Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 3°C

Spravodajstvo

Počet dôchodcov stúpa, čo s nimi?

Podľa štatistík počet Žilinčanov klesá. Príčinou nie je iba odliv obyvateľov, ale i nižšia pôrodnosť. Počet ľudí v dôchodkovom veku, naopak, pribúda. Mestu sme položili otázku, či sa o najstaršiu generáciu dokáže adekvátne postarať.

18.02.2014 | 08:03

ŽILINA. Podľa porovnania jednotlivých štatistických ročeniek začal v istom roku počet obyvateľov klesať. Kým v roku 1985 bolo v Žiline evidovaných 91 236 obyvateľov s trvalým pobytom, v roku 2000 to bolo 86 818 obyvateľov a v roku 2012 Žilina už len 84 225.

Zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR Žilina vieme, že vekové  skupiny sú vymedzené podľa vzťahu k ekonomickej aktivite. Sleduje sa obyvateľstvo v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov), produktívnom veku (15 - 64 rokov) a poproduktívnom veku (65+). Štatistiky, ktoré spracúvajú vekové skupiny v Žiline za obdobie 1993 – 2013, potvrdzujú pokles počtu obyvateľov. Ukazujú, že detí rok čo rok rapídne ubúda. Naopak, evidentne stúpa počet obyvateľov v dôchodkovom veku.


Seniorov rýchlo pribúda

Kým za rok 1993 štatistiky uvádzajú 20 949 detí vo veku 0 - 14 rokov, v roku 2012 je to len 11 275. Mužov a žien v produktívnom veku bolo v roku 1993 57 018, v roku 2012 59 123. V roku 1993 bolo tiež v Žiline evidovaných 7 719 ľudí v dôchodkovom veku (65+), pred dvoma rokmi to bolo už 10 984. Na Slovensku sa pritom vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna, ohraničoval 60 rokmi pre mužov a 55 rokmi pre ženy. Po vstupe do EÚ sa hranica tohto veku posunula. Štatistiky i tak naznačujú, že ľudí v dôchodkovom veku bude v Žiline naďalej pribúdať. Je mesto pripravené poskytovať im adekvátne služby?


Mesto otvorilo novú jedáleň pre dôchodcov

V správe mestského úradu sú tri denné centrá (kluby dôchodcov) – DC Vlčince, DC Strážov a DC na Ul. Andreja Kmeťa v centre mesta. „Je tu zabezpečená spoločenská a kultúrna činnosť. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú pri  spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa kupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie,“ uvádza hovorca mesta Pavol Čorba. Starší občania majú k dispozícií i miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.
 

Mesto prevádzkuje pre dôchodcov jedáleň na Vlčincoch, ktorá prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečuje rozvoz obedov i priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži aj DC v Strážove a v centre mesta na Ul. A. Kmeťa.

Stravovacie služby pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytuje už i novootvorená jedáleň na Lichardovej ulici, ktorá je polohou výhodná pre dôchodcov z Hlín a Soliniek. Vznikla rekonštrukciou priestorov niekdajšej práčovne a celkové náklady mesta na otvorenie prevádzky predstavovali 188 619,86 eur. Výdaj jedál v Žiline sa otvorením novej jedálne rozšíril o 400 obedov denne. V oboch mestských jedálňach pre seniorov sa vydáva až 1 200 jedál denne.

„Mesto Žilina sa snaží pomáhať občanom staršej generácie vo všetkých oblastiach života, kde na to má mestský úrad kompetencie. Budeme naďalej podporovať a rozširovať sociálne služby, medzi ktoré patrí aj výdaj stravy pre žilinských seniorov a invalidných dôchodcov, čoho výsledkom je otvorenie novej jedálne v januári 2014,“ uzatvára hovorca mesta.

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod