Žilinský Večerník

21. jún 2024 | Alojz
| 20°C

Žilinský diár

Opel autotip beh do neba 2018

  • 27.10.2018 12:14  Žilina

 

Budeme jednoducho behať do schodov. Najrýchlejší vyhráva. Štartovné je 8 € s platbou vopred a 12 € na mieste. Registrácia cez www.casomiera.pt

PROPOZÍCIE 9. ročník Opel AUTOTIP Beh do neba

27. 10. 2018

VÝBEH DO 23. POSCHODIA VÝŠKOVEJ BUDOVY EUROHOMESTAR V ŽILINE

Disciplína: Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí určenej budovy po vyznačenej trase.

Pravidlá:

Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu cca 50 m pred budovou a zastavuje dosiahnutím cieľa na 23. poschodí.

Kategória "Karneval" má rovnaké pravidlá, ale účastníci bežia v originálnych kostýmoch, najlepší budú vyhodnotení sčítaním hlasov od ostatných pretekárov. V tímoch sú všetci hodnotení aj ako jednotlivci a ich časy sa sčítavajú. Cesta dole je pre každého zabezpečená výťahom. Celkový víťaz je len jeden.

Bezpečnosť:

Organizátor zabezpečí zdravotníka pripraveného podať prvú pomoc, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Ceny: Ceny budú vyhlásené, upravené a doplnené na internetových stránkach, facebooku alebo na mieste preteku.

Registrácia:

Vopred na stránke www.casomierapt.sk alebo na mieste preteku 10:00 - 12:00.

Štart: Podľa štartovej listiny (max. 250 bežcov). Prvý bežec vybieha cca 30 min. po ukončení registrácie, najneskôr 13:00.

Výsledky:

Cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára. Platba: IBAN: SK92 8330 0000 0025 0122 4626 BIC : FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: 201800 Názov banky: FIO Banka
Do poznámky: meno a priezvisko registrujúceho / za koho platí

Prezentácia:

Na mieste preteku 10:00 - 12:00, Tajovského 3, Žilina, pred budovou EUROHOMESTAR.

Štartovné: jednotlivec 8 € pri registrácii a zaplatení do 24. 10. 2018; jednotlivec 12 € pri zaplatení na mieste v deň preteku tím: 21 € pri registrácii a zaplatení do 24. 10. 2018, 30 € pri zaplatení na mieste v deň preteku

Kategórie: všetky kategorie sú od 15 rokov - výnimky povolené...Tímy 3-členné družstvá s minimálne jednou ženou v družstve, názov tímu uvádzajte pri registrácii, platba spoločná

Karneval (od 15 rokov) – nerozhoduje čas, ale kvalita masky a kreativita jej tvorcu

Klokan: dve osoby, pričom jedna nesia druhú. Spočítavajú sa kilogramy oboch a za každý kilogram nad 100 kg sa odpočítavajú z výsledného času 2 sekundy

 

Zdroj: FB Opel autotip beh do neba 2018

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod