Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 18°C

Žilinský diár

Otvorenie výstavy KEBABB 17

  • 14.9.2017 17:00  Považská galéria umenia v Žiline

Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Aktuálna podoba projektu KEBABB ideovo vychádza z 90. rokov 20. storočia z výstavných aktivít kurátora a teoretika umenia Radislava Matuštíka. Koncepciu poprieskumých výstav začali od roku 2003 ďalej systematicky rozvíjať kurátorka a kurátori Mira Sikorová-Putišová, Roman Popelár a Richard Gregor.

Súčasný ročník je ôsmym pokračovaním. Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuálnom umení. Vystavené diela nie sú zahľadené samy do seba, dokážu fungovať a komunikovať svoje koncepcie v medzinárodnom prostredí. Aj napriek tomu, že niektoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zrozumiteľné aj v cudzom – odosobnenom kontexte. Jednou z výrazných tendencií je zreteľná snaha o vymedzenie vlastného priestoru v súčasnej, často komunikačne nezrozumiteľnej dobe. Témy, ako sú uvedomovanie si seba samého, svojho postavenia tu a teraz, dôraz na samostatnosť, jedinečnosť či snaha odlíšiť sa, nie sú prítomné len v súčasnom umení, ale aj v mladej spoločnosti ako takej.

Autorom a autorkám zároveň nechýba zmysel pre humor či náznak irónie v kritických intenciách. Prítomná je radosť z experimentovania s tradičnými médiami, materiálmi a hmotou – čoho výsledkom sú často prekvapivé technické zručnosti najmladšej generácie. Tá sa prirodzene nevyhýba ani ťažším spoločenským témam, politickej angažovanosti, kritickému postoju k nespravodlivosti, genderovým či rasovým otázkam.

Vernisáž: štvrtok 14. septembra 2017 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 14. 9. – 15. 10. 2017

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod