Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 1°C

Zaujalo nás

Pri „čínskom múre“ plánujú zrevitalizovať vnútroblok, pribudne aj nová zeleň

Dve zrekonštruované športové plochy, opravené lavičky a mobiliár, nová knižná búdka, dve workoutové ihriská, dve osvetlené detské ihriská, šachové stolíky aj ihrisko na petang. To všetko bude súčasťou zrevitalizovaného priestoru medzi bytovými domami na Slovanskej a Tulskej ulici na Vlčincoch. Obyvatelia sídliska by však prijali aj nové parkovacie miesta. Ako to v projekte vyriešili?

01.02.2019 | 09:00

Vnútrobloky na žilinských sídliskách postupne získavajú novú tvár. Možno už v tomto roku sa mesto pustí do obnovy vnútrobloku pri tzv. žilinskom „čínskom múre“ medzi Slovanskou a Tulskou ulicou. V súčasnosti je už plocha medzi bytovkami opotrebovaná. Najhoršie sú na tom asfaltové ihriská, ktoré sú v dezolátnom stave. „Pred dvoma rokmi sme najskôr naplánovali revitalizáciu vnútrobloku Tatranská, Fatranská, Karpatská. Na tento projekt sa nám na jeseň minulého roka podarilo získať územné rozhodnutie i stavebné povolenie a v súčasnosti je projekt v schvaľovacom konaní na riadiacom orgáne IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Keďže sme zistili, že sú tam ešte voľné peniaze, urýchlene sme vybrali na revitalizáciu ďalší vnútroblok Tulská, Slovanská,“ hovorí poslanec Mestského zastupiteľstva (MZ) v Žiline a autor projektu Patrik Groma.

Veľa prvkov aj zelene

Vypracovaná štúdia je naozaj štedrá k športovému, ale aj relaxačnému vyžitiu obyvateľov tejto časti Vlčiniec. Z existujúcich štyroch asfaltových ihrísk sa zachovajú a nanovo zrekonštruujú dve, ktoré sa budú môcť využívať na volejbal, tenis, nohejbal či basketbal. Pre milovníkov športu pribudne i bežecká dráha a dve osvetlené workoutové ihriská. Na svoje si prídu mladšie aj staršie ročníky. Seniorom budú k dispozícii dva šachové stolíky či ihrisko pre petang. Pre deti sú navrhnuté dve zrekonštruované pieskoviská, dve nové osvetlené detské ihriská, bezbariérová trampolína či terénne vlny, ktorých prioritnou úlohou bude eliminovať hluk zo športovísk, ale v zime môžu slúžiť napríklad na sánkovanie. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia chodníkov, mobiliáru, doplnenie stojanov na bikesharing, knižnej búdky či nového osvetlenia. 

Dôležitým nosným bodom celej revitalizácie je práve výsadba zelene. Vo vnútrobloku pribudne 23 listnatých a 19 ihličnatých stromov a množstvo okrasných kríkov. Zelené strechy budú mať aj detské ihriská a popínavou zeleňou budú obrastené i navrhované prístrešky na smetné nádoby. V rámci projektu sa počíta aj s umiestnením kompostérov. Revitalizácia vnútrobloku je vyčíslená na pol milióna eur. Mesto sa bude na spolufinancovaní podieľať 5 %, čo predstavuje sumu 25-tisíc eur. Zvyšné náklady budú pokryté z fondov Európskej únie (85 %) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10 %). „Ako poslanec za Vlčince verím, že revitalizácie vnútroblokov na našom sídlisku neskončili, už máme v pláne ďalší projekt,“ dodáva Patrik Groma.

Budú aj nové parkovacie miesta

Obyvateľov sídliska však okrem zanedbaných vnútroblokov trápi aj iný naliehavý problém – nedostatok parkovacích miest. Preto sa pýtajú, či by nebolo osožnejšie vybudovať pri bytových domoch nové parkovacie miesta ako nové ihriská. „V rámci revitalizácie spomínaného priestoru vznikne oproti súčasnému stavu 12 nových parkovacích miest. Nie je to veľa, ale bolo by škoda, keby sme nevyužili nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ktoré sú určené na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Kritickú situáciu s parkovaním na najväčšom žilinskom sídlisku by mal aspoň čiastočne vyriešiť parkovací dom, ktorý je plánovaný v blízkosti Ulice T. Vansovej či iniciatíva kolegyne Ivety Martinkovej využiť na parkovacie účely výmenníkové stanice spoločnosti Bytterm,“ rozpráva poslanec MZ v Žiline Róbert Kašša. „V budúcnosti by mohol na Vlčincoch vzniknúť aj ďalší parkovací dom, a to pod ihriskom na Varšavskej ulici v areáli materskej školy,“ dodal Patrik Groma.

K plánovanej revitalizácii vnútrobloku pri „čínskom múre“ sa budú môcť obyvatelia vyjadriť na verejnej diskusii, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7. februára o 17. h v poslaneckej miestnosti Klubu dôchodcov na Vlčincoch II (oproti Kazačku).

Foto: vizualizácie archív poslancov MZ v Žiline

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod