Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. máj 2020 | Vilma
| 7°C

Školstvo

Ponuka vzdelávania na Univerzite tretieho veku pre ďalší akademický rok

Univerzita tretieho veku pripravila študijnú ponuku pre kategórie 45+, 55+ a 60+ v jednoročných študijných moduloch, dvojročných a trojročných študijných programoch.

01.03.2018 | 13:59

Záujemcovia o štúdium si môžu vybrať zo všestrannej ponuky, zameranej:
- na pamiatky zo Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
- na geografiu so zameraním na kontinent Afrika, a to z rôznych uhlov pohľadu
- na oblasti slovenského a európskeho práva, kde inovatívnym prvkom v novom akademickom roku budú témy finančnej gramotnosti
- na menej známe fakty z histórie Slovenska
- na témy kultúry prejavu a tretieho veku, ktoré po prvom roku úspešne pokračujú
- na školu žurnalistiky pre starších učiacich sa
- na oblasť fotografovania
- na počítačové programy a moduly s inováciou – novinkou Google aplikácie, inovovaným modulom Práca s tabletom/mobilom
- na možnosť pokračovať v štúdiu v pobočke Čadca pre 60+ a možnosť štúdia v oblasti finančnej gramotnosti pre 45+ a možnosť štúdia v obsahovo novom študijnom module, zameranom na región Kysuce pre 45+
- na možnosť prednášok v podvečerných hodinách, zameraných na kvalitné a aktívne prežívanie seniorského veku
Celú ponuku nájdete na www.ucv.uniza.sk a www. facebook.com/u3vzilina/.

Neodmysliteľnou súčasťou života Univerzity tretieho veku je i ponuka prednášok a diskusií v cykle Cesty poznávania. V tomto akademickom roku majú študenti i verejnosť možnosť vypočuť si ešte tri prednášky:
- Najznámejšie liečivé rastliny slovenskej flóry, 13. 3. 2018
- Študoval som na žilinskej reálke (budova „A“ v spomienkach), 17. 4. 2018
- Cesty poznávania = cesty svetom, 15. 5. 2018

Posledná z nich ukončí cestovanie za poznaním v treťom roku poznávania. Spokojnosť študentov a úspech v štandardnej výučbe i v otvorených prednáškach garantujú vysokoškolskí učitelia, ale i lektori, odborníci z praxe z rôznych oblastí spoločenského života.

V akademickom roku 2018/2019 po vysokom hodnotení poslucháčov pokračujeme. S novými témami a novými lektormi. Parafrázujúc slová J. A. Komenského: „Brány celoživotného učenia sú otvorené pre všetkých!“

Zdroj: Univerzita tretieho veku UNIZA

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod