Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. február 2018 | Jaromír

Z regiónu

Po lete by mali v Žiline jazdiť nové trolejbusy

Prvý trolejbus by mal byť nasadený do skúšobnej prevádzky už v septembri. Neskôr má pribudnúť v Žiline ďalších 26 vozidiel. Mesto sa zapojí aj do výzvy na modernizáciu celej infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy (MHD).

07.07.2017 | 10:26

Mesto chce získať na pro­jekty súvisiace s obnovou MHD európske zdroje, samospráva by ich financovanie totiž sama ne­utiahla. Na čerpanie peňazí z EÚ sa radnica pripravovala päť rokov – najprv bolo potrebné pripraviť a schváliť územný generel do­pravy a plán udržateľnej mobili­ty mesta. Začiatkom tohto roka predstavili tieto dokumenty Eu­rópskej komisii, jej technickým poradcom z JASPERS (Spoloč­ná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) a minis­terstvu dopravy. „Všetko je pri­pravené, aby sme sa ďalej mohli uchádzať o čerpanie fondov. Na­ším cieľom je, aby sme úplne obnovili vozový park – o ďalšie trolejbusy v počte 27. V tomto procese už sme, a takisto v proce­se modernizácie viac ako 50 za­stávok MHD,“ uviedol minulý týž­deň primátor Igor Choma. Mestu onedlho vyprší zmluva s prena­jímateľom sklenených zastávok, tak ako ich poznáme. Ambíciou je nainštalovať nové, vlastné zastávky.

Mesto chce ísť do ďalších pro­jektov ako preferencia verejnej dopravy na križovatkách (upred­nostnenie trolejbusov na červe­nej) či informatizácia MHD. Ces­tujúci by mali online informácie o polohe či meškaní spoja na svetelných tabuliach na zastáv­kach, vo vozidlách aj cez mobilné aplikácie. Ďalej by mali možnosť zakúpiť si cestovné lístky v au­tobusoch a trolejbusoch banko­matovou kartou bez nezmenenej ceny a dobíjať čipové karty onli­ne. Pre Žilinčanov by tak mohla byť MHD ešte atraktívnejšia.

Aktuálne Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) vyhlásil tri súťaže na modernizáciu vozidlo­vého parku. Vo výzve Integrova­ný regionálny operačný program na modernizáciu sú alokova­né zdroje EÚ pre nasledovné mestá: Bratislava 5 miliónov eur, Košice 6 miliónov eur a Ži­lina 10 200 000 eur. Podľa Igora Chomu ich čaká ešte minimál­ne rok, aby všetko dotiahli do úspešného konca a získali tie­to peniaze do Žiliny. „Keby iné mestá neboli dostatočne pripravené, chceli by sme tie „ich“ peniaze, ktoré nebudú môcť čer­pať, získať my na ďalšie projekty. Chceme ísť aj do komplexnej rekonštrukcie trolejového vede­nia, meničov, transformátorov a do dostavby prepojení medzi ulicami Pod hájom – Centrálna – Obvodová; takisto Hurbano­va – Legionárska – Veľká okruž­ná – Komenského; a Kvačalova – Hájik. Je čo robiť,“ dodal Igor Choma. Ak sa modernizáciou neuvoľnia ďalšie peniaze, bude mesto hľadať svoje vlastné ale­bo úverové zdroje.

Autor: - v c -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
1 °C
-4 °C
-3 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod