Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. júl 2020 | Ivan
| 14°C

Spravodajstvo

Poslanci budú rozhodovať o zrušení bezplatnej prepravy pre študentov

Trojica poslancov predloží na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh na zrušenie bezplatnej prepravy pre študentov, ktorí majú trvalý pobyt v Žiline a mesto voči nim neeviduje žiaden dlh, a to s účinnosťou od 1. januára.

13.11.2019 | 08:45

Súčasťou návrhu je aj rozšírenie služieb mestskej hromadnej dopravy, ako napríklad predloženie plánu na zhustenie intervalov spojov na jednotlivých linkách MHD či návrhy na ďalšie benefity pre cestujúcich. „Materiál vychádza z verejne dostupných informácií a z Finančnej analýzy dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny počínajúc rokom 2015. Zároveň tento materiál posudzuje ciele, ktoré boli stanovené pri schvaľovaní bezplatnej dopravy a ktoré neboli dosiahnuté alebo ich nie je možné s odstupom času kvantifikovať,“ píše sa v návrhu.

NÁJSŤ ZDROJE FINANCOVANIA
Mestskú hromadnú dopravu využívajú študenti s trvalým pobytom v Žiline bezplatne od 1. septembra 2017. Prepravu zadarmo majú od roku 2015 aj obyvatelia od 62 rokov a od roku 2017 aj žiaci. Po schválení návrhu by už študenti do tejto skupiny nepatrili a vrátili by sa späť k zľavnenej tarife. „Môžeme konštatovať, že mnohé ciele, ktoré mali byť dosiahnuté spustením bezplatnej dopravy, neboli naplnené a je na mieste, aby bolo rozhodnuté, v akej forme a či vôbec je potrebné financovať ju na úkor iných, prospešnejších foriem benefitov pre obyvateľov mesta v rámci mestskej hromadnej dopravy,“ hovorí predkladaný návrh. Práve bezplatná preprava je podľa neho najvýznamnejším faktorom s dopadom na tržby z MHD.

Štatistiky pri preprave žilinskou mestskou hromadnou dopravou sú podľa dopravného podniku nasledovné. „K dátumu 31. 12. 2018 je percentuálny podiel cestujúcich v kategórii študent s trvalým pobytom v meste Žilina oproti celkovému počtu prepravených cestujúcich 10 %. V roku 2018 bolo prepravených 1,2 milióna cestujúcich študentov v bezplatnej doprave s trvalým pobytom v meste Žilina z celkového počtu 12 miliónov cestujúcich,“ informuje riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

Celkový výpadok tržieb po spustení bezplatnej dopravy študentov predstavoval podľa neho sumu viac ako 400-tisíc eur.

ANKETA:Vladimír Randa, viceprimátor
Do zastupiteľstva predkladám s kolegami návrh na pridanie autobusových a trolejbusových spojov a návrh na zmenu bezplatnej dopravy študentov na zľavnenú. Myslím si, že v modernom meste má byť MHD základným spôsobom prepravy, so širokou sieťou liniek, nadväzujúcimi spojmi a krátkymi čakacími intervalmi na zastávkach. Žilinské trolejbusy a autobusy patria k najmodernejším na Slovensku a bolo by obrovským mrhaním, ak by sme ich nevyužívali na maximum a neponúkli komfort cestovania čo najširšej verejnosti. Zároveň tým odľahčíme zápchy v meste a pomôžeme životnému prostrediu. Je zrejmé, že pridanie tisícov kilometrov ročne však treba z niečoho zaplatiť. Populistický krok zavedenia bezplatnej dopravy v minulosti znamená menej peňazí na nové spoje, ktoré by uľahčili ľuďom cestu do práce, školy či nemocnice. Pre študentov má DPMŽ vytvorený komplexný systém zliav, ktorý minimalizuje náklady na cestovanie. Myslím si, že je dôležité tento systém zachovať a zároveň vďaka zľavnenému cestovnému financovať nové spoje. Uvedomujem si, že tento krok môže byť u niekoho vnímaný negatívne. Veľmi citlivo zvažujeme každé opatrenie, ktoré má dopad na obyvateľov mesta. Verím však, že je správne rozširovať služby MHD pre občanov a financovať ich z rozpočtu mesta a platieb tých, ktorí ich využívajú.


Ľubomír Bechný, poslanec
Návrhom sa vraciame k študentským zľavám, tak ako je to v iných mestách, u nás i vo svete. Bezplatná doprava pre študentov nesplnila očakávanie, že sa študenti z iných miest budú vo zvýšenej miere prihlasovať na trvalý pobyt v meste Žilina. Naopak, zaznamenali sme pokles obyvateľstva aj v tejto vekovej kategórii. Zmena umožní vyššiu frekvenciu niektorých spojov, čím sa MHD stane zaujímavejšou pre väčší počet platiacich cestujúcich. Táto zmena postihne aj moju rodinu, pretože mám dcéru vysokoškoláčku. Napriek tomu tento návrh podporím. Bezplatná doprava pre všetkých bol socialistický úlet bývalého primátora Chomu, ktorý, ak by sa realizoval, tak by priniesol obrovskú záťaž na rozpočet mesta. Podporujem naďalej bezplatnú dopravu pre najzraniteľnejšie skupiny – deti do 15 rokov a dôchodcov. Tiež symbolický poplatok 15 eur ročne pre ZŤP cestujúcich.


Martin Kapitulík, poslanec
Sme zásadne proti zrušeniu bezplatnej MHD pre študentov. Nám záleží na rodinách, ktoré rátajú každé euro, aby ich deti mohli študovať. Mladí a vzdelaní ľudia sú kľúčoví pre budúci ekonomický rozvoj Žiliny. Podpora vzdelania je investícia, ktorá sa nám stonásobne vráti. Navyše to má aj ekonomický rozmer – každý cezpoľný študent, ktorý si kvôli využívaniu bezplatnej MHD zmení trvalý pobyt na Žilinu, nám ročne do mestského rozpočtu prinesie z podielových daní výrazne viac peňazí, ako by mestu zaplatil na cestovnom. Dopravný podnik by sa podľa nás mal sústrediť na zvýšenie intervalov spojov, vyššiu kvalitu prepravy a rozvoj udržateľnej mobility. Lebo iba tak prilákame do autobusov viac platiacich – ekonomicky aktívnych obyvateľov. Nie však na úkor študentov či ďalších skupín ekonomicky neaktívnych obyvateľov. Lebo dnes je tu návrh na zrušenie bezplatného cestovania pre študentov, zajtra to môžu byť žiaci a seniori a pozajtra deti. Toto zásadne odmietame.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod