Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. apríl 2019 | Valér

Kultúra

Okupácia očami fotografov

Slovenskom výrazne rezonuje 50. výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Stalo sa tak presne 21. augusta 1968. Pri tejto príležitosti pripravili v Žiline až dve výstavy, na ktorých si Žilinčania i návštevníci mesta môžu pozrieť dobové fotografie práve z dní, kedy sa to všetko stalo. Prvou je výstava v OC Mirage, druhou je výstava v miniGallery SOHO1.

31.08.2018 | 12:33

Mottom oboch vý­stav je, že Čech (Josef Nový) fo­tografoval Žilinu a Slovák (Ivan „Kelly“ Köhler) Prahu. Dvojicu dopĺňajú čier­nobiele snímky špičkové­ho českého jazzmana Jiřího Stivína.

ŽILINA OČAMI ČECHA

Josef Nový má od 60. ro­kov nafotografované a zdo­kumentované pretvára­nie mesta Žilina v priebehu času. Ako Čechovi žijúcemu na Slovensku sa mu podari­lo zdokumentovať aj invá­ziu vojsk Varšavskej zmluvy a udalosti 21. augusta 1968 v našom meste. Podľa Jose­fových spomienok to bolo na podnet fotografa Igora Grossmanna, ktorý ho na to vyzval. „21. august 1968 bol pekný letný a slnečný deň v strede týždňa. Bol som v práci na starom letisku Bre­zový Majer na Vlčincoch. Po informácii, že sa deje niečo mimoriadne, som išiel do mesta. Smerom od Vrútok prichádzali vojenské tanky až do centra mesta. Preto­že som stále pri sebe nosil malý kinofilmový fotoaparát Werra, začal som fotografo­vať,“ zaspomínal si na kruš­né časy Josef Nový.
Dlhé roky schovával film u seba v pivnici v hadici od vysávača, svetlo sveta mohli snímky uzrieť až o mnoho rokov neskôr, keď padol ko­munistický režim a odišli „bratské“ ruské vojská. Cel­kovo vzniklo 40 unikát­nych čiernobielych fotogra­fií, ktoré dokumentujú túto nešťastnú kapitolu našich dejín.

PRAHA V OČIACH SLOVÁKA

Ivan „Kelly“ Köhler praco­val v tej dobe v Českej Lípe ako profesionálny fotograf. Vtedy ešte netušil, že na za­čiatku svojej fotografickej kariéry zaznamená reportáž „života“. Jeho prvá vážna re­portáž sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968 takmer na hraniciach NDR – ČSSR. Skončila sa v Prahe na Sta­romestskom námestí. Úplne sa skončila 25. februára 1975, keď mu fotografie i s nega­tívmi zhabala štátna bez­pečnosť prostredníctvom žilinského okresného súdu zastúpeného prom. práv­ničkou Danušou Diechovou, ktoré údajne zaradili do tzv. Bielej knihy. Okresná pro­kuratúra v Žiline podala ná­vrh na zhabanie vecí podľa § 73 Trestného zákona. Išlo o fotografie a negatívy, kto­ré by v budúcnosti mohli byť zneužívané k nepriateľskej činnosti voči ČSSR a ZSSR. Podľa § 73 ods. 2 Trestného zákona sa vlastníkom zha­baných fotografií stal štát. „Štátna bezpečnosť mi vza­la všetko, ostali mi len šty­ri fotografie. Fotografie nie sú, nenájdu sa. Na 21. august 1968 môžem spomínať už len s pomocou kamarátov,“ povedal Ivan „Kelly“ Köhler. Aj preto možno na výstavách vidieť fotografie Jiřího Sti­vína, ktorému sa podarilo v Prahe profesionálne zacho­vať svoj okupačný archív.

21 ROKOV NESLOBODY

Fotografie, ktoré zachytáva­jú túto významnú – otrasnú a tragickú – udalosť, neosta­lo veľa. Fotografií, ktorí fotili, riskovali, no nebáli sa. Chce­li zachytiť pravdu. Pravdou je, že dnes týmto unikátnym fotkám iba málokto z mla­dých rozumie. Nevedia, čo sa stalo, kedy ani prečo. „Ale 21 rokov neslobody zanecha­lo hlboké stopy v ľuďoch, ale aj v nás (cez našich rodičov). 21 rokov sa niektorí báli hovoriť, čo si myslia. 21 ro­kov iní udávali aj svojich naj­bližších za pravdu. 21 rokov nám vládli politickí nominan­ti Sovietskeho zväzu. 21 rokov náš svet krivili hlúpi, vulgárni a bezcharakterní úlisní ľudia – normalizátori,“ vyjadril sa k téme Juraj Málik, impresário umenia miniGallery SOHO1.
Aby sa toto krušné obdo­bie neslobody, zastrašovania a udavačstva dostalo do po­vedomia aj generácii, ktorá ju nezažila, priblížia im ju fo­tografie na oboch výstavách. Tá v OC Mirage potrvá do 4. septembra, v miniGallery SOHO1 ju môžete vidieť do 21. septembra.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
10 °C
13 °C
13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod