Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. apríl 2021 | Ervín
| 1°C

Spravodajstvo

Predražený web mesta? Na Žilinu si posvieti prokuratúra

Všetko s kostolným poriadkom? Podľa poslanca mestského zastupiteľstva Patrika Gromu, ktorý kauzu otvoril statusmi na sociálnych sieťach počas minulého týždňa, ani náhodou. Reč je o novej internetovej stránke mesta Žilina, ktorá mala stáť až 48 720 eur. Do hry vstupuje aj generálna prokuratúra, ktorá nášmu týždenníku potvrdila, že danou vecou sa bude zaoberať.

25.03.2021 | 17:48

GROMA HOVORÍ O ŠKANDÁLE

S informáciou ohľadom zaplatenia takmer 50-tisíc eur za nový web pre Žilinu prišiel počas minulého týždňa na sociálnych sieťach nezaradený žilinský poslanec Patrik Groma. Faktúra na dodané služby skutočne poukazuje na fakt, že primátor Peter Fiabáne zaplatil spoločnosti MVI Technology, s. r. o., túto sumu. „Je to poriadny problém. Boli zaplatené služby, ktoré mestu nikto nedodal. Je to v rozpore so zákonom a aj podozrenie z trestného činu podvodu a povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ hovoril Patrik Groma v prvotnej reakcii pre Žilinský večerník. „Zmluva jasne hovorí, že 10. decembra 2020 mala byť spravená skúšobná prevádzka a 30. decembra mala byť plná verzia. Na základe týchto služieb podpísal primátor Peter Fiabáne úhradu týchto faktúr a 31. decembra bola služba zaplatená. To sú len verejne dostupné informácie, nič iné. Každý vie, že stránka nemala ani skúšobnú verziu a doteraz ani nie je spustená. Preto mesto zaplatilo za fiktívnu službu, čo je v rozpore so zákonom,“ pokračoval.

Víťazná firma so sídlom v Košiciach dokonca podľa portálu finstat.sk eviduje dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške 346 eur a na daniach celkovo 3687 eur. „Tiež som bol vo funkcii ako viceprimátor, ale prečo by sme menili web, keď bol prehľadný? K tomu sme ho mali od dodávateľa zo Žiliny zadarmo (spoločnosť MaM Multimedia – pozn. autora), robil to 18 rokov. Zrazu to má byť web s aplikáciou. Dnes sa takéto služby hýbu v radovo nižších hodnotách. Všetci vieme, koľko stojí webová stránka a potrebné moduly k tomu. Absolútne nepotrebná vec. Máme toľko možností, ako by sme informovali občanov za pár eur...“ myslí si Patrik Groma.

 

DOHODA S MESTOM DO KONCA APRÍLA

Žilinská radnica poslala médiám na margo stále nefunkčného webu tlačovú správu. „Mesto Žilina pripravuje novú internetovú stránku. Dôvodom je úsilie samosprávy prispôsobiť informácie na stránke novým, moderným trendom, ktoré rešpektujú užívateľské potreby a zefektívňujú prácu s informáciami. Proces prípravy internetovej stránky, ktorý sa začal minulý rok, skomplikovala nielen mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19, ale aj technické problémy na strane dodávateľa, spoločnosti MVI Technology, s. r. o. V stredu 10. marca stránku zneprístupnila technická porucha v dátovom centre, ktorá trvá dodnes. Pri incidente zapríčinenom požiarom však podľa informácií dodávateľa nedošlo k strate dát ani údajov, ktoré obsahovala nová verzia webovej stránky. Z dôvodu nedostatkov, ktoré pripravovaná stránka obsahovala, mesto práce reklamovalo u dodávateľa MVI Technology ešte začiatkom januára. Do konca apríla na základe vzájomnej dohody MVI Technology pripraví a odovzdá mestu Žilina internetovú stránku a aplikáciu pre mobilné zariadenia tak, aby mohli byť k dispozícii pre užívateľov od 1. mája. Súčasne dodávateľ na účet mesta zloží finančnú zábezpeku vo výške 20-tisíc eur pre prípad, že nebude plniť povinnosti podľa dohody a chyby diela neodstráni riadne v stanovenej lehote. Ak do konca apríla neodovzdá dohodnutý predmet zmluvy, je zároveň povinný mestu Žilina zaplatiť pokutu vo výške 28 720 eur.“

Mestu sme adresovali aj otázky týkajúce sa verejnej súťaže ohľadom nezverejnenia výzvy súťaže vo vestníku či na stránkach mesta. „Verejné obstarávanie bolo zabezpečované v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ako aj v zmysle metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie. Mesto Žilina ako verejný obstarávateľ využilo zákonnú možnosť oslovenia spoločností so skúsenosťami v predmete verejného obstarávania. Pri početnosti oslovených uchádzačov išlo mesto Žilina nad rámec zákonných povinností. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 16. októbra 2020. Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní je na samotnom verejnom obstarávateľovi, aký postup si následne zvolí, pričom mu nevyplýva povinnosť zverejňovať výzvu na predkladanie ponúk na svojej internetovej stránke. Verejný obstarávateľ tak môže na predloženie ponuky vyzvať viacerých uchádzačov rôznymi spôsobmi tak, aby postupoval hospodárne. V každom prípade je však podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný dodržiavať aj princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a tiež aj § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, osobitne vo vzťahu k § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (Metodické usmernenie UVO: 5751-5000/2019). Mesto pri organizácii súťaže „Spracovanie prezentačnej webovej stránky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina“ postupovalo transparentne a v zmysle platnej legislatívy. Bezprostredne po ukončení sme zverejnili opis predmetu zákazky, zápisnicu o vyhodnotení ponúk a výsledok verejného obstarávania vo svojom verejnom profile,“ vysvetľoval hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík.

Pri pohľade na výsledky je zrejmé, že do súťaže sa zapojili štyri subjekty (okrem výhercu spoločnosť z Bratislavy, Vlčkoviec a Popradu – pozn. autora). Rovnako nás zaujímalo, prečo sa mesto rozhodlo ísť cestou nového webu i aplikácie, keďže žilinská spoločnosť podľa poslanca Patrika Gromu poskytovala web zadarmo. „Pôvodnú internetovú stránku mesta Žilina zhotovila v spolupráci s Mestským úradom v Žiline spoločnosť MaM Multimedia, s. r. o. Stránka sa pripravovala na prelome rokov 2012/2013. Stránka nám bola dlhé roky poskytovaná bezplatne, no nie zadarmo. Spoločnosť MaM Multimedia túto prácu prezentovala ako referenciu, za čo sme im vďační. Aplikácia SOM (Správy o meste) spoločnosti Perry Soft bola dočasná (31. 12. 2020) a mestu bola poskytnutá v rámci mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou. Mesto malo záujem o zabezpečenie centrálneho dodávateľa pre oba predmety obstarávania, ktoré úzko súvisia. Web mesta potreboval výraznú vizuálnu aj funkčnú zmenu, preto sme nešli cestou redesignu, ale úplne novej stránky a s ňou spojenej aplikácie,“ dodal Vladimír Miškovčík.

Či je rozumným krokom v čase pandémie investovať do nového webu takmer 50-tisíc eur, ukáže čas, mesto si za touto investíciou stojí. „Nedostatočná užívateľská prístupnosť, prehľadnosť stránok aj podnety z radov občanov viedli mesto k rozhodnutiu internetovú stránku mesta Žilina sprehľadniť a modernizovať už v roku 2019. Teda skôr, ako nastala táto pandemická situácia. Mesto využíva rôzne komunikačné nástroje pre zabezpečenie rýchlej, efektívnej a otvorenej komunikácie pre Žilinčanov, pričom užívateľsky dostupná a prehľadná internetová stránka a aplikácia sú samozrejmosťou už dnes.  Rovnako práve v čase pandémie musí krajské mesto Žilina dbať na to, aby malo reprezentatívny a efektívny nástroj na komunikáciu a informovanie občanov, ktorým sa webstránka a aplikácia stanú. Ich úlohou je sprehľadňovať informácie, ktoré občan dostáva a zjednotiť rôzne komunikačné kanály, ktoré používajú nielen obyvatelia mesta.“

 

VIAC SVETLA VNESIE PROKURATÚRA

Viac svetla by mala v celej kauze vniesť generálna prokuratúra. Práve tam inicioval poslanec Patrik Groma podnet na prešetrenie. „Dňa 16. marca som im poskytol verejne dostupné dôkazy a pevne verím, že prokuratúra dá k tomu zásadné stanovisko. Za mňa to zaváňa korupciu či minimálne klientelizmom a je to už otázka na orgány činné v trestnom konaní.“

Tieto slová nám potvrdili aj príslušné orgány, ktoré sme oslovili. „Vzhľadom na skutočnosti, ktoré uvádzate v otázke, sa obráťte na Krajskú prokuratúru v Žiline, ktorá sa vecou zaoberá,“ odpovedal hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Jeho slová podčiarkol Martin Kokles z Krajskej prokuratúry Žilina. „Podnet pána Gromu, zaslaný Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, nám do dnešného dňa (piatok 19. marca – pozn. autora) nebol z Generálnej prokuratúry doručený, a teda podnet k dnešnému dňu neevidujeme. Ak pán Groma zaslal daný podnet elektronicky na GP SR 16. marca, tento podnet musí prejsť určitým procesom prijatia, ktorý nejaký čas trvá. Následne bude podnet zaslaný vecne a miestne príslušnej prokuratúre.“

 

JASNÝ POHĽAD ODBORNÍKA

„Určite nie je dobrá vizitka, ak je web dlhšiu dobu nedostupný. Oznam o tom, že nová verzia webu je dočasne nedostupná z dôvodu technickej poruchy v datacentre, ktorý je vyvesený na webe Žiliny už veľa dní skôr znie ako výhovorka. Bežný administrátor webu dokáže odstrániť väčšinu porúch v priebehu pár hodín a v najhoršom prípade môže web spustiť z iného servera alebo hostingového centra iného poskytovateľa. Skôr to vyzerá, že web nie je ešte pripravený na verejnú prevádzku. Z hľadiska komplexnosti a podľa pôvodnej verzie je web mesta Žilina pomerne jednoduchý, obsahuje síce dosť dokumentov a z hľadiska dizajnu je už zastaralý. Avšak nejde o nič zložité, existuje množstvo hotových šablón, migračných nástrojov a služieb. Samostatná mobilná aplikácia sa už v dnešnej dobe na takýto web nepoužíva, preferuje sa mobilná verzia webu prispôsobená na prezeranie cez smartfón a tablet. Na základe verejne dostupných informácii sa dá veľmi hrubo odhadnúť náročnosť novej verzie webu niekto na úrovni od 5 tisíc do 10 tisíc eur,“ povedal Martin Drobný, šéfredaktor  špecializovaného časopisu NEXTECH zameraného na digitálne a pokročilé technológie, ktorý vychádza na trhu už viac ako 28 rokov.

 

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod