Žilinský Večerník

18. júl 2024 | Kamila
| 22°C

Knižná

Pridajte sa do Letnej čitateľskej výzvy

Krajská knižnica v Žiline si opäť pre deti a mládež pripravila bohatý letný program.

11.07.2018 | 11:08

„Pre men­ších čitateľov máme počas celých prázdnin priprave­né zážitkové čítania a tvo­rivé dielne pod spoločným názvom Prečítané leto,“ prezradila Anna Berthotyová, koordinátorka Krajskej knižnice v Žiline. Doplni­la, že tento celoslovenský projekt si dáva za úlohu bojovať proti prázdnino­vému útlmu. „Je dokázané, že ak budete s deťmi čítať počas leta, bude ich návrat do školy v septembri oveľa jednoduchší.“

Čitateľov od 6 do 19 ro­kov čaká aj 3. ročník Letnej čitateľskej výzvy. „Opäť má formu súťaže o to, kto počas leta prečíta najviac strán,“ vysvetlila Anna Berthotyová. Podmienkou tento rok je, aby aspoň jedna z kníh bola o Žiline. Projekt finančne podporilo mesto Žilina.

Súťažiaci si budú svo­je knihy značiť do čitateľ­ského zápisníka, ktorý si môžu vyzdvihnúť v cen­trálnej budove Krajskej knižnice v Žiline. Súťaží sa v dvoch kategóriách: mlad­šej (6 – 12 rokov) a staršej (13 – 19 rokov). Pre víťa­zov sú pripravené hodnot­né ceny.

Knižnica okrem toho po­zýva súťažiacich aj navští­viť miesta, o ktorých si pre­čítajú. Svoje zážitky môžu akýmkoľvek spôsobom za­znamenať a zverejniť ich na sociálnych sieťach pod skratkou #lcv2018.

Podrobné pravidlá a ďal­šie informácie nájdete na stránke knižnice.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod