Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 10°C

Spravodajstvo

POLITICKÁ ANKETA - Pred Žilinou stoja v novom roku obrovské výzvy: Chceme ustáť krízu a rozvíjať mesto!

Neľahké obdobie predznamenali rôzne predpovede politikov už v minulom roku, teraz nastáva čas reality, kde sľuby pôjdu bokom a na rad prídu konkrétne skutky v pomoci občanom. V našej ankete sme oslovili politických lídrov zo všetkých zoskupení, aby predostreli svoju predstavu o najväčších výzvach pre Žilinu či pre samých seba. Pri pohľade na odpovede je jasná vzácna zhoda, keď všetci apelujú na potrebu ustáť neistú ekonomickú dobu plnú nepredvídateľných nástrah.

09.01.2023 | 23:17

Otázky:

1. Aké najväčšie výzvy podľa vás stoja pred Žilinou v roku 2023?

2. Dali ste si nejaké osobné predsavzatia do nového roka, ktoré chcete aj splniť?

 

PETER FIABÁNE – PRIMÁTOR

1. Najväčšou výzvou pre naše mesto v roku 2023 je určite prevzatie parkovacej politiky, jej spustenie a tiež stabilizácia rozpočtu tak, aby sme zabezpečili normálne fungovanie mesta. Čo sa týka osobných predsavzatí, tak určite je to fungujúce mestské zastupiteľstvo, vzťah primátor – mestskí poslanci, poslanci medzi sebou, zjednotenie sa na programe, ktorý chceme nasledujúce štyri roky zrealizovať.

 

2. Samozrejme fungujúca rodina a zladenie mojej práce s jej fungovaním, no a úplne také súkromné osobné predsavzatie – chcel by som absolvovať v tomto roku Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, keďže bude tento rok jeho sté výročie a tento maratón i beh je moja srdcovka.


 

 

MARTIN KAPITULÍK – SILNÁ ŽILINA

1. Pripraviť sa na obrovské čerpanie eurofondov, ktoré nás čakajú v najbližších rokoch, aby sme pre Žilinu získali čo najlepší rozvojový potenciál. K tomu zároveň ustáť súčasnú ekonomickú situáciu a chýbajúce milióny v rozpočte.

2. Nedávam si predsavzatia do nového roka, snažím sa ich plniť počas celého roka nielen v januári.


 

 

ĽUDMILA CHODELKOVÁ – INÁ ŽILINA

1. Zvládnuť situáciu, aby bolo dosť peňazí, lebo stále nám primátor hovorí, že na nič nebude. Chceme to nastaviť tak, aby bolo aj na iné než len na bežnú prevádzku. Každý jeden z nás poslancov by chcel niečo spraviť pre občanov, no zatiaľ máme informácie, že tých financií je viac než málo. Zatiaľ sa nedá nič odhadnúť.

2. Ja chcem riešiť športovú infraštruktúru, teda dotiahnuť Karpatskú a riešiť športovú halu na Bôriku. Osobne by som si želala, aby skončila vojna a všetci sme boli zdraví a šťastní.


 

 

JÁN NIČÍK – ŽILINA +

1. Musíme ustáť ekonomickú, vojenskú a politickú realitu. Tento rok nevyzerá, že bude veselý, ale o to je väčšia výzva, aby sme ho zvládli so cťou. Bol by som rád, keby Žilina počas tohto roka zažila obdobie tolerancie, nech sa vďaka rôznosti názorov dokážeme navzájom počúvať.

2. Každý rok je mojím predsavzatím byť zdravý a mať duševnú vyrovnanosť. Z osobného hľadiska chcem napriek rôznym turbulenciám naďalej pokračovať v mojej kníhkupeckej práci, lebo tento svet som si vytvoril a milujem ho. Práve tam vidím moju realizáciu v ďalších rokoch.


 

 

ANTON TRNOVEC – KLUB SD

1. Bolo by dobré znižovať dlh mesta a určite v žiadnom prípade nezvyšovať dane pre občanov, to spoločne s Igorom Chomom sme rezolútne proti. Avšak chceme hlasovať za dobré materiály, napríklad na podporu športu či zmiernenia dopadov aktuálnej krízy na občanov.

2. Na prvom mieste je rodina, to je základ pre každý rok. Vo svojom volebnom obvode by som chcel ešte viac s občanmi komunikovať, aby mali záujem o verejný život v meste.


 

 

FRANTIŠEK TALAPKA – Za ZA

1. Treba snívať aj o veľkých veciach, ja však budem rád, keď v Žiline budú v roku 2023 fungovať základné veci tak ako majú. Teda chodníky a cesty budú v zime odhrnuté a posypané, tráva pokosená v čase, keď má byť pokosená, prostredie v meste čisté a upravené. A všetky podnety, ktoré ľudia dávajú, napríklad cez Odkaz pre starostu, budú riešené v primeranom čase. Z tohto sa budem tešiť.

2. Chcem zabehnúť polmaratón pod 1 hodina a 30 minút.


 

 

VLADIMÍR RANDA – ZA NAŠE MESTO

1. Najväčšou výzvou pre mesto je, samozrejme, zachovanie a zlepšenie kvality služieb, najmä čistoty mesta, čo by mala byť aj vďaka novozaloženým technickým službám priorita. Samozrejme spolu s prebratím parkovania v plnom rozsahu do rúk mesta modernizácia systému a rozšírenie regulovaného parkovania aj na sídliská. Mesto musí splniť svoj záväzok voči verejnosti a parkovanie v plnom rozsahu zaviesť, nielen pokračovať v rozsahu ako bol doteraz.

2. Dal som si záväzok športovať napriek povinnostiam niekoľkokrát týždenne, skôr vo večerných a nočných hodinách vzhľadom na starostlivosť o dve naše deti. V rámci nášho mesta by som rád prispel k ďalším projektom, ktoré Žilinu zbavia nelegálnej reklamy a bilbordov a naopak prinesú niečo pekné, ako napríklad veľkoplošná maľba na Bôriku, ktorá sa nám podarila záverom roka.


 

 

PATRIK GROMA – nezaradený

1. Bude potrebné ustáť energetickú krízu a naplniť tie investície, ktoré každý sľuboval vo volebnej kampani. Dôležité sú činy a nie reči, tak držím všetkým palce, aby im to vyšlo. Ak budú dobré projekty, tak každý z nich podporím.

2. Osobný cieľ by sa mal naplniť už v máji, keď otvárame v Žiline jedno z najväčších kultúrnych a osvetových stredísk s charakterom industriálneho prostredia.


 

 

IVETA MARTINKOVÁ – NEZÁVISLÁ

1. Mesto je dynamický organizmus a prevaha záležitostí je procesných. Správne nastavenie procesov a pravidelná kontrola sú pre dlhodobý rozvoj mesta veľmi dôležité. Ak sa chceme priblížiť k normálnemu štandardu mesta 21. storočia, je nutné dať do poriadku stav verejných priestranstiev. Jednou z významných priorít je dbať v každom ohľade na trvalú udržateľnosť, ktorá je dôležitým kľúčom k ochrane prírody a zodpovednému narábaniu s verejnými financiami. Potrebujeme vrátiť do mesta zeleno-modrú infraštruktúru a postupne ju nahusťovať do čo najväčšej miery. Podstatné je, aby sa v našom meste všetci naši občania aj návštevníci cítili príjemne a bezpečne a aby mali možnosť kultúrneho vyžitia. Rezervy a potreba nápravy sú v každej oblasti života Žiliny a jej občanov, treba čo najviac čerpať finančné prostriedky z rôznych dostupných fondov.

2. Predsavzatia do nového roka si nikdy nedávam. Vnímam to ako zmenu dátumu ako každú inú. Tie hlášky typu: „Od nového roka toto či tamto“, sú mi cudzie. Snažím sa žiť celoročne normálne s povinnosťami, radosťami a starosťami.


 

 

ERIKA JURINOVÁ – ŽUPANKA ŽSK

1, Za najväčšiu výzvu považujem bezpečne previesť náš kraj krízovým obdobím a hľadať riešenia, ktoré urobia kraj odolnejším. Inflácia a nárast cien znižujú priestor na priame investície, preto sa budeme snažiť o čo najefektívnejšie čerpanie eurofondov. Za dôležité považujem dokončenie rozpracovaných eurofondových projektov z končiaceho sa programového obdobia, aby sme neprišli o žiadne zdroje.

2, Čím sme starší, tým viac si uvedomujeme hodnotu zdravia. Moje predsavzatie je: každý deň venovať pol hodinku pre svoje zdravie v podobe akejkoľvek športovej činnosti. Tieto sviatky ma potrápil chrbát, takže zatiaľ sa mi to darí napĺňať.


 

 

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod