Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. január 2020 | Bohdana
| -1°C

Divadelná

Pred najkrajšími sviatkami roka prinesie bábkové divadlo novú hru

Nielen vianočný darček pre všetkých ľudí dobrej vôle môže byť 242. premiéra Bábkového divadla Žilina (BDŽ). Už tento piatok divadelníci uvedú slovenskú premiéru crazy rozprávkovej komédie Juraja Raýmana Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová.

29.11.2018 | 11:03

So zaujímavým ná­zvom uvedie Báb­kové divadlo Žilina inscenáciu pre deti. Ide o pôvodnú slovenskú crazy rozprávku Juraja Raý­mana. Režisér Šimon Spišák vás svojou slobodnou, od­vážnou a grotesknou režij­nou koncepciou prevedie letom svetom Raýmanovej dekompozície Dobšinského rozprávok, aby vás presved­čil, že na zemi je veselšie ako v nebi či pekle a že iba naozajstná láska je zmys­lom všetkého bytia a žitia na svete.

OCEŇOVANÝ REŽISÉR

„Hra vznikla úpravou roz­hlasovej dramatizácie pô­vodnej rozprávkovej knihy pre deti. Súčasne inscenácia vzniká ako súčasť dlhodobej dramaturgickej línie divad­la – uvádzania súčasných pôvodných slovenských i zahraničných hier pre deti a mládež a je už tre­ťou úspešnou a inšpiratív­nou spoluprácou Bábkové­ho divadla Žilina a mladého oceňovaného režiséra Ši­mona Spišáka,“ prezradi­la viac Veronika Gabčíková, hosťujúca dramaturgička. Šimon Spišák pre žilinské divadlo režíroval aj hry Ška­redé káčatko od H. Ch. An­dersena či Trafená hus od M. Guśniowskej.

VIANOCE MAJÚ ZMYSEL PRE HUMOR

Výberu tohto titulu sa zhostila interná dramatur­gička BDŽ Petra Štorcelo­vá. Mozaiková dekompo­zícia viacerých klasických slovenských ľudových roz­právok nezostáva nič dlž­ná svojmu názvu. Rozprá­va totiž o tom, čo sa stane, keď na koniec sveta Viano­ce dorazia a zvláštnu pros­bu dvom starkým vypl­nia, keď dvanásti lúpežníci roztrhanie neba spôsobia a čert do železnej pekel­nej brány hlavou búcha, keď márnivá princezná po­sledný kúsok odevu stratí a svätý Peter si nedobro­voľne v mäkulinkej posteli pospí a kľúč od neba stra­tí. V grotesknej poetike na pokraji gýča Spišákovi veľ­mi intenzívne pomáha­jú kostýmy, scéna a bábky jeho dvorného scénografa Karla Czecha, hudba mi­moriadne hudobne hravé­ho Jindřicha Čížka, ako aj presné dramaturgické oko hosťujúcej dramaturgičky Veroniky Gabčíkovej.

SYMBIÓZA BÁBKOVODIČSKÉHO MAJSTROVSTVA

Bábkové divadlo v Žiline v tomto predvianočnom čase prináša gejzír režij­ných, výtvarných, zvuko­vých a hudobných nápa­dov, dokonalú symbiózu bábkovodičského maj­strovstva a presného he­reckého prejavu Jozefa Abafiho, Jany Eliášovej, Ju­liány Hamranovej, Micha­la Németha a Márie Šev­číkovej. A predovšetkým láskyplný obraz „nedoko­nalosti“ sveta v konfrontá­cii s „dokonalosťou“ lásky. Inscenácia je pre všet­kých ľudí dobrej vôle od 6 rokov a jej vznik pod­poril z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt je spolufinanco­vaný aj mestom Žilina. Jeho premiéra sa uskutoč­ní v piatok 30. novembra o 18. h.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Lenka Svrčková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod