Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. november 2020 | Milan
| -2°C

Z regiónu

Pre chrípku bude MHD premávať až do odvolania ako cez prázdniny

V Dopravnom podniku mesta Žilina údajne zúri chrípková epidémia. Pre akútny nedostatok vodičov pristúpil podnik k obmedzeniu premávky liniek: od 9. januára až do odvolania budú trolejbusy a autobusy mestskej hromadnej dopravy jazdiť v prázdninovom režime.

09.01.2017 | 13:49

Podľa riaditeľa Dopravného podniku mesta Žilina (DPMŽ) Jána Barienčíka ide o výnimočnú situá­ciu, ktorá sa za posledných 23 ro­kov novodobej histórie žilinskej mestskej hromadnej dopravy zatiaľ neudiala. Ako uviedol, dôvodom je zvýšená chorobnosť vodičov DPMŽ. „V evidencii máme 127 vodičov, no 21 z nich je PN. Nejde najmä o dl­hodobo chorých, pretože tých je „iba“ 8. Väčšina zostávajúcich vo­dičov ochorela pred vianočnými sviatkami, resp. koncom roku. Nie­ktorí oznámili svoju práceneschop­nosť hneď v prvých dňoch tohto roku,“ informoval Ján Barienčík.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM AŽ DO ODVOLANIA
Aby mestská hromadná doprava mohla fungovať „normálne“, musí mať podnik k dispozícii 88 vo­dičov. „Je však potrebné brať do úvahy, že pri plánovaní služieb vodičov musíme dodržiavať so­ciálnu legislatívu, konkrétne zá­kon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, kto­rý okrem iných ustanovení upra­vuje časy minimálneho denného a týždenného odpočinku,“ povedal riaditeľ podniku.
Z toho dôvodu podnik pristúpil k predĺženiu prázdninového režimu na linkách MHD až do odvolania. „Predpokladáme, že tento stav potr­vá asi tak dva týždne, no neviem to vopred posúdiť. Veríme, že sa vodiči uzdravia, resp. že sa tento stav ešte viac nezhorší po tom, ako nastúpia žiaci do škôl a pracujúci do zamest­nania, pretože vo veľa prípadoch ide u našich zamestnancov o tzv. chríp­kové stavy,“ uviedol Ján Barienčík.

NIE JE ZÁUJEM O TÚTO PRÁCU?
Rozdiel medzi prevádzkou počas školského vyučovania a prázd­nin je v počte a hustote spojov. Pri trolejbusových linkách č. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 premáva počas prázd­nin o 73 spojov menej, ako keď sú deti v škole. Pri autobusových lin­kách č. 21 a 22, ktorých sa obme­dzenie týka, jazdí o cca 30 spojov menej. „V praxi to znamená, že in­terval medzi jednotlivými spojmi, a teda aj čakacie doby sa predĺžia. Napr. v čase rannej a popoludňajšej prepravnej špičky nebude na lin­kách č. 4 a 14 interval 10 minút, ale 12. V čase mimo špičky sa nič ne­mení,“ vysvetlil riaditeľ dopravného podniku.
Nedostatok vodičov pociťuje Dopravný podnik mesta Žilina už dlhodobo. Ako sme písali v závere minulého roka, aby podnik získal nových vodičov, ponúkol im nábo­rový príspevok v hodnote tisíc eur. „Náborový príspevok ponúkame od 10. októbra 2016, pričom stále platí, že ho nový vodič môže zís­kať. Od zverejnenia tohto benefi­tu sme prijali zatiaľ dvoch nových vodičov,“ uviedol Ján Barienčík.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod