Žilinský Večerník

17. apríl 2024 | Rudolf
| 5°C

Spravodajstvo

Práce na cestách nemajú nič s voľbami, tvrdí žilinská radnica

V meste sa začalo s opravami cestných komunikáciami vo veľkom. Po okružnej križovatke Rondel sa minulý týždeň rozbehla aj pokládka nového asfaltu na Ulici 1. mája. Mnohí Žilinčania si túto snahu spájajú s voľbami do samospráv.  

29.07.2022 | 12:53

RADNICA TO ODMIETA

„V žiadnom prípade sa nejedná o súvis s voľbami. Okrem bežnej údržby miestnych komunikácií a ich cestného príslušenstva sme zaviedli systém veľkoplošných súvislých opráv a od roku 2019 každoročne robíme verejné obstarávanie na tieto asfaltérske práce. Zmluvy sú verejne dostupné. Plán sa tvorí vopred na základe odbornej diagnostiky miestnych komunikácií a predkladá sa v návrhu rozpočtu na ďalší rok. V závislosti od schválenia rozpočtu ako i vyčlenenia financií poslancami prebieha následne v danom roku verejné obstarávanie. S víťazným uchádzačom sa po obstaraní tvorí harmonogram prác a postupne začína realizácia. Čo sa týka rozsahu prác, nemá to absolútne nič s voľbami,“ povedal Vladimír Miškovšík, hovorca žilinskej radnice.

Dôkazom by mali byť, že v roku  2019 boli práce v objeme 39 000 m2, v 2020 v objeme 20 000 m2 , v 2021 bol objem 43 000 m2 a v tomto roku je objem 38 000 m2, čiže ešte mierne nižší ako roky 2019 a 2021. „Predmetom asfaltérskych prác nie je len oprava mestských ciest, ale aj chodníkov, parkovísk, spevnených plôch a športových ihrísk na sídliskách. Oprava Rondla, 1. mája a Veľkej Okružnej sa logicky realizuje v tomto období, keďže sú prázdniny, je nižšia intenzita premávky a prázdninový režim MHD. Ide o miestne komunikácie 1. poradia dôležitosti s premávkou MHD,“ vysvetlil načasovanie.  


 

NASTAVENÝ HARMONOGRAM

Navyše práce sa podľa hovorcu na Rondli robili len cez víkend a dokonca v noci a 1. mája a Veľká Okružná sa tiež realizovali len cez víkend a len počas štvrtka-piatka konalo frézovanie a prípravné práce. „Premávka však fungovala a nie je žiadny problém. Je usmernená dočasným dopravným značením. Vhodnejší termín na realizáciu nie je z hľadiska hustoty cestnej premávky. Takto bol nastavený harmonogram prác, ktoré sú povolené v zmysle cestného zákona z hľadiska organizácie dopravy príslušným cestným správnym orgánom na základe stanovísk dopravných inšpektorátov a správcov ciest k predloženej projektovej dokumentácii dočasného dopravného značenia,“ doplnil Miškovčík.

 

V tomto roku sa bude ešte robiť ul. Zábrežná, dokončovať sa budú chodníky na Solinkách. Ďalej ešte vybrané miestne komunikácie a chodníky v meste a mestských častiach, rovnako aj niektoré vnútro areálové komunikácie v MŠ.

Foto: Archív K.Č., Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod