Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Ombudsmanka kritizovala prístup mesta k Rómom. Úradník jej odporučil prácu v osade

Verejná ochrankyňa ľudských práv, tzv. ombudsmanka Mária Patakyová v Žiline kritizovala prístup mesta Žilina k rómskej komunite na Bratislavskej ulici. Samospráve vyčítala najmä nedostatočný proaktívny prístup pri riešení problémov s bývaním v unimobunkách či chýbajúcu terénnu sociálnu prácu. Pavol Čorba jej odporučil, aby exkurzie vymenila za reálnu prax a až potom kritizovala.

28.06.2018 | 13:29

„V máji navštívila Žilinu pani ombudsmanka a veľmi intenzívne za zaujímala o situáciu obyvateľov Bratislavskej ulice. Osobne bola v komunitnom centre, v školách, na mestskom úrade. Situáciu pomenovala vecne a pravdivo. Hovorila o ľuďoch v kontajneroch za 200 eur mesačne, pričom mesto nepovedalo dokedy. Nájomné zmluvy majú podpísané na krátku dobu a ich predlžovanie začalo mesto podmieňovať spísaním notárskej zápisnice za značný poplatok a s dôsledkom, že sú priamym exekučným titulom. Napriek navrhovaným riešeniam mesto nerieši problémy s dochádzkou odprevádzaním detí do školy. Komunitné centrum je otvorené do 16. h, deti sa tam nemôžu doučovať, lebo tam nemajú stôl a rušili by terénne pracovníčky, keby prišiel klient. Podpora dobrovoľníkov je nulová,“ uviedla aktivistka Monika Končalová, ktorá prednedávnom zbierala peniaze na zakúpenie cestovných lístkov, aby sa deti mali ako dostať do školy.

Mária Patakyová pre Slovenský rozhlas povedala, že zistila nesúlad s ústavou, teda s ochranou práv dieťaťa. „Situácia v oblasti bývania na Bratislavskej ulici je mimoriadne ťaživá. Očakávala by som viac proaktívnosti i napriek tomu, že sa tam nazbierala dlžoba. Veď na oddlženie sú dnes už inštitúty. Komunitné miesto by malo byť otvorené dlhšie a malo by deťom poskytovať nielen klientske služby, ale vykonávať aj terénnu sociálnu prácu. Takýto typ činnosti som tam nezaznamenala,“ uviedla.

Na jej slová zareagoval vedúci tlačového oddelenia a zahraničných vzťahov Pavol Čorba tvrdením, že sa pani Mária Patakyová dotkla poctivej a čestnej práce terénnych sociálnych pracovníkov a ostatných, ktorí s touto komunitou pracujú. „Odporúčam pani Márii Patakyovej, aby exkurzie vymenila za reálnu prax v tomto prostredí a bolo by dobré, aby si tú terénnu prácu reálne skúsila minimálne na tri mesiace a potom poskytovala verejnosti informácie, čo sa reálne dá s touto skupinou ľudí robiť.“

Žilinský večerník oslovil hovorkyňu mesta Žilina Barboru Zigovú, aby verejnosti konkrétne priblížila, ako mesto pracuje s rómskou komunitou na Bratislavskej ulici. Podľa jej slov je mesačný poplatok za poskytnutie prideleného priestoru v obytných kontajneroch 40 eur a 160 eur je výška preddavku za služby (elektrina, voda). Podmienky predloženia notárskej zápisnice upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli minulého roku. „Podľa rozhodnutia správneho súdu nič nebráni obci, aby v nájomnej zmluve boli dohodnuté podmienky opakovaného uzavretia nájmu tak, že k opakovanému nájmu dôjde v prípade dlhu na nájomnom viac ako 1000 eur len vtedy, keď nájomca predloží exekučný titul na jeho vymáhanie (notársku zápisnicu),“ povedala Barbora Zigová.

Komunitné centrum, ako ďalej uviedla hovorkyňa, poskytuje sociálne služby podľa platných interných predpisov mesta Žilina (pre porovnanie – KC v meste Martin má prevádzkové hodiny do 15. h, Hlboké, okres LM – do 15.30 h, Ružomberok – do 15. h – prípadne úprava do 17. h podľa aktivít, ktoré vykonáva organizácia Úsmev ako dar, menšie obce sú cca do 15.30 h).

K výhrade o slabej možnosti doučovania detí hovorkyňa uviedla: „Na základe uzavretej zmluvy medzi mestom Žilina a OZ Návrat majú deti zabezpečené individuálne doučovanie prostredníctvom OZ Návrat. Na uvedené aktivity mesto Žilina poskytuje uvedenému OZ finančný príspevok vo výške 10 000 eur na celý rok 2018, doučovanie sa koná v priestoroch komunitného centra. OZ ZAintegro má svoj vlastný plán doučovania, avšak pre nedostatok dobrovoľníkov sa aktuálne realizuje už len jedenkrát do týždňa. KC s nimi aktívne spolupracuje predovšetkým na individuálnom doučovaní a tzv. sieťovaní rodín. Komunitné centrum je vybavené štandardným kancelárskym nábytkom a nábytkom pre deti.“
O odprevádzanie detí do škôl údajne nemajú rodičia záujem.

Autor: Michal Filek

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod