Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 3°C

Spravodajstvo

Predškolákov čakajú zápisy do MŠ. Sú miesta pre všetkých?

Miesta v materských školách v Žiline roky nepostačovali na počet prihlásených detí. Nové kapacity chce mesto budovať na Vlčincoch, kde je najviac neuspokojených žiadostí, na Lichardovej má realizovať evanjelickú škôlku.

24.02.2014 | 12:59

ŽILINA. Rodičia roky bojujú s tým, aby zabezpečili miesto pre svoje dieťa. Minulý rok sa mesto pustilo do budovania nových kapacít v MŠ v priestoroch základných škôl. V marci predškolákov opäť čakajú zápisy do materských škôl.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina funguje 20 MŠ a 6 ďalších, ktoré sú prevádzkované v rámci ZŠ. Odbor školstva a mládeže eviduje zo súkromných iba MŠ ENPORA na V. Javorku, Špeciálnu materskú školu pri ZŠ pre deti a žiakov s autizmom v Bánovej a Cirkevnú materskú školu pri ZŠ Dobrého pastiera na Solinkách. Mesto prispieva na ich mzdy, odvody a prevádzku. 
 

Počet MŠ rozširujú ďalej

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mali k 15. septembru 2013 stav 2358 detí a kapacitne boli naplnené. Na základe množstva žiadostí otvorilo v septembri 2013 4 nové triedy – dve v priestoroch ZŠ Gaštanová (MŠ Limbová), jednu na ZŠ Jarná (MŠ Jarná) a ďalšiu v bývalej ZŠ Zádubnie (MŠ Zádubnie). Rozšírila sa aj kapacita v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská o 0,5 triedy. „Mesto Žilina pripravuje ďalej rozšírenie MŠ v priestoroch ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda od 1. septembra o dve triedy. Týmto pokryjeme sídlisko Vlčince, kde bolo najviac neuspokojených požiadaviek. Od 1. septembra 2015 by mala fungovať nová MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti ECAV v priestoroch ZŠ Lichardova,“ menuje hovorca Pavol Čorba.

Mestské MŠ navštevuje 2 366 detí. „Z pôvodne neprijatých 183 detí, ktoré dovŕšili 3 roky a majú trvalý pobyt v meste, sme umiestnili viac ako 100 detí do novovytvorených tried,“ dodal hovorca.
 

Rodičia majú i drahšiu alternatívu

Tou sú súkromné MŠ. Od septembra 2011 rozšírila pre veľký záujem svoje kapacity aj súkromná MŠ ENPORA. Prijíma deti už od 2 rokov a rodičia majú možnosť využiť príspevok štátu vo výške 230 eur.

Za súkromné škôlky si rodičia spravidla dosť priplatia. „Jediné, čo by ma dokázalo presvedčiť na drahšiu alternatívu, je, ak súkromná škôlka poskytuje niečo výrazne navyše, napríklad zahraničné učiteľky kvôli jazyku,“ hovorí Ľubica zo Žiliny.

Súkromné materské školy majú výhodu v tom, že disponujú triedami s menším počtom detí a ponúkajú im individuálny prístup. Deťom poskytujú napríklad výučbu anglického jazyka, či dokonca francúzskeho jazyka pre staršie deti, rozvoj počítačovej gramotnosti či logopedickú starostlivosť. V súkromnej škôlke English Kids Club v Žiline komunikujú s deťmi iba v angličtine.
 

Vzdelávajú v kresťanskej viere

Cirkevná MŠ Dobrého pastiera na Solinkách má 189 detí a jej kapacita je naplnená. „Od januára chceli rodičia umiestniť asi 32 detí. Nedalo sa im vyhovieť,“ uviedla riaditeľka školy Anna Badžgoňová.

V cirkevnej škôlke dieťa vychovávajú a vzdelávajú podľa hodnôt katolíckej viery. „Podľa príkladov z evanjelia i ostatných kníh Biblie a života svätých motivujeme deti k láske, nezištnej službe, ochote pomáhať, rozvíjať svoje dary a talenty, učiť sa žiť nielen pre seba, ale byť prospešný pre celé spoločenstvo. Vedieme deti k tomu, aby pochopili, že najdôležitejšie pre človeka je život s milujúcim Bohom. Ak sa dieťa bude snažiť robiť to, čo nám On „odporúča“, nezaručujeme mu bezproblémový život, ale pravá radosť, pokoj a naplnenie zmyslu života mu chýbať nebudú,“ hovorí riaditeľka.

 

Evanjelickú MŠ zriadia na kompromise

Na základe žiadosti cirkvi mesto vytypovalo na zriadenie dvojtriednej evanjelickej škôlky ZŠ Lichardova. Žilinský evanjelický pastor Marián Kaňuch tvrdí, že mala byť prístupná pre všetky deti, nielen deti evanjelikov. „Považujeme za dôležité, aby sa deti vzdelávali v kresťanskej viere, aby im boli vštepované základy kresťanstva,“ uviedol.

Škôlku by mali otvoriť na budúci rok. K zámeru mesta sa negatívne postavili niektorí rodičia, ktorých deti ZŠ navštevujú. Vyjadrili obavy, že sa zníži kvalita vyučovania v škole. Uplynulé dva týždne preto rokovali poslanci v rade školy so zástupcami rodičov, vedením školy a zástupcami odboru školstva. Potvrdil to predseda komisie školstva a mládeže Peter Fiabáne. „Návrh, ktorý zaznel zo strany rodičov, je, že po 5 rokoch zasadne nezávislá komisia zástupcov rady školy a mesta a vyhodnotí aktuálny stav. Na základe toho sa odporučí, či by sa malo pokračovať alebo nie,“ povedal. Zmluva takto bude rátať aj s možnosťou, že mesto môže s 12-mesačnou výpovednou lehotou zmluvný vzťah so škôlkou ukončiť. Naopak, ak bude situácia v škole v poriadku, zmluva bude platiť ďalej. „Je to kompromisné riešenie, ktoré by mohlo garantovať rodičom, že mesto sa bude touto situáciou zaoberať. Na druhej strane mesto môže pokračovať vo svojom zámere, pretože zriadenie MŠ rieši problém s umiestňovaním detí predškolského veku a zlepší sa ekonomika školy,“ dodáva Peter Fiabáne.
 

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod