Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Spravodajstvo

Premávka na Vodnom diele je miestami prihustá

Návštevníci Vodného diela sú neraz svedkami kolízií, ba dokonca ich priamymi účastníkmi. Na tunajšej ceste a hrádzi treba dodržiavať isté pravidlá.

02.09.2013 | 15:27

ŽILINA. To, že sa v zákrute zrazí cyklista s protiidúcim cyklistom, korčuliarom alebo chodcom, nie je nič neobvyklé. Po ktorej strane by sa mali pohybovať, aby takýmto kolíziám predišli? Existujú pre pohyb cyklistov i korčuliarov nejaké pravidlá?


Na rozdiel od klasickej vozovky, tá na Vodnom diele je prvotne vybudovaná pre účely údržby hrádze. Správca diela, ktorým je Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave, ju práve vďaka vybudovanej vozovke môžu udržiavať v požadovanom technickom stave. „To, že ju na účely rekreácie využívajú cyklisti, korčuliari a podobne, je v podstate dobrá vôľa správcu,“ uvádza Pavol Čorba, hovorca mesta.


Komunikácie na Vodnom diele sú obe pešou zónou. V zmysle zákona o cestnej premávke ich chodci smú používať v celej jej šírke, a pod pojmom chodec sa rozumie aj osoba na kolieskových korčuliach. „Vodič jazdiaci v pešej zóne smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. V pešej zóne, čiže na Vodnom diele, sú však chodci (korčuliari) povinní umožniť vozidlám jazdu,“ hovorí. Pohybovať sa autom na Vodnom diele môžu len zamestnanci Vodohospodárskej výstavby a rybári s platným rybárskym lístkom.


Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov, a to vpravo. Ak tu cestička nie je, pre cyklistov platí, že sa majú pohybovať pri pravom okraji vozovky, avšak jednotlivo za sebou. Takisto sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom a korčuliarom, a nesmú ich ohroziť.


Dodržiavanie pravidiel je hlavne na samotných návštevníkoch Vodného diela. Mestská polícia, a ani žiaden iný orgán, takéto priestupky neobjasňuje. Mestskí policajti riešia iba vjazd do pešej zóny na Vodnom diele, a vozidlá, ktoré tam nemôžu vchádzať. „Zo zákona a z ústavy môžu mestská polícia a štátne orgány konať len to, čo majú v zákone dovolené. A často pri takýchto zložitých právnych vzťahoch, ako je komunikácia na hrádzi, nie sú jednoznačne určené kompetencie pre objasňovanie právnych deliktov,“ dodáva hovorca.

 

Veronika Cvinčeková
Snímka autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod