovej haly na Karpatskej ulici (toto všetko je dnes vo vlastníctve pána Trabelssieho), by pustlo aj centrum nášho mesta. Aj tak sa už vďaka Obchodnému domu MIRAGE, ktorého majiteľom je tiež pán Trabelssie, centrum mesta vyľudňuje, malé obchody miznú a stojí nás všetkých nemálo námahy tento trend zvrátiť.

Dovoľujem si dať do Vašej pozornosti aj to, že práve pán Trabelssie ako vlastník športovej haly bol morálne povinný sa o ňu starať dobre, zabezpečovať jej správu a údržbu. Pretože mesto ju nepredalo preto, aby hala pomaly chradla a nakoniec spadla, alebo aby ju dal nový majiteľ zbúrať a tešil sa, že prišiel k lukratívnym pozemkom. Športová hala v Žiline - naša korytnačka - bola od osemdesiatych rokov neodmysliteľnou súčasťou našej Žiliny a dovoľujem si tvrdiť, že je jedným z jej symbolov dodnes.

Pán Kašša, začínam však už rozumieť aj druhému rozmeru tejto Vašej výzvy. Rozumieť tomu, prečo robíte pánovi Trabelssiemu dobrú službu tým, že vinu za to, že športová hala nefunguje, hádžete na súčasné zastupiteľstvo, súčasného primátora a aj na seba samého. A beriete si na pomoc mená nič netušiacich športovcov a zneužívate ich na svoju kampaň. Už začínam chápať, čo je za tým. A vnímam to ako Vašu iniciatívu kandidáta na primátora mesta v najbližších komunálnych voľbách. Ale proti komu, proti mestu? V službách Trabelssieho? Ako inak rozumieť  správne tomu, že ste dňa 18. 3. 2014 nehlasovali za zámenu majetkov mesta a skupiny SIRS, a teda za záchranu športovej haly, ale teraz ste iniciátorom výzvy, ktorá rieši to isté, čo sme schvaľovali v ten deň v zastupiteľstve? Čo sa odvtedy tak zmenilo, že ste zásadným spôsobom prehodnotili názor?

A kde ste boli doteraz? Prečo ste sa ako vrcholový športovec (reprezentujúci však Nitru, nie Žilinu), ktorému tak výrazne práve v tomto predvolebnom roku záleží na športovej hale v Žiline, osem rokov o ňu vôbec nezaujímali? Prečo ste nepísali výzvy svojmu chlebodarcovi pánovi Slotovi, keď ste pracovali v Žilinskom večerníku, aby ju nepredával? Prečo ste nepísali listy primátorovi Harmanovi, ktorý tiež zradil toto mesto a pánovi Trabelssiemu predal takmer polovicu Hlinkovho námestia a žilinskú faru? Nebol práve vtedy vhodný priestor na navrátenie športovej haly do majetku mesta? Je to nič viac, len obyčajný predvolebný trik, pán Kašša, a vy chcete z tejto témy, takej citlivej pre Žilinčanov, vytĺkať predvolebný kapitál. Hoci dnes by však možno stačilo, aby ste sa „prihovorili“ u Vášho kamaráta - pána Trabelssieho, pretože som si všimol, že sa často prezentujete a robíte si už predvolebnú primátorskú kampaň v jeho OC MIRAGE.

Vážení športovci! Vážim si Váš záujem o osud športu v Žiline. Aj to, že neváhate prepožičať svoje meno dobrej veci (prepáčte, že som si dal kvôli poriadku overiť, či viete o tom, že sa Vaše meno na výzve nachádza). Môžem Vás ubezpečiť, že ako primátor mesta Žilina sa nestaviam k osudu športovej haly ľahostajne. Jasne som už niekoľkokrát nielen deklaroval, že mesto má záujem získať športovú halu späť do majetku, ale podnikol som zo svojej pozície niekoľko konkrétnych krokov. Vrátane niekoľkých stretnutí s majiteľom haly. Vrátane niekoľkých stretnutí s pôvodným architektom - projektantom haly. Vrátane niekoľkých stretnutí s poslancami mesta, právnikmi, odhadcami, auditormi... Budem sa ďalej biť za športovú halu. Určite však nie za každú cenu, najmä nie za cenu takých ústupkov, ktoré by boli napokon pre mesto Žilina nevýhodné. Nikto si z nášho mesta už nebude robiť trhací kalendár.

Ako som už povedal, všetko je teraz na rozhodnutí poslancov Mestského zastupiteľstva – aj na rozhodnutí Vašom, pán poslanec Kašša.

Igor Choma,

primátor mesta Žilina

P. S.: A v prípade, ak zámenu majetkov zastupiteľstvo v júni neschváli, ideme do intenzívnej prípravy úplne nového žilinského areálu s novou športovou halou, atletickou dráhou, plavárňou a kompletnou infraštruktúrou. Aj na tomto variante už mesto Žilina v súčasnosti pracuje.

 

Reakcia Georgea Trabelssieho

Vážený pán primátor,

s veľkým údivom som si prečítal mail, ktorý ste zaslali pánovi poslancovi Kaššovi a ostatným dámam a pánom poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline, týkajúci sa vysporiadania majetkových vzťahov medzi mestom Žilina a spoločnosťami tvoriacimi podnikateľskú skupinu SIRS. Mail koluje kade-tade a poslali mi ho z viacerých zdrojov a čo horšie – z viacerých miest Slovenska...

Váš list obsahuje množstvo neprávd,

skreslených a tendenčných informácií a ja naozaj nechcem špekulovať nad tým, prečo ste ich spísali tak, ako ste ich spísali. Mám za to, že sa nachádzame na ceste k usporiadaniu vzájomných vzťahov, o ktorom sme spoločne rokovali už neraz a máme uzavreté jasné dohody. Vôľu dohodnúť sa a aj náplň dohody sme po vzájomnej dohode aj medializovali...

Pán primátor, v nasledujúcich riadkoch si faktograficky dovolím zhrnúť základné nepravdivé tvrdenia z Vášho listu, uviesť pravdivé a neskreslené informácie podľa skutočného stavu a stavu, ktorý bol predmetom osobných stretnutí.
 

Športová hala na Bôriku

Športová hala bola kúpená s jasným plánom rekonštrukcie. V krátkej dobe, v roku 2008, po základných dohodách a vypracovaní zámeru (súčasťou sú projekty a súvisiaca dokumentácia hradená spoločnosťou SIRS v sume viac ako 500 000 €) bolo podpísané na základe mojej iniciatívy MEMORANDUM o spoločnom postupe medzi spoločnosťou SIRS, Žilinským samosprávnym krajom zastúpeným Ing. Jurajom Blanárom, županom, mestom Žilina, zastúpeným Ing. Ivanom Harmanom, primátorom, Žilinskou univerzitou, Zväzom vedecko technických spoločností a športových klubov. Mali sme spoločne premyslený jasný zámer a aj financovanie. Išlo o výstavbu Národného športového centra.  Dôkazom, že môj úmysel bol vážny, je aj fakt, že mám platné stavebné povolenie na projekt. Po podpise Memoranda sme začali s prípravnými prácami na rekonštrukciu haly. Memorandum o spoločnom postupe bolo podpísané aj mestom Žilina, pričom do dnešnej doby nemám žiadnu informáciu o Vašom záujme postupovať v jeho zmysle, pričom ide o dokument zaväzujúci mesto Žilina a jednoznačne smerujúci k vybudovaniu multifunkčného areálu, ktorý by využívali predovšetkým Žilinčania. Kategoricky odmietam akékoľvek obvinenia z devastácie športovej haly. Keďže zjavne nebol zo strany mesta Žilina, zastúpeného Vami ako primátorom, záujem o naplnenie účelu Memoranda o spoločnom postupe (jeho účelom je výlučne spoločné vybudovanie športového komplexu spolu s VÚC, Žilinskou univerzitou a vlastníkom objektu), napriek tomu, že podľa môjho názoru sa podpísané dohody majú dodržiavať, aj tak sme prístupní na odpredaj športovej haly mestu Žilina. Akceptovali sme sumu, za ktorú sme športovú halu odkúpili, bez zohľadnenia našich nákladov, v sume presahujúcej 600 000 eur. Nezohľadnili sme naše finančné náklady. Mám záujem na podpore športu v našom meste. Prečo inak by som predával so stratou??? Ustúpil som mestu Žilina. Dokonca som nereagoval na Vaše vyjadrenie, že: „... nikto sa nemôže dnes diviť, že Trabelssie si zbúra budovu. Tak nech si ju zbúra!“ (citát z TV spravodajstva TA3 zo dňa 1. 4. 2014)!!!  Skutočne nerozumiem kritike z Vašej strany. Bližšie informácie a cieľ je zrejmý aj tu: http://www.nscenter.sk/ciele-projektu.

Ako sám uvádzate vo Vašom liste, naše spoločné rokovania sa datujú od roku 2011. Nie mojou vinou trvalo vypracovanie znaleckých posudkov rok! Práve preto s prekvapením čítam Vaše vyjadrenia o nestaraní sa o majetok, neudržiavaní a zámernej devastácii. Okrem toho, že platím nonstop strážnu službu, pravidelne platím aj ročnú daň za nehnuteľnosť . Poplatky sú zrejmé aj z priloženej tabuľky

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu
Ostatné dane a poplatky 10 891,97 10 891,97 10 891,97 10 891,97 41 173,52 41 173,52 125 914,92
Stavba 9 873,81 9 873,81 9 873,81 9 873,81 39 816,00 39 816,00 119 127,24
Pozemky 1 018,16 1 018,16 1 018,16 1 018,16 1 357,52 1 357,52 6 787,68

 


Rozostavaná hala na Karpatskej ulici

Znova sa odvolávam na začiatok našich rokovaní - rok 2011. Do tej doby sa na stavbe intenzívne pracovalo. Práce boli zastavené práve preto, že Vy ste ma požiadali o ich zastavenie, aby ste už Vy, ako nový majiteľ, určovali dodávateľov stavby. Pokiaľ by ste neprejavili zámer práce pozastaviť z dôvodu záujmu mesta prevziať halu do vlastníctva mesta, tak by sa v prácach pokračovalo. Dávam do pozornosti, že mám stále právoplatnú zmluvu s mestom, ktorú práve mesto porušuje.
 

Objekt MAKYTY

Budovu som kúpil v roku 2009 ako značne zanedbanú v havarijnom stave. V súčasnosti sa budova opravuje a pripravujem rozsiahlu rekonštrukciu. Denno denne v budove pracujú ľudia. Budovu som kúpil od súkromnej spoločnosti a nie od mesta Žilina. Aký súvis má moje vlastníctvo tejto budovy so vzájomnými vzťahmi medzi skupinou SIRS a mestom Žilina? Má skupina SIRS generálny zákaz na podnikanie a investovanie? Je rovnaký prístup ku všetkým podnikateľom v tomto meste, pán primátor?
 

Areál SAD Žilina na Košickej ulici

Pán primátor, v tomto prípade predpokladám, že Vaše vyhlásenia o devastácii a nestaraní sa o majetok ste napísali len z neznalosti. Celý areál je v značne lepšom stave, než som ho pred rokmi kúpil. Pozývam Vás aj poslancov mesta na prehliadku nášho areálu. Môžeme porovnať kvalitu areálu SAD Žilina s areálom DPMŽ. Len na okraj si dovolím uviesť, že moje spoločnosti dávajú len v Žiline prácu  viac ako 1 500 zamestnancom, mzdy platíme na čas, kúpili sme viac ako 250 nových autobusov. My nie sme, pán primátor, podnikateľská skupina, ktorá neuhrádza dane mestu Žilina. Sme významným zamestnávateľom. Myslím si, že naši zamestnanci a menežment podniku si zaslúžia trochu úcty. Sme Žilinčania tak ako aj ostatní obyvatelia a radi by sme mali podporu primátora a spoločne mestu pomáhali.
 

Autobusové nástupište Žilina

Pred siedmimi rokmi som predložil projekt rozsiahlej rekonštrukcie autobusového nástupišťa a tiež ma to doteraz stálo nemálo peňazí. Najskôr nebola povolená prestavba z dôvodu nutnosti vypracovania generelu mesta a dopravnej štúdie, ktorú vypracováva mesto. Dodnes nie je hotový! Neskôr bol zmenený územný plán mesta, aj napriek našim námietkam tak, že autobusová stanica by mala byť umiestnená úplne inde – ďaleko od súčasnej a od železničnej stanice. Z hľadiska logistiky dopravy ide o veľmi neštandardné riešenie, ktoré ale nepovažujem za prospešné ani pre obyvateľov mesta Žilina a ani regiónu. Pán primátor, vyčítate mi, že nerekonštruujem autobusovú stanicu. Poraďte mi, ako to mám urobiť, lebo naozaj chcem rekonštruovať, ale je to v rozpore s Vami schváleným územným plánom? O jeho zmenu som Vás už požiadal!
 

A teraz k téme Fara a MIRAGE

Budovu starej fary som kúpil od rímsko‑katolíckej cirkvi a NIE OD MESTA! Ani jeden m2 pozemku pod OC MIRAGE som nekúpil od mesta! Do dnešného dňa mi mesto Žilina nepredalo v súvislosti s výstavbou a prevádzkou OC MIRAGE ani meter pozemku. Naozaj nechcem špekulovať nad tým, prečo tvrdíte, že mi primátor Harman predal polovicu Hlinkovho námestia, keď veľmi dobre viete, že to nie je pravda...

Za OC MIRAGE prispievam do mestskej kasy ročne daňou z nehnuteľnosti vo výške 49 387 €. Len za MIRAGE som zatiaľ zaplatil daň z nehnuteľnosti takmer 200 000 €!

Áno, mám záujem o kúpu alebo zámenu pozemkov v bezprostrednom okolí OC MIRAGE a budovy „malého TESCA“ tak, ako mám záujem o kúpu budovy TESCA. Je len logické, že by som mal rád okolie vysporiadané. Myslím, že sme sa pri spoločných rokovaniach jasne dohodli na podmienkach. Pre úplnosť informácií prikladám plánik územia, o ktoré mám v súvislosti s kúpou a rekonštrukciou Tesca záujem. Z tohto je evidentne jasné, že tieto pozemky nezasahujú ani do Hlinkovho námestia a ani do Sadu SNP.

Pre mňa stále platí každé slovo dohody a stojím si za každým návrhom, ktorý sme osobne preberali. V súvislosti s Vašimi vyjadreniami, že z mojich majetkov nemá mesto nič, si dovoľujem upozorniť, že len za daň z nehnuteľností platím mestu ročne cca 172 000 €! Čo je len za dobu Vášho primátorovania asi 688 000 €.

Vážený pán primátor, priznám sa, že veľa veciam z Vášho listu nerozumiem. Myslel som si, že ústavné zásady platia pre všetkých. Právo podnikať a nadobúdať majetok by sme mali mať všetci. Predaj alebo akékoľvek zmeny mestského majetku by mali byť vždy za najvýhodnejšiu ponuku, bez ohľadu na to, kto je druhá zmluvná strana. Na rozhodovanie mesta by nemala mať vplyv osobná sympatia alebo antipatia. Potom sa vyhneme ťažko vysvetliteľným predajom mestských bytov za nízke sumy a možnou nechuťou uzatvárať dohody, aj keď pre mesto výhodné, ale asi s osobou, ktorá jednoducho niekomu nie je sympatická. Poďme sa spolu preniesť nad sympatie a antipatie a skúsme urobiť to, čo je správne. Prepáčte mi expresívny slovník, ale „kašlime na voľby! a poďme vyriešiť vzájomné vzťahy tak, aby to bolo korektné a výhodné pre obidve strany“. 

Pán primátor, ste v poradí tretím primátorom môjho rodného mesta, počas ktorého mandátu podnikám – už viac ako 25 rokov. Verím, že raz na obdobie Vášho primátorovania budeme spomínať ako na roky, kedy z našej spolupráce mali obyvatelia osoh a nebudeme spomínať len na to, čo sa podarilo zastaviť a pribrzdiť. Nevyrábajte zo mňa osobu, na ktorej chrbte si ktokoľvek robí svoju politickú kampaň. Verím, že keď si overíte fakty, ktoré som Vám aj v tomto liste napísal, nájdete spôsob na korekciu svojich názorov a aj očistenie môjho mena. Napríklad v opätovných mailoch na databázu osôb, ktorým ste zaslali pôvodný list, prostredníctvom regionálnej tlače alebo inak..

S pozdravom a úctou George Trabelssie

 

 

Otvorený list

Výzva dolupodpísaných športovcov na záchranu Športovej haly na Bôriku v Žiline

Vážený pán Ing. George Trabelssie, vážený pán Ing. Igor Choma,

radi by sme Vás oslovili z pozície ľudí, ktorí v tomto meste vyrastali, našli v ňom lásku k športu a aj vďaka ľuďom, ktorí tu žijú (rodina, priatelia, tréneri...), dosiahli najväčšie športové úspechy svojej kariéry.

Mesto Žilina nie je naše, ale nie je ani Vaše. My sme tu len na krátky ča a môžeme tu zanechať niečo, čo navždy zostane v pamäti obyvateľov Žiliny aj storočia po nás. Naopak, môžeme tu však zanechať aj prázdno. V poslednom čase sme si všimli, že okolo chátrajúcej haly začína byť rušno. Podnikateľ sa vyslovil, že halu na Bôriku možno zbúra. Je na uvážení, či dôvody, ktoré ho k tomu vedú, sú opodstatnené. Viac nás však pobúrila ľahkosť, s akou pán primátor vyslovil ľahostajnosť nad osudom športového symbolu mesta.

Chceme preto vyzvať súčasného majiteľa športovej haly, pána Ing. George Trabelssieho, aby zľavil zo svojich nárokov tak, aby to bolo prijateľné pre súčasné vedenie mesta.

Rovnako tak chceme vyzvať primátora mesta Ing. Igora Chomu, aby sa prestal stavať k osudu haly ľahostajne, a aby začal rokovania s majiteľom o vrátení bývalého športoviska späť.

Pevne verím, že sme nikoho z dotknutých strán neurazili, toto nebolo a nie je naším cieľom. Chceme len, aby naše deti a ich deti neboli odkázané na výchovu ulice, ale aby mali možnosť vybrať si aj inú cestu.

Róbert Kašša, iniciátor výzvy – dvojnásobný majster sveta v hokejbale 1999 a 2013

Radoslav Židek, strieborný olympionik ZOH v Turíne, najlepší športovec Slovenska 2006

Andrej Mozoláni, majster sveta a Európy v kulturistike

Peter Tichý, dvojnásobný účastník Letných olympijských hier

Jana Kapustová, hokejová olympionička, majsterka sveta v hokejbale

Michal Staňo, predseda Olympijského klubu Žilina

Milan Ladiver, majster sveta v hokejbale 2013

Milan Beniač, majster sveta v hokejbale 2013

Jozef Piovarči, volejbalový reprezentant SR

Michal Masný, bývalý kapitán slovenskej volejbalovej reprezentácie

Juraj Gavlák, bývalý slovenský reprezentant v basketbale

Ondrej Šoška, bývalý slovenský reprezentant v basketbale

Michal Kokavec, päťnásobný majster Slovenska v ľadovom hokeji

Rostislav Chudík, bývalý extraligový volejbalista a renomovaný tréner

Miroslav Futo, bývalý extraligový basketbalista

Libor Andrisík, bývalý juniorský reprezentant vo volejbale a reprezentačný tréner kadetiek SR

Ján Polák, tréner amerického futbalu a generálny manažér Žilina Warriors

Roman Jantošík, organizátor streetbalových podujatí
 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod